ترکیه: محل تاجگذاری امپراطورهای بیزانس را در مسجد ایاصوفیه موکت نکردیم

Redirecting to full article in 5 second(s)...

در پی انتقاد مقام‌های سیاسی و مذهبی غربی از بی‌توجهی ترکیه به میراث تاریخی و مذهبی امپراطوری رُم شرقی و مذهب کاتولیک در تغییر کاربری ایاصوفیه از موزه به مسجد، ترکیه اعلام کرد که محل تاجگذاری امپراطورهای بیزانس را دست نخورده نگاه داشته است.