การเมือง, อิสรภาพแห่งความคิด, วิเคราะห์ข่าว, สถานการณ์, ข่าวด่วน, ข่าวล่าสุด, ครม., ข่าวร้อน, ฮอตนิวส์, เกาะกระแส, เนติบัณฑิตยสภา

การเมือง, อิสรภาพแห่งความคิด

เปิดลิสต์นักกฎหมายชื่อดัง ลงเลือกตั้ง 'กรรมการเนติบัณฑิตยสภา' ชุดใหม่

เปิดลิสต์นักกฎหมายชื่อดัง ลงเลือกตั้ง 'กรรมการเนติบัณฑิตยสภา' ชุดใหม่

1/6/2563 15:32:00

เปิดลิสต์นักกฎหมายชื่อดัง ลงเลือกตั้ง 'กรรมการ เนติบัณฑิตยสภา ' ชุดใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปภัมภ์ จะดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ เนติบัณฑิตยสภา ชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิม ที่จะหมด

1 มิ.ย.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปภัมภ์ จะดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิม ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 11 ก.ย. 2563 มีกำหนดส่งบัตรเลือกตั้งให้สมาชิกวันที่ 18 มิ.ย. นี้ โดยให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนภายในวันที่ 28 ส.ค. นี้ ก่อนเวลา 16.30 น. และตรวจนับคะแนนวันที่ 29 ส.ค. นี้

ส่งกำลังใจข้ามประเทศ​ “ลิซ่า” ส่งพวงหรีดอาลัย “คุณพ่อแต้ว” | daradaily โอนจริง 1 แสน! 'โตโน่' ถึง “ฌอน” ถ้าผิดก็ต้องรับ ไม่ฟ้องรอชี้แจง | daradaily ระทึก เหมืองหยกถล่มในเมียนมา ตายอย่างน้อย 50 ศพ

บัตรเลือกตั้งกรรมการเนติฯ จะมี 4 ประเภท ดังนี้ 1.สีฟ้า ประเภทข้าราชการตุลาการ 2.สีชมพู ประเภทข้าราชการอัยการ 3.สีเหลือง ประเภททนายความ 4.สีเขียว ประเภทบุคคลอื่น โดยภายในซองบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทจะประกอบด้วยบัญชีรายชื่อสามัญสมาชิกผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเนติฯ และส่งไปรษณีย์สำหรับใส่บัตรเลือกตั้ง เพื่อส่งกลับมายังเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งสามารถเลือกตั้งกรรมการเนติฯ จากบุคคลในประเภทของตนจำนวนไม่เกิน 5 คน

สำหรับเนติบัณฑิตยสภาฯ เป็นองค์การอิสระ ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ถือเป็นสถาบันสำคัญที่มีบทบาทส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านวิชาการของการประกอบอาชีพทางกฎหมาย รวมทั้งจัดหาทุน ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก รวมถึงมีการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย มีคณะกรรมการ 23 คน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกาเป็นนายกเนติบัณฑิตยสภา ประธานศาลอุทธรณ์เป็นอุปนายกคนที่ 1 และอัยการสูงสุดเป็นอุปนายกคนที่ 2 คณะกรรมการที่เหลือ 20 คนมาจากการเลือกตั้ง ทั้งจากสายตุลาการ อัยการ ทนายความ และบุคคลอื่น สายละ 5 คน โดยกรรมการมีวาระ 4 ปี 

การเลือกตั้งกรรมการเนติฯ ประจำปี 2563 ที่น่าจับตามอง ในส่วนของสายศาล เป็นผู้พิพากษาสายวิชาการ ที่เป็นอาจารย์สอนในเนติฯ มาหลายสิบปี ได้แก่ นายธานี สิงหนาท ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญวิชาพยาน สอบได้อันดับ 1 ผู้ช่วยผู้พิพากษา มีโอกาสได้ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา,นายเอื้อน ขุนแก้ว ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา สอบได้อันดับ 1 เนติฯ และผู้ช่วยฯ รุ่น 32 เป็นผู้พิพากษาสายวิชาการที่เขียนตำราหลายเล่ม โดดเด่นในกฎหมายล้มละลาย, นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ อธิบดีศาลแพ่งตลิ่งชัน เป็นเลขาฯ สำนักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาคนปัจจุบัน และเป็นอาจารย์เนติฯ หลายสิบปี, นายทองธาร เหลืองเรืองรอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา และนายอำนาจ พวงชมพู ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ อดีตอธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตฯ คนแรก ซึ่งเป็นอาจารย์นักกฎหมายที่มีบุคลิกใจดี สมถะ ผู้คนนับถือ ทั้ง 5 คน เป็นทีมเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีนายวิบูลย์ แสงชมพู ผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) และอดีตกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ที่น่าจับตามอง

สายอัยการ ปีนี้สู้กันดุเดือดกว่าสายอื่นๆ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบหลายสิบปี อีกทั้งเลขาฯ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปีนี้มีกำหนดต้องมาจากอัยการ ซึ่งทีมที่มาแรงคงไม่พ้นทีมของนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา ซึ่งมีคิวต่อไปจะขึ้นตำแหน่งอัยการสูงสุด, นายชัชชม อรรฆภิญญ์ อธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศ, นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี และเป็นอัยการชื่อดังบนหน้าสื่อ, นายมั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ์ อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน และ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร รองอธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ทั้ง 5 คนเป็นทีมเดียวกัน

ส่วนบุคคลอื่นที่มีโอกาสเข้ามาเป็น 1 ใน 5 ได้แก่ มล.ศุภกิตต์ จรูญโรจน์ อัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย เนื่องจากโดดเด่นงานบริหารและงานวิชาการ เป็นอาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รามคำแหง และอื่นๆ เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุดและอัยการสูงสุดมาหลายสมัยติดต่อกัน ในปัจจุบันมีบทบาทในการผลักดันให้มีการปรับปรุงโครงสร้างและตำแหน่งของอัยการมาโดยตลอด รวมทั้งสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และกรอบอัตรากำลัง ทั้งมีนโยบายมุ่งผลักดันนำระบบดิจิทัลเเละนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้บริหารจัดการความรู้ของเนติบัณฑิตยสภาสู่ระบบออนไลน์

นางพฤฒิพร เนติโพธิ์ อธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย เป็นอัยการคุณภาพที่มีผลงานโดดเด่นทั้งในด้านสายงานวิชาการและสายงานบริหาร เป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์ อาจารย์สอนกฎหมายที่เนติบัณฑิตยสภา อยู่ในสายงานให้คำปรึกษาและตรวจร่างสัญญาของรัฐมากว่า 20 ปี มีบทบาทสำคัญในการรักษาประโยชน์ของรัฐในการตรวจร่างสัญญาและเจรจาต่อรองโครงการรถไฟฟ้า 3 สนามบิน และโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ของอีอีซี ที่ลงเลือกตั้งมีนโยบายเด่นมุ่งผลักดันให้อัยการมีบทบาทในเนติบัณฑิตยสภามากขึ้น

ลิซ่า BLACKPINK ส่งพวงหรีด ร่วมอาลัย คุณพ่อของแต้ว ณฐพร ครูก้อย เผยอีกมุมของ คุณพ่อแต้ว ณฐพร ที่หลายคนไม่เคยรู้ BREAKING NEWS เมียนมา เหมืองหยกถล่ม ตายกว่าร้อย และจะยังเพิ่มมากขึ้นอีก

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในสายอัยการยังมีบุคคลที่น่าจับตาอย่างมาก เช่นนายชาตรี สุวรรณิน ผู้ตรวจการอัยการ และนายศักดา ช่วงรังษี รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และรองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งมีบทบาทสำคัญเเละเป็นที่นับถือในหมู่อัยการอย่างมาก ที่อาจจะเบียดเข้าวินได้ การเลือกตั้งกรรมการเนติฯ สายอัยการจึงน่าจับตามากกว่าสายอื่นในเรื่องการแข่งขัน

สายทนายความแข่งขันดุเดือดไม่แพ้กัน ทีมที่น่าสนใจมี 3 ทีม ทีมละ 5 คนที่น่าจับตา คือ 1.ทีมนายกสภาทนายความคนปัจจุบัน ที่นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ 2 สมัยติดต่อกัน 2.ทีมว่าที่ พ.ต.สมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา และอดีตผู้บริหารสภาทนายความชุดที่เเล้ว 3.ทีม ศ.(พิเศษ) ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตนายกสภาทนายความหลายสมัย สายทนายความนี้ในช่วงต้นมองว่ายังประเมินผลกันยากว่าทีมไหนมีโอกาสได้รับเลือก มีแนวโน้มว่าทนายความอาจจะเลือกเป็นรายบุคคลของแต่ละทีมผสมกันมากกว่าเลือกยกทีม

อ่านเพิ่มเติม: Thaipost »
ตรวจหวย งวด 1 กรกฎาคม 2563 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ล่าสุด ส่องภาพฟิตติ้ง “มิว-กลัฟ” TharnType SS2 ฟินแค่ไหน | daradaily อั้ม ช่วยแชร์ ต้น ช่วยบริจาคเลือด คนทั้งวงการส่งกำลังใจ แต้ว คุณพ่อป่วยหนัก รวมเลขเด็ดเลขดัง งวด 1 ก.ค. 63 เกาหลีใต้เจอติดเชื้อในโรงเรียนครั้งแรก นร.ประถม 2 รายในเมืองแทจ็อน รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ์!! 'เราเที่ยวด้วยกัน' ลงทะเบียนวันไหน-ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง!? สุดยื้อ แต้ว ณฐพร สูญเสีย คุณพ่อณรงค์ เตมีรักษ์ หลังรักษาตัวจากอุบัติเหตุร่วมเดือน - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS 'สิระ' รอด! ศาลรธน. วินิจฉัยไม่สิ้นสุดสมาชิก ส.ส. ปมวิวาทะกับตำรวจภูเก็ต “มาริโอ้” ออกปากเตือน “ญาญ่า” ให้เลิกโพสต์รูปคู่ต้นไม้ หวั่นราคาขึ้นสูง | daradaily ด่วน! คุณพ่อ 'แต้ว ณฐพร' เสียชีวิตแล้ว | daradaily เนเน่ พรนับพัน เปิดใจโอกาสมาต้องคว้าเอาไว้ มั่นใจขอลุยเต็มที่เพื่อฝัน (คลิป)