کمیسیون اروپا: برای آمادگی در برابر کرونا، واکسن آنفلوانزا را زودتر بزنید

Redirecting to full article in 0 second(s)...

کمیسیون اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست کرد تا هرچه سریعتر زمینه را برای اجرای کمپین‌های واکسیناسیون آنفلوآنزا آماده کنند تا کار مبارزه با کرونا تسهیل شود.