Salgınla 200 yıllık mücadelenin tarihi

Veba, Salgınla Mücadele, Osmanlıda Karantina, Koronavirüs Salgını, Kolera

Veba, kolera... Dünya, bilinen tarihi boyunca benzer felaketlerle karşı karşıya kaldı. İşte salgınla 200 yıllık mücadelenin tarihi...

Veba, Salgınla Mücadele

26.3.2020

Veba , kolera... Dünya, bilinen tarihi boyunca benzer felaketlerle karşı karşıya kaldı. İşte salgınla 200 yıllık mücadelenin tarihi...

Veba , kolera... Koronavirüs salgınının etkisinde olan dünya, bilinen tarihi boyunca benzer felaketlerle karşı karşıya kaldı. Osmanlı Devleti'nde karantina yeri için 'tahaffuzhane' sözü kullanılıyordu.

[Kızılay’ın koleralılar için hazırladığı Hadımköy Hastanesi / Fotoğraf: AA] ABONE OL Veba, kolera... Koronavirüs salgınının etkisinde olan dünya, bilinen tarihi boyunca benzer felaketlerle karşı karşıya kaldı. Osmanlı Devleti'nde karantina yeri için"tahaffuzhane" sözü kullanılıyordu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülden Sarıyıldız, Osmanlı Devleti'nde karantinanın ortaya çıkışı, uygulama alanları, oluşturulan teşkilatları ile ilgili bilgi verdi. Sarıyıldız, Osmanlı zamanında karantina yerine "usul-ı tahaffuz", karantina yeri için de "tahaffuzhane" tabiri kullandığını söyledi. Sarıyıldız, tahaffuzhanelerin, salgının bulaşmasını, yayılmasını engellemek üzere, şehre giriş ve çıkış yapacakların sağlık durumlarının belirli bir süre gözetim altına alındığı, şüphe çekici durumu tespit edilenlerin sağlıklılardan ayrılması için alıkonulup tedavi edilmeye çalışıldığı yerler olduğunu anlattı. Koronavirüs salgını insanlığın virüslerle ilk savaşı değil Çok katı tedbirler alındı Sarıyıldız, bilinen ilk karantina uygulamasının 1377'de Venedik ve Dubrovnik'te yapıldığını, ilk karantina yerinin ise 1423 yılında Venedik yakınlarında Santa Maria di Nazaret Adası'nda kurulduğunu belirtti. Ayrıca, 14. yüzyılın sonlarından itibaren Doğu Akdeniz limanlarında karantina tedbirleri alınmaya başlandığını ve bunun daha sonraki dönemlerde karayolu ulaşımına da sıkı bir şekilde uygulandığını anlattı. "Bunun en tipik örneği Avusturya'nın Osmanlılara uyguladığı karantinadır. Pasarofça Antlaşması'nın ardından Osmanlı-Avusturya ticari münasebetlerinin ve mal mübadelesinin artmasıyla Avusturya, doğudan taşınan vebanın ülkesine sirayetini engelleyebilmek için Osmanlı tüccar, yolcu ve mallarına karşı çok katı karantina tedbirlerine başvurdu." [ Kızılay’ın Erzincan Hastanesi laboratuvarı / Fotoğraf: AA] Kolera kitle ölümlerine yol açtı Modern anlamda karantina uygulamasının yaygınlaşmasında ve karantina teşkilatlarının kurulmasında büyük salgınların etkili olduğunu vurgulayan Sarıyıldız, Özellikle 19. yüzyılın karakteristik hastalığı olan koleranın sağlık teşkilatlarının kurulmasını hızlandırdığını ve sağlık alanında milletlerarası iş birliği ve antlaşmalar yapılmasını sağladığını belirtti. Yüzyıllar boyu insanlığı dehşete düşüren büyük veba salgınlarının yerini 19. yüzyılda kolera pandemilerinin aldığını anlatan Sarıyıldız, "Asya kolerası olarak adlandırılan ve Hindistan'dan çıkarak bütün dünyaya yayılan kolera Osmanlı ülkesinde ve başkent İstanbul'da da etkili olup, 1817, 1829, 1852, 1863, 1881 ve 1899 salgınlarıyla kitle halinde ölümlere yol açtı" dedi. Kız Kulesi'nde karantina Osmanlı Devleti'nde ilk karantina uygulamasının Sultan 2. Mahmud döneminde, 1831 yılındaki büyük kolera salgını sırasında olduğunu söyleyen Sarıyıldız, şunları anlattı: "Alınan karara göre İstanbul'a gelen bütün gemiler Boğaziçi'nde bekletilecekti. 2. Mahmud'un iradesiyle Mustafa Nazif Efendi müstakil olarak karantina işiyle görevlendirildi. Karadeniz'den İstanbul'a gelecek İslam gemilerinin Büyük Liman'da, diğer devlet gemilerinin İstinye Körfezi'nde 5 gün karantina altında tutulması kararlaştırıldı. Bu arada vebalı hastalara Maltepe Hastanesi'nde ve Kız Kulesi'nde "usul-ı tahaffuz" uygulandı. Kız Kulesi'nde vebalı hastaların tedavisiyle uğraşan Antuvan Lago'nun karantina usulünün Avrupa'da tatbiki ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hakkında yazdığı risale, daha sonra karantina teşkilatının kurulmasında etkili oldu." Osmanlı'da karantina uygulamasının daha sistemli olarak 1835 yılında Çanakkale'de başladığını anlatan Sarıyıldız, Akdeniz çevresini etkileyen kolera dolayısıyla Çanakkale'de karantina çadırları kurulduğunu, Marmara ve İstanbul'a gidecek gemilerin bir süre bekletildiğini belirtti. Gemiler kontrol ediliyordu Karantina konusuna önem veren 2. Mahmud'un isteğiyle Meclis-i Meşveret toplandığını vurgulayan Prof. Dr. Sarıyıldız, ulemanın da katıldığı mecliste karantinanın caiz olduğunun kabul edilmesinin ardından mülki ve idari yönlerinin görüşülerek Karantina Meclisi gibi kurumların oluşturulduğunu belirtti. İstanbul'un çeşitli yerlerinde karantina noktaları kurularak faaliyete başlandığını anlatan Sarıyıldız, şunları söyledi: "İstanbul, Bilad-ı Selase ve Boğaziçi'nde hangi hastalıktan ve hangi milletten olursa olsun ölümlerde Karantina Meclisi'ne haber verilmesi ve meclisten tezkire alınmadıkça ölülerin defnedilmemesi kural haline getirildi. Karantina tatbikatında her millet için ayrı ayrı hastane yapımı gerektiğinden hastaneleri olmayan Yahudilere ve Karaimler'e Hasköy'de kendi hastanelerini yapma izni verildi. Henüz karantina binaları inşa edilmemiş olduğundan karantina icrası için Tersane-i Amire'den bir gemi alınıp Galata'da Kurşunlu Mahzen önünde personeli belirlenerek hizmete başlandı. Bu gemide hastalık baş gösterince eski gümrük binası karantinahane olarak düzenlendi. İstanbul'a dışarıdan gelip giden gemi yolcularına verilen mürur tezkirelerine geldikleri yerdeki sağlık durumunun yazılması da usul haline getirildi. İstanbul dışında Bursa, Trabzon, Midilli, Siroz, Çanakkale gibi pek çok yerde karantina noktaları kuruldu. Anadolu ve Rumeli sahillerinden İstanbul'a gelecek bütün yerli ve yabancı gemiler, tekneler ve bunların yolcuları karantina tezkiresi soruldu." Karantina nizamnamesi Sarıyıldız, karantina uygulaması hakkında Osmanlı Devleti'nde uzman kimse bulunmadığından Avusturya ile imzalanan kontratla Zemun Karantinahanesi Baş Direktörü Doktor Minas'ın, yardımcısı ve tercümanının İstanbul'a geldiğini anlattı. Sarıyıldız, doktorlardan oluşan Meclis-i Nizamat-ı Tehaffuzıyye adında bir meclis kurulduğunu, Avrupalı hekimlerin ardından İstanbul'daki sefirlerin temsilcilerinin de karantina meclisine dahil edildiğini ancak zamanla mecliste çoğunluğun yabancıların eline geçtiğini ve bunun da Osmanlı Devleti'nin aleyhine sonuçlar doğurduğunu anlattı. "Said Paşa, Osmanlı menfaatlerine ve hukukuna ters düşen bu sakıncalı durumu ortadan kaldırmak ve tekrar mecliste çoğunluğun Osmanlı üyelerinin eline geçmesini sağlamak için on kadar tabibi fahri üye olarak meclise tayin etmişse de bunların üyelikleri uzun sürmedi. Sefir vekillerinin karantina meclisine dahil edilmesi ve verilen tavizler neticesinde Karantina Meclisi karma sıhhiye meclisi haline gelmiş, kapitülasyonlara sıhhiye kapitülasyonları adıyla yeni bir ilave daha yapılmıştır." Lozan'da sağlık işleri millileştirildi Karantinalarda çalışan sağlık personelinin sayısı hakkında da bilgiler paylaşan Sarıyıldız, şöyle konuştu: "1896'da Hicaz Karantinası hariç 125 karantina noktasında 511 kişi çalışırken sıhhiye idaresi lağvedildiğinde idarede 42 doktor, 425 memur ve müstahdem çalışmaktaydı. Lozan Konferansı'nda, sağlık uygulamalarıyla ilgili ağır şartlar içeren sıhhiye kapitülasyonlarının kaldırılması söz konusu olduğu zaman Avrupalılar buna itiraz ederek İstanbul Sıhhiye Meclisi'nin yerine doktorluk komitesini kurmak istediler. Ancak bu istek Türk temsilcilerince reddedildi ve sıhhiye kapitülasyonları kaldırılarak sağlık işleri millileştirildi." Hicaz’da önlemler Prof. Dr. Gülden Sarıyıldız, 1865 yılında hac esnasında koleradan büyük ölümler yaşanınca Osmanlı'nın Hicaz'a birkaç kez sağlık heyetleri gönderdiğini söyledi. Sarıyıldız, 1866 yılında İstanbul'da toplanan milletlerarası sağlık konferansında alınan karar üzerine özellikle koleranın ortaya çıktığı yer olan Hindistan ve Uzak Doğu'dan gelen gemiler ve yolcuların karantinaları için Kızıldeniz'in girişinde Kamaran Adasında Osmanlı karantinahanelerinin en büyüğü olan Kamaran Tahaffuzhanesinin kurulduğunu belirtti. Çalışmalardan olumlu sonuç alınması üzerine dış müdahalelere karşı Hicaz ve Kızıldeniz'de durumunu kuvvetlendirmek isteyen Osmanlı hükümetinin Kızıldeniz'in Osmanlı sahillerinde karantinalar oluşturmaya başladığını anlatan Sarıyıldız, şunları söyledi: "Hicaz ve Yemen sahillerinde Cidde, Yenbu, Rabiğ, Lit, Kunfuda, Hudeyde, Muha, Kamaran Adası gibi noktalarda karantinalar oluşturuldu. 1893'te Hicaz'da hüküm süren koleranın tahribatının büyük olması dikkatleri Mekke'ye yöneltti. Avrupalı devletler Mekke'de hac esnasında umumi sağlığın muhafazası ve Basra körfezinde sağlık tehdidinin önlenmesi için 1894 yılında 2. Paris Milletlerarası Sıhhiye Konferansı'nı düzenledi. Konferansta büyük güçlerin umumun sağlığının muhafazası adına hacca müdahale arzusu göstermeleri üzerine Osmanlı Devleti, Hicaz üzerindeki hukukunu korumak ve inisiyatifini kaybetmemek için Hicaz'da sağlık alanında ıslahat yapacağını vadetti. 1895'te Mekke sıhhiye tabibi doktor Kasım İzzeddin'in raporu doğrultusunda Mekke Sıhhiye İdaresi kuruldu." Etiketler: Devamını oku: TRT HABER

Edirne’deki 430 yıllık tarihi çarşı corona virüsü nedeniyle kapandı!Edirne’deki 430 yıllık tarihi çarşı corona virüsü nedeniyle kapandı! Edirne'nin dünyaca ünlü Selimiye Camii'nin külliyesinde yer alan 430 yıllık tarihi çarşı Selimiye Arastası, ticari faaliyetinin durma noktasına gelmesi ve esnaf ile müşteri sağlığının korunması amacıyla kapatıldı. Tarihi çarşının kapandığı, kapısına asılan yazıyla duyuruldu.

Yeni Zelanda'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiKovid-19 vakası sayısının 205’e yükseldiği Yeni Zelanda'da salgınla mücadele için olağanüstü hal ilan edildi. - Anadolu Ajansı

Ford, Fiat, Tesla, Toyota, Ferrari mesajı verdi! ÜretebilirizFord, Fiat, Toyota, General Motors ve Tesla gibi küresel otomotiv üreticileri, salgınla mücadele ye destek olmak amacıyla insan hayatının vazgeçilmez... - Sayfa 1

ABD basını korona virüsle mücadelede Hazreti Muhammed'in (sallallahü teala aleyhi vesellem) hadislerini örnek gösterdiABD'li Newsweek dergisi Hazreti Muhammed'in (sallallahü teala aleyhi vesellem) salgın hastalıklarla ilgili hijyen, karantina ve salgınla mücadele tavsiyelerinin yer aldığı hadisleriyle ilgili yazı yayınladı. Bir tarafları sıkışınca sarılacakları yeri hemen bulurlar. Doğruları bilirler ama işlerine gelmez. Ölüm korkusu İslamofobinin önüne geçmiş. Her şerde bir hayır vardır diyoruz. 👆 Ölüm korkusu imana getirir

Tokyo Olimpiyatları tarihini arıyor!Tarihi bir kararla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tarihini belirlemek için görüşmeler başladı.

Almanların 8 yıllık corona virüsü raporu ortaya çıktı!Almanların 8 yıllık corona virüsü raporu ortaya çıktı! SÖZCÜ, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman Meclisi'ne tam 8 yıl önce sunulan Robert Koch Enstitüsü ve çok sayıda bilim kurulunun hazırladığı rapora ulaştı. Raporda 'Mutasyona uğramış, yeni SARS-CoronaVirüs, Güneydoğu Asya’daki bir hayvan pazarından çıkacak. Tüm dünyayı saracak. Ülke olarak hazırlıklı olmalıyız. Üç yıl sürecek. İki kez mutasyona uğrayacak. Aşısı üç yılda ancak bulunacak. Bir kez hastalanan, iyileşmiş olsa bile mutasyona uğramış yeni virüsten yine etkilenebilecek' ifadeleri yer aldı. 1) Rapor ortaya cikmadi zaten halka acik sekilde ulasiliyor. 2) Kahin gibi her seyi bilmiyorlar. Rasyonel sekilde, bilimsel arastirmalari ve matematiksel modelleri kullanarak tahminde bulunuyorlar. 3) Böyle detayli bir raporu 3.sayfa haberi gibi vermeniz tam bir rezillik Sadece almanya mı sıçtığımın islamcıları nerede? almanya bizi gısganıyo amqSON DAKİKA HABERİ: Elektrik ve doğal gaz faturalarında 3 ay süreyle sayaç okuma yapılmayacak

Kırıkkale'de 1929 kişi ev karantinasına alındı

Tevez: Bir futbolcu para almadan bir yıl yaşayabilir

Millet canının, trollerse iftira ile linçin derdinde!

Tansu Çiller 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 100 bin lira bağışta bulundu

EPDK'dan flaş karar: Sayaçlar 3 ay boyunca okunmayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarında 3 ay süreyle sayaç okuma yapılmayacak

Yorum Yaz

Thank you for your comment.
Please try again later.

Son Haberler

Haberler

26 Mart 2020, Perşembe Haberler

Önceki haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya koronavirüsle ortak mücadele çağrısı

Sonraki haber

Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
İmamoğlu: İBB devletin ta kendisidir, yardım için kimsenin fetvasına ihtiyacı yok Bernie Ecclestone: 89 yaşında baba oluyor Koronavirüsü yenen 20 kişi alkışlarla taburcu edildi Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez 'video konferans' yöntemiyle toplanacak İstanbul'da sosyal yardım paraları evlere teslim edilmeye başlandı Coranadan ölümlerde Türkiye’den en acı fotoğraf Kirli ellerinizi eğitimden çekin… Ruh Sağlığı Derneği uzaktan koronaterapi eğitimlerine başladı Kovid-19'un tedavisinde önemli gelişme! Bakanlığa teslim edildi İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 7 bini aştı Eczacıbaşı Topluluğu'ndan koronavirüsle mücadeleye 10 milyon liralık destek Salgında bu da oldu! İkizlerin adını ‘Corona’ ve ‘Covid’ koydular
SON DAKİKA HABERİ: Elektrik ve doğal gaz faturalarında 3 ay süreyle sayaç okuma yapılmayacak Kırıkkale'de 1929 kişi ev karantinasına alındı Tevez: Bir futbolcu para almadan bir yıl yaşayabilir Millet canının, trollerse iftira ile linçin derdinde! Tansu Çiller 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 100 bin lira bağışta bulundu EPDK'dan flaş karar: Sayaçlar 3 ay boyunca okunmayacak Elektrik ve doğalgaz faturalarında 3 ay süreyle sayaç okuma yapılmayacak Elektrik ve doğal gaz faturaları için yeni düzenleme İmamoğlu’ndan 3 isme suç duyurusu! Drogba'dan aşı tepkisi: 'Afrika bir test laboratuvarı değildir' 'İBB'nin devam ettirmesi zordu, teşekkür ediyorum' Corona nedeniyle 600 işçi iş bıraktı, valilik iş bırakmayı yasakladı!