Beyoğlu, Belediyesi, 80, Memur, Alımı, Yapacak

Beyoğlu, Belediyesi

Beyoğlu Belediyesi 80 memur alımı yapacak

Beyoğlu Belediyesi duyurdu: 80 memur alımı yapılacak! İşte şartlar...

24.11.2020 12:40:00

Beyoğlu Belediyesi duyurdu: 80 memur alımı yapılacak! İşte şartlar...

Beyoğlu Belediyesi 80 memur alımı yapacak Beyoğlu Belediyesi , 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere 80 kişilik personel ilanı yayınladı.

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.

'Maça Şener ile başlamak intihardır' İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı Bakan Varank: Akkuyu'da ilk reaktör 2023 sonunda devreye alınacak

b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.c)Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanısıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10kg'dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d)Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.e)Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak. headtopics.com

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:Başvuru sırasında;Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.beyoglu.bel.tr)temin edilecektir.b)Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

c)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),d)Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

e)KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM'nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,f)Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,g)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

h)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),i)3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)Foto: ShutterstockBAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: headtopics.com

Kısıtlamaya uymayan 24 bin 755 kişi hakkında işlem Roubini'nin ABD için kabus senaryosu Erdoğan, Selçuk Özdağ’ı arayıp ‘Neler oluyor’ diye sordu

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;a)Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 28.12.2020 ile 04.01.2021 tarihleri arasında saat 16.30'a kadar (mesai günlerinde saat 09.30-16.30 arasında) Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121 adresindeki Beyoğlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

b)Elektronik ortamda, Belediyemizin Basvuru@beyoglu.bel.tr internet adresine,c)Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Beyoğlu Belediye Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121 Beyoğlu/İSTANBUL adresine gönderebileceklerdir.

d)Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.e)Zabıta memuru kadrolarına başvurular;f)Başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Beyoğlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.

g)Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.h)Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI: headtopics.com

– Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağrılacaktır.

– Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.– Sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin (www.beyoglu.bel.tr) resmi internet sayfasında ilan edilecektir.

Transfer Hattı (18 Ocak 2021) Japonya’da kuş gribi salgınında 5.8 milyon tavuk itlaf edildi PKK Suriye'de eğitip İstanbul'a yolladı

– Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.– Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

– Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

– Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Beyoğlu Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:Belediyemizce, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağıracaktır.

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 25.01.2021 günü saat 09.30”da başlamak üzere Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121 adresindeki Beyoğlu Belediye Başkanlığı Beyoğlu/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Memur alımı için 01.02.2021 günü saat 09.30'da başlamak üzere Beyoğlu Belediyesi Ana Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır. Devamını oku: Sözcü »

Uyanış: Büyük Selçuklu 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk... Beğeniyle izlenen Uyanış: Büyük Selçuklu yarın 20.00'de TRT1'de.

2 milyon kişi başvurur Türkiye gerçeği. Türkiye'de daha fazla memur alımı yapılmamalı. Şartlara gerek yok. Doldur yandaşı kimse de ümit etmesin heves etmesin