โรคหลอกตัวเอง

โรคหลอกตัวเอง

โรคหลอกตัวเอง มีอยู่จริง! อยากรู้ไหม สาเหตุเกิดมาจากอะไร?

การโกหกในโลกโซเชียล มีให้เห็นอยู่เยอะไป หลายคนชอบหลอก หรือโกหกว่าตัวเองมีชีวิตดีแบบนั้น แบบนี้ จนอาจทำให้เขากลายเป็น โรคหลอกตัวเอง แบบไม่รู้ตัว

10/10/2562 11:22:00

คุณเชื่อไหมว่า โรคหลอกตัวเอง มีอยู่จริง! เรียกว่าโรค 'Pathological Liar' ตามทฤษฎีทางจิตวิทยา การโกหก ที่ทำจนเป็นนิสัย เป็นความเคยชิน และสร้างปัญหา มี 2 แบบ คือ... 1. การโกหกตัวเอง (Pathological Liar) 2. การโกหกเป็นนิสัย (Compulsive Liar) อ่านเพิ่ม :

การโกหกในโลกโซเชียล มีให้เห็นอยู่เยอะไป หลายคนชอบหลอก หรือโกหกว่าตัวเองมีชีวิตดีแบบนั้น แบบนี้ จนอาจทำให้เขากลายเป็น โรคหลอกตัวเอง แบบไม่รู้ตัว

อ่านเพิ่มเติม: MThai »

จริง.. ที่ไทยเยอะเลอ