آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ روسیه را برای چهار سال از شرکت در بازی‌های المپیک محروم کرد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ روسیه را برای چهار سال از شرکت در بازی‌های المپیک محروم کرد. این شدیدترین مجازات یک کشور در تاریخ ورزش جهان است.