Fındık üretiminde hedef 1 milyon ton

Fındık üretiminde hedef 1 milyon ton

24.5.2019

Fındık üretiminde hedef 1 milyon ton

Fındık üretiminde hedef 1 milyon ton

Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli, F\u0131nd\u0131k \u00fcretimini orta vadede 1 milyon ton ortalamaya y\u00fckseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ula\u015fmak i\u00e7in yeni f\u0131nd\u0131k bah\u00e7eleri, \u00f6zellikle bozulmu\u015f orman alanlar\u0131na kurulacak. ifadesini kulland\u0131. Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re Pakdemirli, ABD nin Florida eyaletinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen 38. Kuru Yemi\u015f ve Kuru Meyveler Kongresi ne kat\u0131ld\u0131. Kongrenin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131nda konu\u015fan Pakdemirli, T\u00fcrkiye nin, d\u00fcnyada kabuklu yemi\u015f ve kuru meyve \u00fcretimi ve pazarlamas\u0131nda \u00f6nemli pay\u0131 oldu\u011funa i\u015faret ederek, 2018 deki tar\u0131msal ihracat\u0131m\u0131z 17,7 milyar dolard\u0131 ve bu ihracat\u0131n 3 milyar dolar\u0131, kabuklu yemi\u015f, kuru meyve ve bunlar\u0131n mamullerinden elde edildi. Tar\u0131msal \u00fcretim ve ticaret dikkate al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda, T\u00fcrkiye, d\u00fcnyadaki lider \u00fclkelerden biridir. de\u011ferlendirmesinde bulundu. T\u00fcrkiye nin, f\u0131nd\u0131ktan cevize, kay\u0131s\u0131dan kiraza, incirden zeytine, t\u00fct\u00fcnden \u00e7aya kadar pek \u00e7ok \u00fcr\u00fcnde \u00fcretici ve ihracat\u00e7\u0131 oldu\u011funu aktaran Pakdemirli, \u015f\u00f6yle devam etti: \u00d6zellikle f\u0131nd\u0131k, t\u00fcm bu \u00fcr\u00fcnler aras\u0131nda en b\u00fcy\u00fck paya sahip. Asl\u0131nda T\u00fcrkiye, d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck f\u0131nd\u0131k \u00fcreticisidir ve d\u00fcnyadaki \u00fcretimin y\u00fczde 70 ten fazlas\u0131n\u0131 sa\u011flamaktad\u0131r. 2018 de, bu \u00fcr\u00fcn\u00fcn y\u00fczde 85 i ihra\u00e7 edildi ve 1,6 milyar dolarl\u0131k ihra\u00e7 has\u0131lat\u0131 elde edildi. F\u0131nd\u0131k ve \u00fcr\u00fcnlerini 100 den fazla \u00fclkeye ihra\u00e7 ediyoruz. En b\u00fcy\u00fck dilim Avrupa Birli\u011fi \u00fcye \u00fclkeleri taraf\u0131ndan olu\u015fturulmaktad\u0131r. Sekt\u00f6rdeki liderlik pozisyonumuzu korumak i\u00e7in \u00fcretkenli\u011fi ve kaliteyi art\u0131rma ba\u011flam\u0131nda stratejiler ve hedefler belirliyoruz. Bu \u00e7er\u00e7evede gelecek y\u0131llardaki birincil hedefimiz, f\u0131nd\u0131k \u00fcretimini orta vadede 1 milyon ton ortalamaya y\u00fckseltmektir. Bu hedefe ula\u015fmak i\u00e7in yeni f\u0131nd\u0131k bah\u00e7eleri, \u00f6zellikle bozulmu\u015f orman alanlar\u0131na kurulacakt\u0131r. \u0130kincil olarak, eski f\u0131nd\u0131k bah\u00e7elerinin gen\u00e7le\u015ftirilmesi sa\u011flanacak, Ar-Ge \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, yeni f\u0131nd\u0131k t\u00fcrlerine ve katma de\u011ferli \u00fcr\u00fcnlerin \u00fcretimine odaklan\u0131lacakt\u0131r. Kuru \u00fcz\u00fcmde d\u00fcnya lideri Pakdemirli, kuru kay\u0131s\u0131 \u00fcretiminin 103 bin ton oldu\u011funu ve bunun d\u00fcnya \u00fcretiminin y\u00fczde 63 \u00fcne tekab\u00fcl etti\u011fine de dikkati \u00e7ekerek, bu durumun, \u00fclkenin d\u00fcnyadaki kuru kay\u0131s\u0131 \u00fcretiminin \u00f6nemli bir k\u0131sm\u0131n\u0131 elinde tuttu\u011fu anlam\u0131na geldi\u011fini bildirdi. T\u00fcrkiye nin 280 bin tonluk kuru \u00fcz\u00fcm \u00fcretimiyle d\u00fcnya lideri konumunda bulundu\u011funu belirten Pakdemirli, 370 milyon dolar ile kuru \u00fcz\u00fcm ihracat\u0131yla da zirvede yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. S\u00f6z konusu \u00fcr\u00fcn ihracat\u0131ndaki en b\u00fcy\u00fck pay\u0131n y\u00fczde 95 le \u00e7ekirdeksiz sultani \u00fcz\u00fcme ait oldu\u011funu bildiren Pakdemirli, Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131 ticaretine ili\u015fkin de \u015funlar\u0131 kaydetti: 2018 de Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131 \u00fcretimimiz 240 bin tondu ancak \u00fcretimimiz sadece i\u00e7 t\u00fcketimimizi kar\u015f\u0131lamaktad\u0131r. \u00c7\u00fcnk\u00fc t\u00fcm Antep f\u0131st\u0131klar\u0131 baklava yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lmaktad\u0131r. Bakanl\u0131k olarak, kabuklu kuru yemi\u015f ve kuru meyve talebini sa\u011flamak ve uluslararas\u0131 standartlara g\u00f6re \u00fcretimi s\u00fcrd\u00fcrmek i\u00e7in t\u00fcm \u00e7abay\u0131 ortaya koyuyoruz. \u00d6te yandan 3 g\u00fcn s\u00fcrecek kongrede, \u00e7ok say\u0131da \u00fcr\u00fcn bazl\u0131 oturum yap\u0131lacak ve kuru yemi\u015f ile kuru meyve sekt\u00f6r\u00fcndeki son geli\u015fmeler t\u00fcm y\u00f6nleriyle ele al\u0131nacak. Kongreye, akademisyenler, i\u015f insanlar\u0131 ve kamu kurumu temsilcileri ba\u015fta olmak \u00fczere 52 \u00fclkeden toplam bin 278 ki\u015fi kat\u0131l\u0131yor. Kongrede T\u00fcrkiye den ise 140 kat\u0131l\u0131mc\u0131 yer al\u0131yor. Devamını oku: Bloomberg HT

Ağam bizimle eylenii 10 kilo fıntık parasına fisko birlikten 1 kilo fındık ala bilirsiniz 😂👍 Üretsen ne olacak, köşe başlarını İtalyanlar tutmuş!!! Kasımda taban fındık fiyatı Ne güzel Sonra ne oldu şimdi seçime böyle ist angara. Hadi ordan, dünya fındığının %70ini üretiyoruz hâlâ fiyatları belirleyemiyoruz. Bu topraklarda yabancı fındık fabrikaları tekelleşiyor. Traktör ve patpatla ekilip dikilebilecek verimli arazileri fındıklık yapın sonra soğan patates dilenir, fındığı da bedavaya verirsiniz !

Bedava alırsınız Mazot gübre işçilik Yandı üretici 🙊🙊🙊 Peki ya ithalatta hedefimiz 😂😂😂🤦🏻‍♂️ Üretmesi ıyi de para etmiyor Oo bu yıl fındık kırıcazz desenizee.. Dünya genelinde arz fazlası var. Talebi artırmadan çözüm olmaz. Dolu vurdu doluuuuu

Çapa makinesine bacaklarını kaptıran çiftçi öldüÇapa makinesine bacaklarını kaptıran çiftçi öldü Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık bahçesinde çalışırken çapa makinesine bacaklarını kaptıran Saim Erek (49), yaşamını yitirdi. Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır dilerim. 😞😢Allah rahmet eylesin. Yaninda birisi olsaydi kurtulurdu sanirim. Ben ailesinin yerinde olsam makinayı üreten firmaya dava açarım. Kullananın güvenliği de düşünülerek tasarlanmalı.

Suudi Arabistan'tan flaş hamle! Hedef 15 milyon...Her yıl umre için yaklaşık 8 milyon kişiyi ağırlayan Suudi Arabistan, gelecek yıl bu sayıyı 15 milyona çıkarmaya yönelik çalışmalar yaptığını duyurdu. İyi yaptınız orospu evlatları çok lazımdı daha 30 milyona çıkarırlar Müslüman gider,para kazandırır ,Suudi'ye. ,o paralar ABD gider,ordan silah alınır,o parayla Suudi gider,savaş açıp müslüman öldürür.Bu düzen böyle.

Elektrik üretiminde doğal gazın payı düştüElektrik üretiminde doğal gazın payı düştü Hiroelektrik tamgaz

Elektrik üretiminde doğal gazın payı düştüElektrik üretimde doğal gazın payı bu yılın ilk dört ayında yüzde 17,2'ye düştü. Bu azalışta hidroelektrik ve rüzgar santrallerindeki üretim artışı etkili oldu. - Anadolu Ajansı çünkü fabrikalar çalışmıyor ve kapanıyor. Çünkü elektrik tüketimi düştü Admin ?

Pamuk üretiminde rekor beklentisiUlusal Pamuk Konseyi Başkanı Balçık, 'Bu sezon pamuk üretiminde hava şartlarının iyi gitmesi durumunda Türkiye'de rekoru yaşayacağımız yıl olarak tarihe geçeceğiz. En büyük hedefimiz 1 milyon tonun üzerine çıkmak.' dedi. - Anadolu Ajansı Ulan bu salak bir haber. Bu yılki yağışlar nedeniyle Şanlıurfa’da henüz pamuk ekimi yapılamadı. Ekimi yapılamayan ürünün rekor kırması bekleniyor. ++efendim ürün piyasada bol olduğu için üretici pamuğu düşük fiyattan satacak. --yaz kızım; pamuk üretiminde rekor beklentisi! Tabi rekor beklenir lakin hayali rekor çiftçi ve memurlar birlikte hareket ederek 10 ton yerine 50 ton yazıp destekleme prasını aldıktan sonra ürünü bile toplamadan çürümeye bırakır sonra rekor olur fos sonra efendim tarımda gerideyiz diye,, araştırın görürürsünüz,,,,

İrfan Donat - Traktör üretiminde bu yıl %48 düşüş bekleniyorirfandonat Çok iyimsersiniz... irfandonat Normal.Tarımı üretimini bıraktık nede olsa irfandonat Neden ki? 🤗

'ABD yaptırımları uluslararası düzeni hedef alıyor'İlla namerikayı dövdüreceğiniz bana

İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD yaptırımları uluslararası düzeni hedef alıyorİran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD yaptırımları bugün uluslararası düzeni hedef alıyor. Eğer buna karşı mücadele edilmezse uluslararası kamuoyu bu yaptırımlara maruz kalacaktır. Hedefi çoktan aştı.

Gazişehir Gaziantep'te hedef Süper LigSpor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Osmanlıspor'u 2-0 yenen Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e yükselmenin hesaplarını yapıyor. Hatay gelir gibi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından Reuters'a Tepki: Ekonomiyi Hedef Alıp Algı OluşturuyorlarHazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Reuters'ın haberi ivme finansman paketini karalama amacı taşımaktadır. Paketin ithalatı artıracağı yönünde olumsuz kanaat oluşturmaya çalışmaktadır.' denildi.

Hedef varsa heyecan varYazarımız Ergun Ata (ergunata) Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek olan Trabzonspor'daki son durumu değerlendirdi: Hedef varsa heyecan var!Otomobilin içinde yakalanan hırsız: Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız

Abdullah Gül: Parlamenter sisteme dönmek şart

Köy okulunda yürekleri ısıtan sınıf öğretmeni

İYİ Parti'den istifa eden Milletvekili Çokal: Parti içinde Türk milliyetçileri dışlanıyor

Evli ve 4 çocuk babası, kaymakamlık binasında intihar etti!

Evinden taşıdığı çayla Jandarma personelinin yüreğini ısıttı

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi perşembe günü açılacak

Yorum Yaz

Thank you for your comment.
Please try again later.

Son Haberler

Haberler

25 Mayıs 2019, Cumartesi Haberler

Önceki haber

Ankara Belediye Başkanı Yavaş araç ve ihale genelgesi yayımladı

Sonraki haber

Bakan Dönmez, Somalı madencilerle iftar yaptı
Suriyeli minik Selva, 6 aydır 'savaş oyunu' oynuyor 'Hayat Güzeldir' filmini akıllara getirdi! Esed güçleri mezarlıkları da yıkıyor Tuncelili Robinson Ziya Abay'ın hayatı belgesel oldu İntihar eden kamyoncunun kuzeni konuştu Yusufeli barajı hızla büyüyor Irak'ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayında önemli açıklamalar 2011'den bu yana sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 7 bin 898 İstanbul Havalimanı’nda kaçak ilaç operasyonu Ataköy'de araç sahiplerinin isyanı: 4 bin imza toplandı 63 yıl önce kaybedilen cüzdanın sahibi bulundu
Otomobilin içinde yakalanan hırsız: Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız Abdullah Gül: Parlamenter sisteme dönmek şart Köy okulunda yürekleri ısıtan sınıf öğretmeni İYİ Parti'den istifa eden Milletvekili Çokal: Parti içinde Türk milliyetçileri dışlanıyor Evli ve 4 çocuk babası, kaymakamlık binasında intihar etti! Evinden taşıdığı çayla Jandarma personelinin yüreğini ısıttı Türkiye'nin en büyük kütüphanesi perşembe günü açılacak Ali Koç'tan basın toplantısı Fatma Şahin Antarktika’yı anlattı: Dondurucu soğukta antep biberiyle ısındık Mecnun Otyakmaz: Bu kadar adaletsizlik olmaz IŞİD infazcısı Bursa’da yakalandı MHP’den Atatürk düşmanı Tezcan’a tepki: Cahiliye döneminde kalmış müptezel