شیوع کرونا؛ منع رسمی بازدید از اردوگاه‌های پناهجویان در یونان

Redirecting to full article in 5 second(s)...

دولت یونان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اجازه بازدید و ملاقات از ارودگاه‌های پناهجویان این کشور را تا چهارده روز نخواهد داد.