ราศีเมษ ในช่วงนี้ ระวังปัญหาด้านรายได้และผลประโยชน์ให้ดี

  • 📰 siamrath_online
  • ⏱ Reading Time:
  • 1 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Qulity Score:
  • News: 4%
  • Publisher: 63%

ภิญโญ พงศ์เจริญ พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 ต.ค. – วันศุกร์ 3 พ.ย.

ประเทศไทย ข่าว, ประเทศไทย หัวข้อข่าว

ราหูภพวินาศน์ ด้านดี ราหูเป็นโมหจริต เมื่ออยู่ภพเสียหาย จะทำให้ความลุ่มหลงมัวเมา ความผันแปรพลิกผัน โรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาอุปสรรค การพลัดพราก การเอาแต่ใจตนเอง การเห็นผิดเป็นชอบ จะคลี่คลายลดน้อยถอยลง โมหะจะลดน้อยลง จะมีสติสัมปชัญญะมากขึ้น ทำให้มีการปรับตัวค่อยๆ ดีขึ้น จะปลงตกปลงได้ จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีความสันโดษ แต่จะต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่ง จึงจะเริ่มเห็นแสงสว่างในชีวิต จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือวางระเบียบใหม่กฎเกณฑ์ใหม่...

ราหูภพวินาศน์ ด้านดี ราหูเป็นโมหจริต เมื่ออยู่ภพเสียหาย จะทำให้ความลุ่มหลงมัวเมา ความผันแปรพลิกผัน โรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาอุปสรรค การพลัดพราก การเอาแต่ใจตนเอง การเห็นผิดเป็นชอบ จะคลี่คลายลดน้อยถอยลง โมหะจะลดน้อยลง จะมีสติสัมปชัญญะมากขึ้น ทำให้มีการปรับตัวค่อยๆ ดีขึ้น จะปลงตกปลงได้ จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีความสันโดษ แต่จะต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่ง จึงจะเริ่มเห็นแสงสว่างในชีวิต จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือวางระเบียบใหม่กฎเกณฑ์ใหม่ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่เข้าทางดีขึ้นเมื่อเข้าสู่ภพใหม่ ด้านร้าย ตำราว่า “ ราหูสอง สี่ซ้อนแทรกซ้ำสิบสอง” ยังคงมีเรื่องทุกข์ๆ ยากๆ ระยะหนึ่ง จึงต้องระวังปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับรายได้และผลประโยชน์ให้ดี มิตรผู้ให้ความช่วยเหลือจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้เหมือนแต่ก่อน เรามีผลงานแต่กลับไม่เป็นที่ปรากฏ ควรได้ผลประโยชน์ตอบแทนแต่กลับไม่ได้ หรือคนอื่นแย่งผลงานและผลประโยชน์ไป ราหูในเรือนลาภะ จะมีงานทำไม่ขาดมือ การงานจะประสบความสำเร็จ มีโชคลาภ จะมีรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ จากผลงานและคุณงามความดีที่ได้กระทำไว้ ทำให้มีโชคลาภความสำเร็จ ทำให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มีชื่อเสียงเกียรติยศ ราหูภพลาภะ ลาภะเป็นเรือนชะตาที่ดี จะส่งผลให้ประสบกับความสำเร็จสมความปรารถนา มีการงานเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ มีโชคลาภ รายได้และผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเกินความคาดหมาย มีผู้ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี มีผลประโยชน์ความสำเร็จเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึง การงานการค้าขายได้กำไรดี จะได้รับการสนับสนุนจากมิตรสหาย มิตรสหายจะนำผลประโยชน์มาให้ ตำราว่า “ราหูเป็นสิบเอ็ดชอบยาตรา มีไชยาลาภสมบูรณ์” จึงสมบูรณ์ด้วยลาภผล เงินทอง การเดินทางติดต่อธุรกิจประสบผลดีราหูในภพกัมมะ จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จะมีการสะสางการงานที่คั่งค้างให้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี ราหูจรเข้าเรือนใดมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรือนนั้น ราหูเจ้าเรือนศุภะโคจรในภพกัมมะ จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานให้ดีขึ้น ควรระวังเรื่องความผิดพลาดจากการประมาทเลินเล่อไม่ระมัดระวัง ควรเอาใจใส่และรอบคอบเรื่องการทำงาน การเงิน การลงทุน บางคนอาจมีปัญหาเรื่องการทำงาน จะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงาน ระวังจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน จึงควรเอาใจใส่และรอบคอบเกี่ยวกับการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการทำงานจะนำความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ราหูในภพกัมมะ นอกจากจะได้สะสางงานเก่าๆ ที่คั่งค้างแล้ว การงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประสบความสำเร็จ จะมีตำแหน่ง ชื่อเสียงเกียรติยศ มีรายได้และผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น มีโอกาสได้ทำงานใหญ่ๆ ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ มีรับผิดชอบสูง ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องธุรกิจการงานเป็นอย่างดี ทำให้ประสบความสำเร็จเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนทั่วไป มีโอกาสได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติ คนต่างถิ่นต่างแดนอีกด้วย ราหูในภพศุภะ ส่งผลให้วิถีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลง มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นภายในครอบครัว บ้านที่เคยสงบร่มเย็นเป็นสุข จะพบกับปัญหาและอุปสรรค บางคนถึงกับต้องโยกย้ายบ้าน มีการเดินทางไกล มีเรื่องพลัดพรากสูญเสียภายในบ้านภายในครอบครัวเกิดขึ้น ผู้ใหญ่ที่เคยอุปถัมภ์ค้ำชูจะพลัดพรากจากไป เกิดความเศร้าโศกเสียใจ จะได้ไปจัดการงานศพที่ใหญ่โตมีเกียรติยศ คู่ครองจะมีเรื่องยุ่งยากกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทอง วิถีการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางใหม่ จึงควรเอาใจใส่และรอบคอบเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานตลอดจนชื่อเสียงเกียรติยศ มีโอกาสได้เดินทางไกลหรือร่วมลงทุนกับคนต่างถิ่นต่างแดน มีการพบปะติดต่อหรือคบหาสมาคมกับคนต่างถิ่นต่างแดน ข้อควรระวังคือ ควรดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน คนในครอบครัวให้ดี เพราะอาจจะเจ็บป่วยต้องรักษาพยาบาลกันได้ ราหูเป็นโมหจริต ลุ่มหลงมัวเมา คิดเอาแต่ได้ จึงควรมีสติอย่าใช้อารมณ์วู่วาม การหลงเชื่อเพื่อนฝูงโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ ระวังจะถูกหลอกลวงหรือถูกชักชวนให้ไปในทางที่ผิด ราหูเจ้าเรือนปัตนิโคจรในภพมรณะ ควรดูแลความเป็นอยู่ของคู่ครองคนรักบุตรบริวารให้ดี เพราะอาจจะเจ็บป่วย ต้องรักษาพยาบาลกัน อาจมีการเดินทางไกล พลัดพราก หรือจะนำความเดือดร้อนเสียหายมาให้ จึงควรดูแลเอาใจใส่แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้กับคู่ครองคนรักคนใต้บังคับบัญชา จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว คู่ครองคนรักบุตรบริวารจะมีการเดินทางไกล จะมีการพลัดพรากเจ็บป่วย ระวังการเดินทางจะมีปัญหาหรือเปลี่ยนแปลง ควรเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ตลอดจนสุขภาพอนามัย ความประพฤติของคู่ครองคนรักและบุตรบริวารให้ดี เพราะอาจจะเกิดการเจ็บป่วยต้องรักษาพยาบาลหรือนำความเดือดร้อนมาให้ ราหูในภพนี้ จะมีดีอยู่บ้างคือ โมหะความลุ่มหลงมัวเมาจะลดลง จะได้สิ่งของเก่าๆ มรดก พินัยกรรม การประกันชีวิต การประกันภัยจากการสูญเสีย ค่าสินไหมทดแทน การทำธุรกิจกับต่างประเทศหรือผู้ที่เดินทางไปมาต่างถิ่นต่างแดน ระหว่างประเทศ จะส่งผลดีเกินความคาดหมายราหูในภพปัตนิ จะมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องคู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้าม การตกลงทำนิติกรรมสัญญา เรื่องหนี้สินเงินทอง โรคภัยไข้เจ็บ ภัยที่เกิดจากโจร ทรัพย์สินเงินทองจะหร่อยหรอหมดไป ควรระมัดระวังความเป็นอยู่และความสัมพันธ์กับคู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้ามให้ดี เพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง การลงทุนทางธุรกิจ การเป็นหุ้นส่วน เพศตรงข้ามได้ คู่ครองคนรักมักมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกัน จนมีเรื่องทะเลาะมีปากเสียงกัน คนไม่มีคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้าม จะได้คู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้าม ส่วนคนมีคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามอยู่แล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่อนาคตใหม่ จึงควรเอาใจใส่ดูแลเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้าม ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ ความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยให้ดี จึงควรระวังโทษทุกข์เรื่อง คู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้าม อาจมีปัญหาอุปสรรค จะเสียทรัพย์สินเงินทองไปกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้าม ราหูในภพอริ ระวังจะมีปัญหาอุปสรรคขัดแย้งกับบุตรบริวาร คนใต้บังคับบัญชา บุตรบริวารจะออกนอกแถว ไม่ค่อยเชื่อฟัง ปกครองยาก ไม่ให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือเหมือนแต่ก่อน หรือจะเจ็บป่วย สร้างหนี้สิน หรือนำความเดือดร้อนรำคาญมาให้ จึงควรระวังดูแลสภาพความเป็นอยู่และความประพฤติของบุตรบริวารคนใต้บังคับบัญชาให้ดี จะได้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคขัดข้อง เรื่อง การศึกษา การทำงาน ความเป็นอยู่ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และยวดยานพาหนะ จึงจำเป็นต้องเอาใจใส่ต่อสู้ดิ้นรนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเรื่อยไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหาเรื่องหนี้สิน สุขภาพอนามัย ทรัพย์สินเงินทอง และการสร้างเนื้อสร้างตัว แต่ด้วยการมีกำลังใจอันแรงกล้ามุ่งมั่นในการต่อสู้แก้ไขปัญหาอุปสรรคจนเต็มความรู้ความสามารถ จึงจะประสบความสำเร็จในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่คนอื่นทำไม่ได้แต่ท่านสามารถทำได้ในที่สุด จนเป็นที่ยอมรับของสังคม “ราหูได้เกณฑ์ขันธพล” จะส่งผลในทางแคล้วคลาด ศัตรูทำอันตรายไม่ได้ มีชัยชนะเหนือศัตรู จึงทำให้ต้องต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ ด้วยความเหนื่อยยาก สุดท้ายสิ่งที่ตัวเองทำนั้นก็จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จในที่สุด ราหูในภพปุตตะ ผู้หลักผู้ใหญ่ยกย่องนับถือ สนับสนุน ช่วยเหลือ มีโชคลาภ จะเอาใจใส่ดูแลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของบุตรบริวารของเราเป็นอย่างดี ผู้ใหญ่จะน้อมตัวลงมาคบหาสมาคมกับผู้น้อย คนอ่อนวัยกว่า เด็กๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ๆ ผู้ใหญ่ญาติพี่น้องจะมีความคิดริเริ่มที่แปลกใหม่ๆ ล้ำยุค มีแนวคิดสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาดีขึ้น มีความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ จะสนใจในสิ่งใหม่ๆ ผู้หลักผู้ใหญ่คนแวดล้อมใกล้ชิดเรามัวสนใจหมกมุ่นอยู่กับการเสี่ยงโชค การเก็งกำไร มีความคาดหวัง มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน รื่นเริงบันเทิงใจ บางครั้งจึงทำให้ขาดสติ ขาดความยับยั้งชั่งใจ เจ้าชะตาจะได้บุตรบริวารหรือได้อยู่อาศัยร่วมกับบุตรบริวาร จะมีการติดต่อซื้อขายบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ดินและยานพาหนะ ราหูเข้าภพใดมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงภพนั้น จึงควรดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน บริวาร คนใต้ปกครองบังคับบัญชาให้ดี เกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่และความประพฤติ ตลอดจนเรื่องสุขภาพอนามัย การเจ็บไข้ได้ป่วย จึงควรเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่และความประพฤติของบุตรบริวารให้ดี เพราะจะค่อนข้างดื้อไม่ค่อยเชื่อฟัง ปกครองยากราหูในเรือนพันธุ จะมีการคบหาสมาคมกับผู้ใหญ่ ญาติพี่น้องสามารถพึ่งพาอาศัยได้ มีการทำบ้านให้เป็นแหล่งสมาคม เป็นที่ชุมนุมนัดพบของญาติพี่น้อง การสมาคมทำให้มีรายได้และผลประโยชน์เป็นทรัพย์สินเงินทอง เพื่อดูแลเรื่องความเป็นอยู่ในครอบครัว บิดามารดาผู้หลักผู้ใหญ่ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีความมุ่งมั่นในการสร้างเนื้อสร้างตัว จะสร้างหลักฐานบ้านเรือนที่ดินและยวดยานพาหนะ เจ้าชะตาจะเป็นผู้ประสานความสามัคคีในหมู่วงศาคณาญาติ การเป็นตัวแทนและนายหน้าจะประสบความสำเร็จราหูจรอยู่ตรงไหนมักเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนั้น เมื่อจรมาอยู่ภพพันธุจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นที่บ้าน มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้าน ซ่อมแซมบ้าน อาจมีหนี้สินเกี่ยวกับการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ มีหนี้สินระยะยาว ควรดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้ใหญ่คนในบ้านให้ดี เพราะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายต้องรักษาพยาบาลกัน ระวังอบายมุขทั้งหลายจะเข้าบ้านด้วย ราหูในภพสหัชชะ รายได้ผลประโยชน์เกิดจากการสมาคม การคบเพื่อน ทรัพย์สินเงินทองจะถูกใช้จ่ายไปเกี่ยวกับการคบหาสมาคมเช่นกัน จะสนใจเรื่องการคบเพื่อน การสมาคม การติดต่อสื่อสารคึกคัก จะมีการเดินทาง การคบหาสมาคมและร่วมลงทุนกับพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดเกี่ยวกับการเดินทางติดต่อสื่อสาร “...ราหู(8)...เป็นสามพระภูบาลให้สถานยศเงินทอง......” ทำให้มีความกล้าได้ กล้าเสีย กล้าเสี่ยง กล้าใช้จ่าย กล้าลงทุนไปเกี่ยวกับการสมาคม การคบเพื่อน การร่วมลงทุน และการติดต่อสื่อสาร จะส่งผลให้ได้คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่ พ่อค้า นักการเมือง ผู้มีอิทธิพล คนต่างถิ่นต่างแดน ต่างชาติต่างภาษา มีการพบปะสังสรรค์กับพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดบ่อยครั้งยิ่งขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พี่น้องเพื่อนฝูงจะให้การช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานต่างๆ มีการเดินทาง การติดต่อประสานงานประสบความสำเร็จ มีงานจำพวกตัวแทน นายหน้า ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้คุณ จะได้เลื่อนยศ เลื่อนขั้นตำแหน่ง จะได้ประโยชน์จากการคบหาสมาคม สิ่งที่ร้ายๆ จะกลายเป็นดี ราหูในเรือนกดุมภะ จะมีความคิดเป็นเงินเป็นทอง กลัวความยากจน มีความคิดมุ่งมั่นในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง หากมีรายได้ควรเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองไว้ให้ดี ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทอง ราหูในภพนี้ เรียกว่า “ราหูค้นทรัพย์” ระวังจะเกิดความยุ่งยากเรื่องการเงิน มีเรื่องผันผวนเรื่องทรัพย์สินเงินทองเกินความคาดหมาย จึงควรระมัดระวังเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ดูแลรายได้รายจ่ายให้ดี ทรัพย์สินเงินทองรายได้ที่เข้ามาจะเก็บรักษาไว้ไม่ได้ มักมีเรื่องจำเป็นต้องใช้จ่าย ทรัพย์สินเงินทองที่เก็บรักษาไว้จะถูกค้นทรัพย์นำออกมาใช้จ่ายมากเป็นพิเศษ จึงควรเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองให้ดี ควรระมัดระวังการเป็นหนี้สินระยะยาว ควรจัดระเบียบและวางแผนเรื่องการเงินให้ดี ราหูเจ้าเรือนที่ 1 อยู่ในภพที่2 ตำราว่า เป็น “ทุระ ทุรา ตนุ” แปลว่า ทุกข์ๆ ยากๆ เนื่องมาจากตนเอง การใช้จ่ายและการเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทอง จึงควรรอบคอบและจัดระเบียบทางการเงินให้เป็นระเบียบ ก็จะรักษาสถานภาพทางการเงินไว้ได้ราหูทับราศีเกิด มักไม่ให้คุณ ชีวิตมักมีการต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคอยู่เสมอ ทำการใดมักประสบความล้มเหลว ผิดหวัง เสียหาย เสียใจเนืองๆ จะมีเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ มีรายได้เข้ามาก็ต้องใช้จ่ายหมดไปอย่างรวดเร็ว ชีวิตถูกจำกัดขอบเขต ทำให้มีความอึดอึดใจ การใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย มีการทรยศหักหลัง ควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ ราหูทับราศีเกิด จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการริเริ่มอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้น มักจะเกิดความยุ่งยากติดตามมา ควรระวังเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดำเนินชีวิต รูปร่างหน้าตาสุขภาพอนามัยจะเปลี่ยนแปลงไป จากคนที่เคยผอมอยู่ก็ จะอ้วนขึ้น คนที่เคยอ้วนอยู่จะซูบผอมลง ระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาพอนามัยให้ดี อาจมีโรคภัยไข้เจ็บ จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน การงานมีปัญหาพบอุปสรรค มีการทะเลาะเบาะแว้ง จึงมีเกณฑ์เสียเงินเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ความเจ็บไข้ได้ป่วย เสียเงินเพื่อรักษาหน้าตาชื่อเสียงเกียรติยศตัวเองและสังคม จะรุ่มร้อนใจเดินทางบ่อยๆ จากที่อยู่ที่อาศัยครอบครัวบุตรภริยา ควรระมัดระวังการดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบ แต่ถ้าราหูเป็นศรีจรจะให้คุณอย่างคาดไม่ถึง

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม:

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณจะถูกเผยแพร่หลังจากได้รับการตรวจสอบแล้ว

Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้

เช็ก!! เลย 3 ราศีใดอาทิตย์นี้ต้องระวังเรื่องการคบเพื่อน อุปสรรคต่างๆจะคลี่คลาย แต่ควรระวังเรื่องสุขภาพของบริวารสัปดาห์พยากรณ์ / ภิญโญ พงศ์เจริญ พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 ต.ค. – วันศุกร์ที่ 27 ต.ค.
แหล่ง: siamrath_online - 🏆 15. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

ราศีกันย์ ในช่วงนี้จะมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องคู่ครอง หุ้นส่วนสัปดาห์พยากรณ์ / ภิญโญ พงศ์เจริญ พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 ต.ค. – วันศุกร์ที่ 27 ต.ค.
แหล่ง: siamrath_online - 🏆 15. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

ราศีธนู ในช่วงนี้จะมีรายได้และผลประโยชน์เป็นทรัพย์สินเงินทองสัปดาห์พยากรณ์ / ภิญโญ พงศ์เจริญ พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 ต.ค. – วันศุกร์ที่ 27 ต.ค.
แหล่ง: siamrath_online - 🏆 15. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

ราศีมีน ในช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุและความปลอดภัยให้ดีสัปดาห์พยากรณ์ / ภิญโญ พงศ์เจริญ พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 ต.ค. – วันศุกร์ที่ 27 ต.ค.
แหล่ง: siamrath_online - 🏆 15. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

ราศีมังกร ในช่วงนี้จะมีรายได้ผลประโยชน์จากการสมาคม คบเพื่อนสัปดาห์พยากรณ์ / ภิญโญ พงศ์เจริญ พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 ต.ค. – วันศุกร์ที่ 27 ต.ค.
แหล่ง: siamrath_online - 🏆 15. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

ราศีกุมภ์ ในช่วงนี้ระวังเรื่องการใช้จ่ายให้ดีอาจเกิดความยุ่งยากสัปดาห์พยากรณ์ / ภิญโญ พงศ์เจริญ พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 ต.ค. – วันศุกร์ที่ 27 ต.ค.
แหล่ง: siamrath_online - 🏆 15. / 63 อ่านเพิ่มเติม »