شمار جانباختگان ویروس کرونا در ایران به آستانه هزار نفر رسید

Redirecting to full article in 0 second(s)...
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران تا ظهر سه‌شنبه(۲۷ اسفند/۱۷ مارس) به ۱۶ هزار و ۱۶۹ نفر و تعداد جانباختگان به ۹۸۸ تن رسید.