'KKTC'ye 750 milyon liralık kaynak aktarılacak'

'KKTC'ye 750 milyon liralık kaynak aktarılacak'

23.7.2019

'KKTC'ye 750 milyon liralık kaynak aktarılacak'

'KKTC'ye 750 milyon liralık kaynak aktarılacak'

Kuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti (KKTC) Ba\u015fbakan\u0131 Ersin Tatar, cumartesi g\u00fcn\u00fc imzalanan \u0130ktisadi ve Mali \u0130\u015fbirli\u011fi Anla\u015fmas\u0131yla KKTC ye 750 milyon liral\u0131k bir kaynak aktar\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 belirterek, B\u00f6ylece Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n eli rahatlayacak, ekonomimizin ihtiyac\u0131 olan can suyu sa\u011flanm\u0131\u015f olacakt\u0131r. dedi. Tatar, 20 Temmuz da T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay ile imzalad\u0131klar\u0131, T\u00fcrkiye Cumhuriyet-KKTC \u0130ktisadi ve Mali \u0130\u015fbirli\u011fi Anla\u015fmas\u0131 ile ilgili Ba\u015fbakanl\u0131k ta bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenledi. Toplant\u0131ya, KKTC Maliye Bakan\u0131 Olgun Amcao\u011flu ve Ba\u015fbakanl\u0131k M\u00fcste\u015far\u0131 \u00d6mer K\u00f6seo\u011flu da kat\u0131ld\u0131. Tatar, \u0130ktisadi ve Mali \u0130\u015fbirli\u011fi Anla\u015fmas\u0131 n\u0131n KKTC yi hedeflerine g\u00f6t\u00fcrecek ana planlama \u00f6ncesinde bir ge\u00e7i\u015f d\u00f6nemi anla\u015fmas\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi. Esasen T\u00fcrkiye ile ge\u00e7en y\u0131l sonunda bir anla\u015fma imzalanm\u0131\u015f olmas\u0131 gerekti\u011fini belirten Tatar, bunun ba\u015far\u0131lamad\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu y\u00fczden bir \u00f6nceki h\u00fck\u00fcmeti ele\u015ftirdiklerini ifade etti. Tatar, g\u00f6reve gelir gelmez konunun \u00fczerinde \u00f6nemle durduklar\u0131na dikkati \u00e7ekerek, \u015f\u00f6yle devam etti: Biriken sorunlar\u0131n a\u015f\u0131lmas\u0131, Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n elini rahatlatmak ve ekonomimize bir can suyu sa\u011flamak i\u00e7in anavatan T\u00fcrkiye ile bir ara anla\u015fma imzalad\u0131k. Cumartesi g\u00fcn\u00fc imzalanan anla\u015fma ile KKTC ye bu a\u015famada 750 milyon liral\u0131k bir kaynak aktar\u0131lacakt\u0131r. B\u00f6ylece Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n eli rahatlayacak, ekonomimizin ihtiyac\u0131 olan can suyu sa\u011flanm\u0131\u015f olacakt\u0131r. Say\u0131n Fuat Oktay \u0131n da ifade etti\u011fi \u00fczere, 750 milyon liral\u0131k hibe \u015feklindeki bu kayna\u011f\u0131n ilk dilimini \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcrede gelecektir. Ge\u00e7en k\u0131\u015f\u0131n bol ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7mesi nedeniyle KKTC de bir\u00e7ok noktada yollar\u0131n zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcne de\u011finen Tatar, Yollar\u0131m\u0131z\u0131n bir an \u00f6nce tamir edilmesi, Girne-De\u011firmenlik ve Lefko\u015fa kuzey \u00e7evre yolunun bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn h\u0131zla tamamlanmas\u0131 gibi projeler \u00f6nceliklerimizdendir. diye konu\u015ftu. Tatar, T\u00fcrkiye ile \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n devam etti\u011fini vurgulayarak, yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde ek baz\u0131 kaynaklara ihtiya\u00e7 duyulmas\u0131 halinde T\u00fcrkiye nin KKTC ye ek destek sa\u011flayabilece\u011finin konu\u015fuldu\u011funu da aktard\u0131. - Ekonomik at\u0131l\u0131mlar 2020 de Alt\u0131 \u00e7izilmesi gereken esas noktan\u0131n, T\u00fcrkiye nin KKTC nin kalk\u0131nmas\u0131na verdi\u011fi \u00f6nem ve sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 somut destek oldu\u011funa i\u015faret eden Tatar, ba\u015fta Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan olmak \u00fczere anavatan T\u00fcrkiye h\u00fck\u00fcmetine te\u015fekk\u00fcrlerini iletti. Tatar, s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti: Yine bu anla\u015fman\u0131n bir maddesine g\u00f6re, biz ekimin sonuna kadar ekonomik at\u0131l\u0131m yapabilece\u011fimiz daha kapsaml\u0131, detayl\u0131 bir ekonomik program\u0131 haz\u0131rlayacak ve T\u00fcrkiye Cumhuriyeti ne sunaca\u011f\u0131z. G\u00f6r\u00fc\u015fmelerimizin tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kalk\u0131nmam\u0131z i\u00e7in rehber olacak, anavatan T\u00fcrkiye nin kalk\u0131nmam\u0131za nas\u0131l destek sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 i\u00e7erecek detayl\u0131 bir anla\u015fma imzalayaca\u011f\u0131z. Bilmenizi isterim ki, maalesef 2019 y\u0131l\u0131 bizim i\u00e7in kaybedilmi\u015f bir y\u0131ld\u0131r, esas ekonomik at\u0131l\u0131mlar\u0131n olaca\u011f\u0131 y\u0131l, 2020 dir. Bizim halk\u0131m\u0131zdan gizleyecek hi\u00e7bir \u015feyimiz yoktur. diyen Tatar, s\u00f6z konusu anla\u015fman\u0131n bir uluslararas\u0131 anla\u015fma oldu\u011funu, mevzuat gere\u011fi Bakanlar Kurulu nun onay\u0131ndan ge\u00e7tikten sonra Cumhuriyet Meclisi ne bilgi i\u00e7in sunulaca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. - 750 milyon lira hibe olarak de\u011ferlendirilmektedir Toplant\u0131da bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n sorular\u0131n\u0131 da yan\u0131tlayan Tatar, reform eylem plan\u0131yla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n devam etti\u011fini belirterek, bunlardan Kamu Maliye ve Denetim Yasas\u0131 n\u0131n \u015fu anda mecliste g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve iki oturumda bitebilece\u011fini s\u00f6yledi. Tatar, baz\u0131 reform \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ise 2020 ye haz\u0131rl\u0131k olarak yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, bunlar\u0131n da gelecek y\u0131ldan sonra devam edece\u011fini dile getirdi. T\u00fcrkiye den gelecek 750 milyon T\u00fcrk Liras\u0131 n\u0131n tamamen hibe olarak de\u011ferlendirilece\u011fini vurgulayan Tatar, Bu 750 milyon liran\u0131n i\u00e7erisinde kamu maliyesine katk\u0131 yoktur. Bu tamamen yat\u0131r\u0131mlara, birtak\u0131m projelere ve savunmaya harcanacakt\u0131r. Bunun ekonomiye bir katk\u0131s\u0131 olacakt\u0131r, hareket getirecektir. ifadelerini kulland\u0131. AA Devamını oku: Bloomberg HT

Kıbrıs’ta yaşayanlar Rum’lara Türkiye’den gelenlerden çok değer veriyorlar. Türkiye’den gelenleri istemiyorlar sevmiyorlar. Orada son model arabalar lüks yaşam yaşasınlar diye ne diye kaynak veriyoruz. Her kuruşu haram olsun

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Anastasiadis 9 Ağustos'ta bir araya gelecekKKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis, 9 Ağustos'ta gayrı resmi bir görüşme için bir araya gelecek.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Erdoğan’ın dik duruşu bize güç veriyorKKTC Başbakanı Ersin Tatar: Karşımızda uluslararası bir koalisyon var. Amaçları Türkiye’yi Anadolu’ya hapsedip Kıbrıs’ı almak. Ama Türkiye, siyasetiyle, dik duruşuyla Doğu Akdeniz’deki hak ve iddialarından taviz vermeyeceğini göstererek tezgâhı bozdu. 74 ruhu yeniden canlandı. Türk halkına ve... sebnembursali Bizede güç veriyor çok kıymetli bizim cumhurbaşkanımız rabbim uzun ömürler versin inşallah RTErdogan 🙏🙏❤❤❤❤🇹🇷🇹🇷❤

'Hakimiyetimizi Türkiye'nin desteğiyle dünyaya duyuracağız'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 'Bu bölgedeki hakimiyetimizi ve iddialarımızı, güçlü Türkiye'mizin de desteğiyle dünyaya duyurmak, ona göre pozisyon almak ve KKTC'yi güçlendirmek en büyük temennimizdir.' dedi.

Reyhanlı’da, yediemin otoparkında 6 milyon liralık servet çürüyorSon Dakika Flaş Haberler - Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, bir yediemin otoparkında değeri yaklaşık 6 milyon lirayı bulan motosiklet ve aralarında 'change' (Şasi ve motor numarasının değişik yöntemlerle değiştirilmesi) edilmiş lüks otomobillerin de bulunduğu araçlar çürümeye terk edildi. Yediemin otoparkları tedavülden kaldırılmalı. Suçu varsa cezayı kes birak. Uygunsuz yerdeyse araç yerini değiştir. Yer değiştirme parasını da cezaya ekle...

150 milyon kişinin bilgileri sızmıştı! 700 milyon dolarlık ceza kesildi...ABD'li kredi raporlama şirketi Equifax, 2017'de gerçekleşen siber saldırıda yaklaşık 150 milyon müşterisinin özel bilgilerinin sızması sebebiyle 700 milyon dolar ceza ve tazminat ödeyecek

10 milyon avroluk bütçe ayırdılarÜlkesine dönen Portekizlilere 6 bin 500 avroluk teşvik Bize de kişi başı 2 suriyeli veriyorlar hay amk

Prens Harry ve Meghan Markle Goldman Sachs ile anlaştığı iddia edildi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin savaş peşinde olmadığını düşünüyoruz

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çocukların yüzü gülüyor

Trump'tan Erdoğan'a 'İdlib' teşekkürü

Türkiye'de ekstrem hava olayları 2019'da zirve yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da bir yıl içinde projelerimizi tamamlayacağız

Yorum Yaz

Thank you for your comment.
Please try again later.

Son Haberler

Haberler

23 Temmuz 2019, Salı Haberler

Önceki haber

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson oldu

Sonraki haber

UBS CEO'su Ermotti: Parasal gevşeme 'varlık balonu' yaratabilir
Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 43 gündür haber alınamıyor Suriye Ordusu, Halep’in kontrolünü ele geçirdi YÖK 'yerli ve milli' savunma sanayisi için doktoralı mühendis yetiştirecek Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya protestolar sürüyor Türkiye sanayi üretimi artışında AB ülkelerini geride bıraktı
Prens Harry ve Meghan Markle Goldman Sachs ile anlaştığı iddia edildi İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin savaş peşinde olmadığını düşünüyoruz Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çocukların yüzü gülüyor Trump'tan Erdoğan'a 'İdlib' teşekkürü Türkiye'de ekstrem hava olayları 2019'da zirve yaptı Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da bir yıl içinde projelerimizi tamamlayacağız