نام ترامپ روی چک‌های کمک هزینه خانوارها در آمریکا چاپ می‌شود

Redirecting to full article in 5 second(s)...

دولت آمریکا در شرایط رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا به تمام خانواده‌ها تا مبلغ هزار و ۲۰۰ دلار کمک مالی می‌کند.