ปรากฏการณ์จากภายในและสิ่งรอบตัว

Redirecting to full article in 0 second(s)...
ทุกสิ่งอย่างเข้ามาและผ่านไปตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้