สงบสติอารมณ์ก่อนรายงานการจ้างงานในสหรัฐฯ ในขณะที่ตลาดยังคงหวังว่าจะมีการผ่อนปรน

  • 📰 thaifrx
  • ⏱ Reading Time:
  • 22 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 59%

ประเทศไทย หัวข้อข่าว ข่าว

ประเทศไทย ข่าวล่าสุด,ประเทศไทย หัวข้อข่าว

ดอลลาร์และหุ้นเคลื่อนตัวไปด้านข้างเนื่องจากเงินเดือนเดื […]

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category"Analytics".The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category"Functional".This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category"Necessary".This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin.

Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website.

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณจะถูกเผยแพร่หลังจากได้รับการตรวจสอบแล้ว
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม:

 /  🏆 34. in TH

ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว