TFF: Tüm kulüplerimizin Takım Harcama Limitleri açıklanan yöntem ve sistemle hesaplanmaktadır

'Tüm kulüplerimizin Takım Harcama Limitleri açıklanan yöntem ve sistemle hesaplanmaktadır' 'TFF, Türk futbolunun yarınları için talimatı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir' Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Takım Harcama Limitleri açıklaması...

5.8.2020 17:49:00

'Tüm kulüplerimizin Takım Harcama Limitleri açıklanan yöntem ve sistemle hesaplanmaktadır' 'TFF, Türk futbolunun yarınları için talimatı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir' Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Takım Harcama Limitleri açıklaması...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), harcama limitleri hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 'Tüm kulüplerimizin takım harcama limitleri açıklanan yöntem ve sistemle hesaplanmaktadır. Herhangi bir kulübümüze farklı bir yöntem ya da sistem uygulanması söz konusu bile değildir' denildi.

Kulüp Lisans Kurulumuzun Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı gereğince açıklamış olduğu 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri ile ilgili kulüpler nezdinde ve kamuoyunda çeşitli değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Ermeni hedefleri havadan böyle vuruldu Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ağır kayıplar verdi Azerbaycan Savunma Bakanlığı operasyonun bilançosunu açıkladı

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın temel amacı, kulüplerimizin sürdürülebilir ve sağlıklı bir finansal yapıya ulaşmalarıdır. Son yıllarda borçluluk oranlarının artması sebebiyle dünya ve Türk futbolu için mali disiplin vazgeçilmez unsur haline gelmiştir.

Bu kapsamda İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa gibi Avrupa'nın önemli liglerinde de Finansal Fair Play yaptırımları ile kulüplerin harcamalarını kısma yönünde çok ciddi adımlar atılmıştır.Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerimizin isteği ve desteğiyle Türk futbolunun geleceği için limitsiz harcama düzenini kontrol altına almak amacıyla UEFA standartlarında bir mali denetim sistemini 1 yıl önce hayata geçirmiştir.

Son gelişmeler ışığında, Talimat'ın özellikle hazırlanış süreci ve esasları hakkında bazı önemli hususları hatırlatma zorunluluğu doğmuştur.1.Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı, Federasyonumuzun öncülüğünde, Kulüpler Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, diğer paydaşlar ve UEFA'nın katılımıyla yapılan uzun süren istişareler, çalışmalar ve ortak mutabakat sonucunda uygulamaya konulmuştur.

2.Talimatın yenilenmesi bizzat UEFA tarafından tavsiye edilmiştir. Hatta UEFA, kulüplerimize Talimat'ın yayınlanması ve finansal borçların yeniden yapılandırılması şartıyla Avrupa Kupaları'nda oynama izni vermiştir. Bu çerçevede Federasyonumuz kulüplerimizin Avrupa'ya gidebilmeleri için Takım Harcama Limitleri'ni de içeren talimatı uygulamaya koymuştur.

3.Kulüp Lisans Kurulu'nun yeni yapısı, 1 Haziran 2019 tarihinde yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul'da statü değişikliği ile kabul edilmiş, Genel Kurul delegelerinin onayladığı şartlara uygun olarak, Federasyonumuz tarafından çok değerli Kulüp Lisans Kurulu üyeleri atanmış olup, bağımsız olarak görev yapmaya devam etmektedirler.

4.Takım Harcama Limitleri, kulüplerimiz tarafından beyan edilen ve Bağımsız Denetçiler tarafından onaylanan finansal raporlar esas alınarak tespit edilmektedir. Tüm kulüpler için limitler aynı hesaplama metotları ile belirlenmektedir. Kulüp Lisans Kurulu, tarafına iletilen bu çalışmaları değerlendirerek kamuoyuna açıklamaktadır.

Son dakika: Azerbaycan duyurdu: 550 Ermeni askeri öldürüldü İtalyan senatörden Azerbaycan'a destek Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Tüm pozisyonları kaybettik

Özellikle Kulüplerimizi sürdürülebilir ve sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturmak için getirilen bu sistemin uygulanmaması veya esnetilmesi durumunda futbol ailesi olarak göreceğimiz zarar gözden kaçırılmamalıdır. TFF, Türk futbolunun yarınları için Talimatı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir. Futbolumuzun kaos ortamına sürüklenmemesi için kulüplerimizin görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket edeceklerine inancımız da tamdır.

Ayrıca Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na uygun olarak hazırlanan Takım Harcama Limitleri'nin yeterince anlaşılamadığını gözlemlemekteyiz. Bu sebeple, Takım Harcama Limitleri ile ilgili kısa bir bilgilendirmeyi kamuoyunun bilgilerine sunarız.

NEDEN TAKIM HARCAMA LİMİTİ UYGULANIYOR?Kamu Aydınlatma Platformu'ndan da takip edileceği üzere halka açık futbol kulüplerimizin borçluluk oranları sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. 2010 yılında halka açık 4 futbol kulübünün toplam finansal borcu 329 milyon TL iken 2019 yılı açıklanan son verilere göre bu tutar 17.5 kat artarak 5.8 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Halka açık 4 kulübümüzün 2010 yılında 827 milyon TL olan toplam yükümlülükleri 10 kat artarak 2019 yılında 8.4 milyar TL'ye çıkmıştır. Son açıklanan verilere göre, kulüplerin öz kaynak açığı toplam 2.5 milyar TL'dir. Diğer bir deyişle, borçları varlıklarından 2.5 milyar TL fazladır.

Bu olumsuz finansal tablo kulüp harcamalarının kulüp gelirlerinin çok üzerinde gerçekleşmesi sebebiyle ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı tüm kulüplerimiz için harcamalara limit getirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Ayrıca Türk kulüplerinin UEFA müsabakalarına katılabilmesi için, gerek UEFA Finansal Fair Play Talimatı'na, gerek de TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na uymaları gerektiği UEFA tarafından şart konulmuştur.

RTÜK: 7/24 devam eden yayınları takip eden RTÜK görevinin başındadır Azerbaycan bilançoyu açıkladı! 550'den fazla Ermenistan askeri öldürüldü Azerbaycan- Ermenistan çatışmasında yeni gelişme: Azerbaycan ordusu harekata başlıyor

TAKIM HARCAMA LİMİTİ NEYİ KAPSAR?Takım Harcama Limiti'ne konu olan giderler, A Takımı futbolcularına ve teknik adamlarına verilen yıllık maaş ve primlerin toplamı ile transferlerden doğacak diğer futbol kulüplerine ve menajerlere ödenecek giderlerin toplamıdır.

Her kulübün kendi gelir ve giderlerini ve mevcut borçlarını göz önüne alarak takıma has harcama limiti belirlenir. Bu giderlerin limit altına alınması ile kulüplerin harcamaları kontrol edilmektedir. Ancak altyapıya yapılan ödemeler bu giderlerin dışındadır.

TAKIM HARCAMA LİMİTİ NASIL HESAPLANIR?Talimatımızın 4. Maddesine göre Ek-VIII'de yer alan kriterler dışında tüm değerlendirme usul ve yöntemleri TFF tarafından belirlenir.Kulüplerimizin sunacakları finansal tabloların gerçeğe uygun, tutarlı ve uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu olarak hazırlanması gerekmektedir.

Hesaplamada 2 yöntem kullanılmaktadır. 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında iki yöntem ile bulunan tutarların ortalaması alınmaktadır.Bu yöntemlerden birinde negatif sonuca ulaşılır ise, harcamanın negatif olması halinde diğer yöntem ile hesaplanan tutar ortalama için kullanılır.

2021-2022 sezonunda ise iki hesaplamadan düşük olan alınacaktır.Birinci Yöntem:Bir kulübün elde edeceği kesinleşmiş gelirler (naklen yayın, sponsorluk ve reklam, maç hasılatı vs gibi) ile giderler (kulüp personeli ücretleri, kiralar, seyahat vs. masraflar ile finansman giderleri) arasındaki fark hesaplanır. Bu hesaplamada, Kulüplerin son 3 yılda elde ettikleri enflasyon düzeltmesi yapılmış gelirlerin ve giderlerin ortalaması kullanılmaktadır. Bu tutardan o sezona ait kredi anapara ödemeleri çıkartılır. Kalan tutar kulübün Takım Harcama Limiti'ni verir.

Kısaca kulübün gelir ve gider dengesi, kulübün finansal borçlarından kaynaklanan faiz giderlerini ve anapara ödemesini karşılamalıdır.İkinci Yöntem:Yasal grup yapısındaki dernek, derneğe bağlı tüm iştirakler ve bağlı ortaklıkların ve spor ile iştigal eden anonim şirketin tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının konsolide edilmiş finansal tabloları üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Bu birleşik yapının toplam net geliri ile tüm yapının net borcu bulunarak, futbol faaliyet gelirinin ne kadarının takım harcamasında kullanılması gerektiği hesap edilmektedir. İkinci yöntemin geliştirilmesindeki amaç daha kapsayıcı bir finansal yapının da göz önüne alınmasıdır.

TAKIM HARCAMA LİMİTİ NASIL ARTIRILIR?Bu iki yöntem kullanılarak hesaplanan limitlerini artırmak için kulüpler gelirlerini artırdıklarında (yeni reklam ve sponsorluk anlaşmaları, mal varlığı satışları gibi), sermayelerini güçlendirdiklerinde (sermaye artışı) bunları belgelendirerek artırım için başvuru yapabilirler. Bu gelirlerin 1/3'ü limite ilave edilir.

UEFA müsabakalarına katılacak olan kulüplerin kesinleşmiş gelirleri TFF tarafından başvuruya gerek olmadan limitlere ilave edilir. Bu gelirlerin 1/3'ü limite ilave edilir. İlgili kulübün finansal borcu olmaması durumunda UEFA gelirlerinin hepsi limit artışında kullanılabilir.

Bir kulüp mevcut futbolcularını başka kulüplere transfer ederek tüm transfer faaliyetleri sonucunda gelir elde eder ise, bu gelirin 1/3'ü limitine eklenir.Son olarak mevcut finansal borçlarının ödeme planlarını ve/veya faiz yükümlülüklerini değiştirerek ödeme ve gider dengesini değiştiren kulüpler limitlerini artırmak için başvurabilirler. Bu durumda limitler yeniden hesaplanır.

TAKIM HARCAMA LİMİTİ'Nİ AŞAN FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİ MÜMKÜN MÜDÜR?Kulübe ait mevcut futbolcu ve teknik adam ücretlerinin toplamı, kulüp için tanınan limitin üzerinde ise başka kulüplerden transfer edilen futbolculara ait sözleşmeler tescil edilmez.

Ancak altyapıdan gelen sözleşmelerin 150 bin TL'yi aşmaması şartı ile tescili mümkündür. Teknik adam sözleşmelerinde tescil için limit aşımı söz konusu değildir.SON HATIRLATMA: Devamını oku: NTV Spor »

İsrailli eski bakanın hırsızlık yaparken çekilen görüntüleri yayınlandı

Eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Dayan'ın tarihi eser hırsızı olduğu ortaya çıktı. İsrailli bakanın 1969 yılında Mısır'dan tarihi eserleri çalarken çekilmiş fotoğrafı yayımlandı.

ntv Adamlar Fenerliler yüzünden mala anlatır gibi anlatmaya başladı😂😂 ntv Dediklerini yapar bunlar umutlanmayın ntv Satacaksınız la takımları utanmaz herifler, bir de Türk edebiyatı yapmayın! Şampiyon sesini çıkarmıyor lig 2,sine 5 takımın içinde en düşük limit verilmiş ses çıkarmıyor ama o kadar para harcamasına rağmen geçen sezon küme düşmekten son anda yırtan,bu sezon ancak 7.olan ağlaklar limit diye ağlıyor,sanki 1 milyarlık limitleri olsa şampiyon olacaklar

Evet evet doğru yoldayız beinsporstiptal Külahım sizi dinliyor, yinebirşey anlamadığını söylüyor, tüm kulüplerin bilançolarını açıklasın diyor, külah söylüyor ben onu dinliyorum.👍 Tff yolcu belli oldu... Turk futbolunun yarinlari icin istifa edin TFF_Org 😀😀😀😀😀😀😀😀 Türk futbolunun yatınızda kalmadı bugünüde,FB nin bütçesini 3 ye 1 e neden indirdiğini açıkla.Türk futbolunu kaosa sürüklediniz, farkına varılacak ama yaşayan kulüp olmayacak. Avrupa bize tarih olacak 5 kulüpte değil 1 kulüple temsil edilemeyecekkk.

Son 6 yıldaki kupa sayısı=0 Son ŞL'ne katılım=12 yıl önce Geçen sezon 7nci Ondan önceki sezon 6ncı Koç geldikten sonra alınan çöp sayısı 35.. artı 4 hoca.. Sonrada fb'ye (- küçük harflerle) bilmem ne dayatıyorlarmış... Yürüyün gidin işinize amk beinsporstiptal 👎👎👎 beinsporstiptal he yav he ntv Hodri meydan ulan o zaman

hesap ordaysa arşın FENERBAHÇE Nah alırsın ceketsiz herif 💛💙 Biz de kararlılıkla beinsportstiptal diyeceğiz Fenerbahce fb neden ceza almadi gecem sene madem talimatlar uygulaniyor. fenevbahce 😎😎 Limit bu kadar isterseniz gidin adana demiri alırız istifa edeceksiniz olumm Halep ordaysa ,arşın burda Siz akıllanmayacaksınız!! Büyük bir kulübün direk 70 milyon € dan nasıl 20 mil. € ya düşsün? Mantıklı gerekçeniz nedir? Zorla kayyum bankalar Birliği anlaşmasına imza attırmak istiyorsunuz? Hepinize lanet olsun. beinsporstiptal

TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri açıkladı2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri belirlendi artık beinsports düşünsün aq Paralel yapı neden bizim 3 katımız 21 m euro ne aq koca takıma

TFF kulüplerin harcama limitlerini açıklıyorTFF Kulüp Lisans Kurulu merakla beklenen Süper Lig kulüplerinin 2020-2021 sezonu takım harcama limitlerini bugün resmen ilan edecek. Uygulanmayan cezaların içeriği ne kadar kıymetli acaba ? Kulüp harcama limiti değilde fb transfer engelleme yöntemi diyelim reis. Peki limiti aşanlara ne ceza verdiniz açıklayın !

Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdıSon Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı Son dakika: Rekor üstüne rekor kırmaya devam eden altının onsu 1995 dolarla, gram altın ise 447 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Tamamı: Haberler

Küresel ısınma tüm salgınlardan daha fazla öldürecekABD’de yapılan geniş kapsamlı bir araştırmaya göre küresel ısınma ve iklim değişiliğinden kaynaklı ölümlerin sayısı yüzyılın sonunda yüz bin kişi başına 73’e ulaşacak ve bu oran dünyanın gördüğü Kara Veba (Black Death), İspanyol gribi, Ebola ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) gibi tüm salgın hastalıkları gölgede bırakacak.

'Tüm Türkiye bizden tohum istiyor'Mezopotamya'nın en eski buğday tohumundan ekmek...

Yargıtay'dan önemli karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyorMilyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren fazla mesai kararı geçtiğimiz günlerde Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nden çıktı. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçinin bu iddiasını ispatla yükümlü olduğuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme, işçinin imzasını taşıya...