กฟน. จัดสัมมนาผู้ประกอบการป้ายโฆษณาทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง

Redirecting to full article in 0 second(s)...
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานสัมมนา “ผู้ประกอบการป้ายโฆษณาทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง” เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงอย่างปลอดภัย