Kişi başı tasarruf 15 bin liraya dayandı

Kişi başı tasarruf 15 bin liraya dayandı

6.6.2019

Kişi başı tasarruf 15 bin liraya dayandı

Kişi başı tasarruf 15 bin liraya dayandı

T\u00fcrkiye de tasarruf mevduatlar\u0131, ilk \u00e7eyrekte 2018 in ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re y\u00fczde 25,7 artarak 1 trilyon 219,9 milyar liraya y\u00fckselirken, ki\u015fi ba\u015f\u0131 tasarruf miktar\u0131 14 bin 876 lira oldu. AA muhabirinin T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu (T\u00dc\u0130K) ve Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derledi\u011fi bilgilere g\u00f6re, T\u00fcrkiye de tasarruf mevduatlar\u0131, 2019 un ilk \u00e7eyre\u011finde ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 d\u00f6nemine k\u0131yasla y\u00fczde 25,7 artt\u0131 ve 1 trilyon 219 milyar 906 milyon 655 bin lira d\u00fczeyinde ger\u00e7ekle\u015fti. Ge\u00e7en y\u0131l i\u00e7in n\u00fcfusu 82 milyonu a\u015fan T\u00fcrkiye de, b\u00f6ylece ki\u015fi ba\u015f\u0131na ortalama tasarruf miktar\u0131 da 14 bin 876 lira olarak hesapland\u0131. Bu rakam 2018 in ilk \u00e7eyre\u011finde 11 bin 833 lira d\u00fczeyinde bulunuyordu. B\u00f6ylece ge\u00e7en bir y\u0131ll\u0131k s\u00fcre\u00e7te T\u00fcrkiye de vatanda\u015flar tasarrufunu ortalama 3 bin 43 lira art\u0131r\u0131rken, bu da yat\u0131r\u0131mlar ve cari a\u00e7\u0131k \u00fczerinde \u00f6nemli etkisi bulunan tasarrufa ili\u015fkin al\u0131nan tedbirlerin etkili oldu\u011funu ortaya koydu. Ki\u015fi ba\u015f\u0131 tasarruf 26 ilde 10 bin liray\u0131 a\u015ft\u0131 T\u00fcrkiye de 15 bin liraya dayanan ki\u015fi ba\u015f\u0131 tasarruflar\u0131n \u0130stanbul da, ilk \u00e7eyrek sonu itibar\u0131yla 34 bin 823 lira d\u00fczeyinde bulundu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \u0130stanbul, bu rakamla ki\u015fi ba\u015f\u0131na en y\u00fcksek tasarruf edilen il oldu. \u0130stanbul un ard\u0131ndan en y\u00fcksek ki\u015fi ba\u015f\u0131na tasarruf edilen iller, 22 bin 137 lirayla Ankara, 21 bin 569 lirayla Mu\u011fla, 19 bin 727 lirayla \u0130zmir, 16 bin 418 lirayla Antalya olarak s\u0131raland\u0131. B\u00f6ylece 5 ilde ki\u015fi ba\u015f\u0131 tasarruf miktar\u0131 T\u00fcrkiye ortalamas\u0131n\u0131n \u00fczerinde ger\u00e7ekle\u015fti. S\u00f6z konusu 5 ilin yan\u0131 s\u0131ra Tunceli, Yalova, U\u015fak, Denizli, Ayd\u0131n, Edirne, Bal\u0131kesir, K\u0131rklareli, Eski\u015fehir, Trabzon, Zonguldak, Bursa, Nev\u015fehir, Isparta, \u00c7anakkale, K\u0131r\u015fehir, Mersin, Aksaray, Adana, Kocaeli ve Burdur olmak \u00fczere toplam 26 ilde ki\u015fi ba\u015f\u0131 tasarruf miktar\u0131 10 bin liray\u0131 a\u015ft\u0131. Ki\u015fi ba\u015f\u0131 tasarruf miktar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan son s\u0131rada ise bin 851 lirayla Mu\u015f yer ald\u0131. Mu\u015f un ard\u0131ndan vatanda\u015f\u0131n en az tasarruf etti\u011fi il bin 872 lirayla A\u011fr\u0131 ve bin 916 lirayla \u015e\u0131rnak oldu. En y\u00fcksek tasarruf \u0130stanbul da T\u00fcrkiye deki toplam tasarruf mevduatlar\u0131n\u0131n y\u00fczde 43 \u00fc \u0130stanbul da birikti. 15 milyonu a\u015fk\u0131n ki\u015fiye ev sahipli\u011fi yapan \u0130stanbul da, 2019 un ocak-mart d\u00f6neminde toplam 524 milyar 708 milyon 431 bin liral\u0131k tasarruf mevduat\u0131 topland\u0131. Ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ilk \u00e7eyre\u011fi itibar\u0131yla 419 milyar 36 milyon 468 bin liral\u0131k tasarruf mevduat\u0131 bulunan \u0130stanbul da, ge\u00e7en bir y\u0131ll\u0131k s\u00fcre\u00e7te biriken tutar y\u00fczde 25,2 artm\u0131\u015f oldu. Bu da \u0130stanbul da ki\u015fi ba\u015f\u0131 tasarruflar\u0131n y\u0131l\u0131n ilk \u00e7eyre\u011finde 2018 in ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re miktar baz\u0131nda 7 bin 13 lira artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ortaya koydu. Tasarruf mevduat\u0131 miktar\u0131nda \u0130stanbul u, 121 milyar 841 milyon 428 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduat\u0131 miktar\u0131nda 85 milyar 229 milyon 298 bin lirayla \u0130zmir \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc, 39 milyar 836 milyon 700 bin lirayla Antalya d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc s\u0131rada yer ald\u0131. Miktar a\u00e7\u0131s\u0131ndan T\u00fcrkiye de en d\u00fc\u015f\u00fck tasarruf mevduat\u0131n\u0131n bulundu\u011fu illerde ba\u015f\u0131 378 milyon 890 bin lirayla Bayburt \u00e7ekti. Bayburt un ard\u0131ndan 430 milyon 693 bin lirayla Ardahan, 550 milyon 693 bin lirayla Kilis, 580 milyon 611 bin lirayla da Hakkari tasarruf mevduat\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan son s\u0131ralarda yer alan iller oldu. \u0130ller baz\u0131nda ki\u015fi ba\u015f\u0131 tasarruf mevduat\u0131 miktar\u0131, 2018 ve 2019 un ilk \u00e7eyrek sonu itibar\u0131yla \u015f\u00f6yle: \u0130LLER Ocak-Mart 2019 Ocak-Mart 2018 Fark (%) ADANA 10.328 8.390 23,1 ADIYAMAN 3.619 2.765 30,9 AFYONKARAH\u0130SAR 7.663 5.912 29,6 A\u011eRI 1.872 1.475 26,9 AKSARAY 10.483 7.932 32,2 AMASYA 6.333 4.923 28,6 ANKARA 22.137 17.522 26,3 ANTALYA 16.418 12.242 34,1 ARDAHAN 4.355 3.160 37,8 ARTV\u0130N 7.918 5.966 32,7 AYDIN 13.058 10.298 26,8 BALIKES\u0130R 12.830 10.368 23,7 BARTIN 9.578 7.667 24,9 BATMAN 3.338 2.783 19,9 BAYBURT 4.605 3.322 38,6 B\u0130LEC\u0130K 6.525 5.018 30,0 B\u0130NG\u00d6L 3.922 2.717 44,4 B\u0130TL\u0130S 2.169 1.567 38,4 BOLU 8.731 6.951 25,6 BURDUR 10.011 7.787 28,6 BURSA 12.048 10.065 19,7 \u00c7ANAKKALE 11.370 8.979 26,6 \u00c7ANKIRI 6.181 4.370 41,4 \u00c7ORUM 7.407 5.783 28,1 DEN\u0130ZL\u0130 13.302 10.402 27,9 D\u0130YARBAKIR 3.496 2.728 28,2 D\u00dcZCE 6.115 4.810 27,1 ED\u0130RNE 12.972 10.463 24,0 ELAZI\u011e 6.891 5.421 27,1 ERZ\u0130NCAN 9.287 7.127 30,3 ERZURUM 3.404 2.767 23,0 ESK\u0130\u015eEH\u0130R 12.790 10.222 25,1 GAZ\u0130ANTEP 5.810 4.469 30,0 G\u0130RESUN 8.888 7.350 20,9 G\u00dcM\u00dc\u015eHANE 5.828 4.333 34,5 HAKKAR\u0130 2.027 1.410 43,8 HATAY 9.642 7.606 26,8 I\u011eDIR 4.956 3.847 28,8 ISPARTA 11.798 9.128 29,2 \u0130STANBUL 34.823 27.810 25,2 \u0130ZM\u0130R 19.727 16.421 20,1 KAHRAMANMARA\u015e 4.502 3.511 28,2 KARAB\u00dcK 8.556 6.803 25,8 KARAMAN 9.476 7.090 33,7 KARS 4.072 3.165 28,7 KASTAMONU 7.117 5.560 28,0 KAYSER\u0130 9.396 7.455 26,0 KIRIKKALE 6.151 4.769 29,0 KIRKLAREL\u0130 12.790 10.425 22,7 KIR\u015eEH\u0130R 10.886 7.908 37,7 K\u0130L\u0130S 3.863 2.811 37,4 KOCAEL\u0130 10.279 8.133 26,4 KONYA 7.733 6.077 27,2 K\u00dcTAHYA 6.559 5.160 27,1 MALATYA 6.683 5.329 25,4 MAN\u0130SA 8.528 6.516 30,9 MARD\u0130N 2.888 2.150 34,3 MERS\u0130N 10.835 8.447 28,3 MU\u011eLA 21.569 17.028 26,7 MU\u015e 1.851 1.333 38,9 NEV\u015eEH\u0130R 11.868 8.635 37,4 N\u0130\u011eDE 6.003 4.531 32,5 ORDU 6.960 5.292 31,5 OSMAN\u0130YE 4.177 3.309 26,2 R\u0130ZE 8.063 6.138 31,4 SAKARYA 7.150 5.616 27,3 SAMSUN 7.745 6.211 24,7 S\u0130\u0130RT 2.631 2.086 26,1 S\u0130NOP 8.575 6.571 30,5 S\u0130VAS 8.167 6.236 31,0 \u015eANLIURFA 2.122 1.678 26,5 \u015eIRNAK 1.916 1.415 35,5 TEK\u0130RDA\u011e 9.961 8.179 21,8 TOKAT 4.721 3.597 31,3 TRABZON 12.277 9.895 24,1 TUNCEL\u0130 14.519 10.946 32,6 U\u015eAK 13.669 10.716 27,6 VAN 2.376 1.993 19,2 YALOVA 14.092 10.538 33,7 YOZGAT 7.552 5.688 32,8 ZONGULDAK 12.048 9.713 24,0 TOPLAM 14.876 11.833 25,7 \u00a0 Devamını oku: Bloomberg HT

Baya zenginiz yani milletçe ... Bunlar hep saçma sapan hesaplar Benim ki nerde... Dolar bazında bakarsan , dayanma falan yok..serbest düşüş... Birşey alamıyoruz diye kenara attık .Tasarruf diyorlar... Bem ayda 7 bin kazaniyorum nasil 15bin biriktiriyorum acaba patron benimi kandiriyor:))) Avans olarak 5.000 ini alabilir miyim ?

Ya borc? Alo fatih!!!! Millete vereceğinden tasarruf mu olur cepler boşaldı Çok az,15000 TL nin alım gücü hikaye dolayısıyla tasarruf da hikaye.

Bayram tatilinin 5'inci gününde de trafik kazaları can aldı: 50 kişi hayatını kaybetti, 409 kişi yaralandıSon Dakika Flaş Haberler - Ramazan Bayramı tatilinin başından bu yana yurt genelinde şehirler arası, şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 50 kişi öldü, 409 kişi yaralandı. Azrailin önüne geçemezsiniz Evde saklanıyoruz. Deli gibi araç süren psikopatlar var bile bile yapılan kazalar. araçlar yanımızdan 130-140 ile geçiyor ve bu kazalar gibi her yıl binlerce. acele edenler ayrı birde hız yapmayı bir bok sanan ve bundan haz alan insanlar. o zaman devam.

Bağcılar'da park kavgası: İki kişi öldü, 7 kişi yaralıİstanbul Bağcılar’da park tartışması nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaşanan dehşet dolu anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Zabıtanın görevini tam anlamıyla yapmaması sonucu 2 ölü aynı şeyi Marmaris tede yaşıyoruz dükkan önü nedir arkadaş yol herkesindir ve boşsa park edilir bütün arabaların bagajları kesici alet dolu.

Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölüAfganistan'ın başkenti Kabil'in Dar-ül Aman Caddesi'nde, devlet memurlarını taşıyan minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Bu bombalar Avrupanın göbeğinde amerikanın kalbinde patlamadığı sürece güçlü ve birlik olmuş bir İslam dünyasından bahsedemeyiz..

Son dakika... Sivas'ta feci kaza!Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralıVan’ın Erciş ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı

Konya'da feci kaza! Polis her yerde onu arıyorKonya'nın Hüyük ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço9 günlük tatilde tüm uyarılara rağmen ilk gün bilançosu: 10 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı Millet paramız yok gecinemiyoruz diye ağlıyor iktidar,i suçluyor ama bayramlar gelinceye yollar otomobil denizine dönüyor,para var imkan var ama neden agliyorsun bayramdan evvel üstelik iktidara saldırıyor bunu anlayan beri gelsin millette para var kardesim

Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybettiRamazan Bayramı tatilinin başlamasıyla şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi öldü, 179 kişi yaralandı. Yazık ya hersene onca can heba oluyor Allah sahiplerine yardım etsin bayramları heyran oldu

TOKİ 15 ilde 153 arsayı satışa sunuyorÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Manisa, Niğde, Samsun ve Yozgat illerinde 153 adet arsayı satışa ve 2 adet arsayı açık artırma ile kiraya sunuyor.

Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralıRamazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde meydana gelen kazalarda, 27 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi yaralandı.

'ByLockçu kayınbirader'e 15 yıla kadar hapis istemiSon dakika haberler - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında yargılanmasına devam edilen komedyen Atalay Demirci'nin kayınbiraderi tutuklu sanık Ömer Örs hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi. ByLOCKÇU KAYIN BİRADERE 15 YIL HAPİS... Ne istedinde vermedik beraber yürüdük biz bu yollarda bitsin bu hasret bitsin bu sıla diyenler ne zaman yargılanacak Şu fetönün siyasi ayağını gündeme getirsenize..

YÖK 'yerli ve milli' savunma sanayisi için doktoralı mühendis yetiştirecek

Bakan Varank: 220 bin liraya kadar hibe vereceğiz!

Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 9 madalya

Son dakika! Süleyman Karadeniz Avrupa şampiyonu oldu! Soner Demirtaş’tan bronz…

'Derbi, Ersun Hoca için son bölüm olabilir'

'11'den az skora etki edecek hata olursa kırmızı pantolonla geliyorum'

Yorum Yaz

Thank you for your comment.
Please try again later.

Son Haberler

Haberler

06 Haziran 2019, Perşembe Haberler

Önceki haber

Paris’te 200 bin Euro'luk kuyumcu soygunu kamerada

Sonraki haber

Almanya'da fabrika siparişleri Nisan'da beklentinin üstünde arttı
Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu Hatay Reyhanlı'da sınır mahallesi bayraklarla donatıldı Temizlik işçisi poşette bulduğu 119 bin lirayı sahibine ulaştırdı Kabataş-Mahmutbey Metrosu 19 Mayıs'ta ulaşıma açılacak Slovenya'da 'kahraman' ilan edilen milli kayakçı Sıla Kara'nın mutluluğu Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya protestolar sürüyor
YÖK 'yerli ve milli' savunma sanayisi için doktoralı mühendis yetiştirecek Bakan Varank: 220 bin liraya kadar hibe vereceğiz! Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 9 madalya Son dakika! Süleyman Karadeniz Avrupa şampiyonu oldu! Soner Demirtaş’tan bronz… 'Derbi, Ersun Hoca için son bölüm olabilir' '11'den az skora etki edecek hata olursa kırmızı pantolonla geliyorum'