ไทย เลือดสำรอง ไม่เพียงพอ

  • 📰 NationTV22
  • ⏱ Reading Time:
  • 49 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 23%
  • Publisher: 59%

ประเทศไทย หัวข้อข่าว ข่าว

ประเทศไทย ข่าวล่าสุด,ประเทศไทย หัวข้อข่าว

ประเทศไทย เลือดสำรอง ไม่เพียงพอ NationTV

งานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet พบปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขทั่วโลก จากปัญหา"เลือด" ไม่พอ ทั่วโลก เนื่องจากจำนวนผู้บริจาค ไม่สมดุลกับความต้องการใช้เลือด โดยเฉพาะในการผ่าตัดใหญ่ หรือการกระตุ้นการทำงานของไขกระดูกเพื่อสร้างเม็ดโลหิต

เมแกน เดลานีย์ นักวิจัยซึ่งศึกษาเรื่องนี้ บอกว่า ต้นตอของปัญหาก็คือ เมื่อระบบ"สาธารณสุข" ในประเทศรายได้ปานกลาง-ต่ำ เหล่านี้ ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น และเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น ปัญหาที่ตามมาก็คือ ไม่มี"เลือดสำรอง" เพียงพอ ในการนำไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งนี้ สาเหตุของการให้เลือด และถ่ายเลือด แตกต่างกันอย่างชัดเจน ในแต่ละกลุ่มประเทศ โดยประเทศรายได้สูง พบว่า สาเหตุใหญ่ มาจากการ"บาดเจ็บ" ซึ่งทำให้เสียเลือด และการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

สำหรับ 119 ประเทศที่มีเลือดไม่เพียงพอนั้น พบว่าเป็นประเทศในกลุ่ม ซับ-ซาฮารา ในแอฟริกา ประเทศหมู่เกาะในกลุ่มโอเชียเนีย ประเทศในเอเชียใต้ และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามลำดับ ปัญหาใหญ่อีกอย่างก็คือ การจัดเก็บเลือดที่ปลอดภัย และความต้องการ ที่"ไม่แน่นอน" ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นเงื่อนไขใหญ่ของระบบสำรองเลือด ในประเทศที่เจริญแล้ว อาจสามารถรับบริจาคได้มากกว่า เพราะมีสถานที่จัดเก็บที่เพียงพอ แต่ประเทศที่รายได้ต่ำ แค่ให้มีโรงพยาบาล มีหน่วยบริการเพียงพอ ก็ยากแล้ว

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณจะถูกเผยแพร่หลังจากได้รับการตรวจสอบแล้ว
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม:

 /  🏆 35. in TH

ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว

Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้

หนี้ครัวเรือนสัญญาณศก.ไทยหนี้ครัวเรือนสัญญาณศก.ไทย บทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
แหล่ง: Kom_chad_luek - 🏆 61. / 51 อ่านเพิ่มเติม »

อุบัติเหตุ AEC ลาว ไทย เวียดนาม บ่มีไผยอมไผอุบัติเหตุ AEC รถใหญ่ 3 ชาติ ลาว ไทย เวียดนาม บ่มีไผยอมไผ คมชัดลึก บ่มีไผยอมไผ AEC
แหล่ง: Kom_chad_luek - 🏆 61. / 51 อ่านเพิ่มเติม »

หนี้ครัวเรือนสัญญาณศก.ไทยหนี้ครัวเรือนสัญญาณศก.ไทย บทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
แหล่ง: Kom_chad_luek - 🏆 61. / 51 อ่านเพิ่มเติม »

อุบัติเหตุ AEC ลาว ไทย เวียดนาม บ่มีไผยอมไผอุบัติเหตุ AEC รถใหญ่ 3 ชาติ ลาว ไทย เวียดนาม บ่มีไผยอมไผ คมชัดลึก บ่มีไผยอมไผ AEC
แหล่ง: Kom_chad_luek - 🏆 61. / 51 อ่านเพิ่มเติม »