สศก.จับมือพันธมิตรประกันภัยภาคการเกษตร ดึงเซ็นเซอร์ ‘ความเร็วลม’ เตนำร่องทุเรียน ลดความเสี่ยง

  • 📰 amarintvhd
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Qulity Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 53%

สศก.จับมือพันธมิตรประกันภัยภาคการเกษตร ดึงเซ็นเซอร์ ‘ความเร็วลม’ เตนำร่องทุเรียน ลดความเสี่ยงอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 - AMARIN TV HD

ประเทศไทย ข่าว, ประเทศไทย หัวข้อข่าว

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.

ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลอดจนการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการประกันภัยด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ได้สนับสนุนภาคธุรกิจประกันภัย พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สำคัญและจำเป็น อาทิ การประกันภัยข้าวนาปี การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และได้ต่อยอดไปยังพืชผลชนิดอื่น ๆ ให้กับเกษตรกรของประเทศ จึงร่วมกับธุรกิจประกันภัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ...

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม:

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณจะถูกเผยแพร่หลังจากได้รับการตรวจสอบแล้ว

Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้

กองทุน FTA ไฟเขียวงบฯหนุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 6 แผนงาน ยอด 296 ล้านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 'สศก.' ระบุ ยุทธศาสตร์กองทุน FTA ที่เน้นช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ จากการเปิดเสรีทางการค้าให้ได้รับประโยชน์และเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขณะนี้ 'กองทุน FTA' ได้สนับสนุน ความช่วยเหลือไปแล้ว 6 โครงการ มีผู้ได้รับประโยชน์ 5,000 ราย
แหล่ง: Kom_chad_luek - 🏆 61. / 51 อ่านเพิ่มเติม »

สศก. ร่วมเวที FSMM ณ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เสริมสร้างความมั่นคงอาหารภูมิภาคเอเปคให้แข็งแกร่งสศก. ร่วมเวที FSMM ณ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เสริมสร้างความมั่นคงอาหารภูมิภาคเอเปคให้แข็งแกร่งอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 - AMARIN TV HD
แหล่ง: amarintvhd - 🏆 40. / 53 อ่านเพิ่มเติม »

ยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรรับมือสภาพภูมิอากาศ 66 -70 เสนอ รมว.เกษตรฯการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทวีความรุนแรง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายทำแผนฯ ฉบับใหม่ 2566-2570 สศก. เลขานุการคณะอนุกรรมการ ระดมความคิด ชู 5 แนวทาง ทั้ง ยกระดับความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกร สร้างการตระหนักรู้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แหล่ง: Kom_chad_luek - 🏆 61. / 51 อ่านเพิ่มเติม »

'วิสาหกิจชุมชนคนพิจิตรอินทรีย์' ปลูกข้าวอินทรีย์มาตรฐาน สร้างเงินล้านสศก. โชว์ผลสำเร็จ 'วิสาหกิจชุมชนคนพิจิตรอินทรีย์' จ.พิจิตร ปลูกข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากล เพื่อส่งออกแปรรูป สร้างรายได้กลุ่มปีละ 3.2 ล้านบาท
แหล่ง: NationTV22 - 🏆 35. / 59 อ่านเพิ่มเติม »

ก.เกษตรฯ เผย ปัจจัยนำเข้า - ส่งออก 3 ปี เกษตรไทยในตลาดโลกสศก. รายงานสถานการณ์การค้า “เกษตรไทย” ในตลาดโลก ช่วง 3 ปี(2563 - 2565) ชี้ การเพิ่มมูลค่าการส่งออกของสินค้าเกษตร ส่งผลดีต่อรายได้ สนับสนุนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน น่าสังเกตด้วยความใส่ใจเมื่อพิจารณาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของไทยในอนาคต.
แหล่ง: NationTV22 - 🏆 35. / 59 อ่านเพิ่มเติม »

สศก.ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุน FTA ดันเกษตรกรไทยทันการค้าเสรีโลกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุน FTA ระยะ 5 ปี ดันเกษตรไทย ให้ก้าวทันโลกการค้าเสรี
แหล่ง: NationTV22 - 🏆 35. / 59 อ่านเพิ่มเติม »