กราดยิงโคราช, กราดยิงโคราช, จ่ายเงินเยียวยา, วิษณุ เครืองาม, ผู้เสียชีวิต 27 ราย, รายละ 1 ล้านบาท, กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองย่าโม, นครราชสีมา

กราดยิงโคราช, กราดยิงโคราช

รัฐบาล จ่ายเยียวยา 'กราดยิงโคราช' ผู้เสียชีวิตรายละล้าน เริ่ม 15 ก.พ.นี้

เบื้องต้น ผู้เสียชีวิต 27 ราย ได้เงินเยียวยา คนละ 1ล้านบาท แต่อีก 3 ราย คือ'ผู้ก่อเหตุกับ 2คู่กรณี' ไม่ได้เงิน #กราดยิงโคราช

13.2.2020

เบื้องต้น ผู้เสียชีวิต 27 ราย ได้เงินเยียวยา คนละ 1ล้านบาท แต่อีก 3 ราย คือ'ผู้ก่อเหตุกับ 2คู่กรณี' ไม่ได้เงิน กราดยิงโคราช

วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ แถลง รัฐบาล เริ่ม จ่ายเงินเยียวยา 15 ก.พ. เบื้องต้น ผู้เสียชีวิต 27 ราย รายละ 1 ล้านบาท แต่ผู้ก่อเหตุกับคู่กรณีอีก 2 ราย ไม่ได้เงิน-เล็ง กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เมือง

13 ก.พ. 2563 18:33 น. SHARE วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ แถลง รัฐบาลเริ่มจ่ายเงินเยียวยา 15 ก.พ. เบื้องต้นผู้เสียชีวิต 27 ราย รายละ 1 ล้านบาท แต่ผู้ก่อเหตุกับคู่กรณีอีก 2 ราย ไม่ได้เงิน-เล็งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองย่าโม วันที่ 13 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา มี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และตัวแทนหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง จากนั้นเวลา 16.20 น. นายวิษณุ ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาอย่างบูรณาการของแต่ละหน่วยงาน ทั้งการจ่ายเงินตาม พ.ร.บ.ของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และระเบียบอุดหนุนผู้ประสบภัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนของกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี จะมีการประชุมเพื่อสรุปการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในวันที่ 14 ก.พ. เวลา 13.00 น.ที่ชั้น 2 อาคารสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นประธานประชุม เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว คาดว่าจะจ่ายเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. โดยเงินจำนวนนี้ เป็นไปตามระเบียบราชการเป็นการเติมจากเงินช่วยเหลือของหน่วยงานอื่นๆ นายวิษณุ กล่าวว่า สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต จำนวน 27 ราย จาก 30 ราย โดยไม่ครอบคลุมผู้เสียชีวิต 3 ราย ประกอบด้วย ผู้ก่อเหตุ และคู่กรณี 2 ราย ที่ต้องรอดูสำนวนการสอบสวนทางคดีก่อน ซึ่งผู้เสียชีวิตทั้งหมดจะได้เงินเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัย ของกระทรวงการคลัง พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ของกระทรวงยุติธรรม และระเบียบอุดหนุนผู้ประสบภัย กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จำนวนตั้งแต่หลักหมื่นบาทขึ้นไป ในส่วนกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบสำนักนายกฯ จะให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมไปรายละ 1 ล้านบาท ขณะที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3 นาย และตำรวจอาสา 1 ราย ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ยังได้เงินเยียวยาจากกองทุนต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 7-8 กองทุน ประมาณรายละ 3 ล้านบาท เช่น กองทุนหลวงพ่อคูณ เงินบำเหน็จในทางราชการ และได้เลื่อนชั้นยศตามระเบียบ ส่วนพลทหาร จำนวน 1 รายที่เสียชีวิตจะมีสวัสดิการของกองทัพ เช่น ประกันชีวิต และสวัสดิการอื่นตามสิทธิที่มีในการช่วยเหลือ นายวิษณุ กล่าวว่า สำหรับผู้บาดเจ็บ จำนวน 58 ราย แบ่งเป็น บาดเจ็บสาหัส 29 คน ตามกฎหมายการคลัง และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี มีหลักเกณฑ์ไว้ที่คนละ 200,000 บาท ส่วนบาดเจ็บไม่สาหัส หรือเล็กน้อย 29 คน เราจะพิจารณาจ่ายสูงสุดคนละไม่เกิน 100,000 บาท นอกจากนั้น ยังมีการเยียวยาด้านจิตใจ โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะมีมาตรการช่วยเหลือ เนื่องจากมีความเป็นห่วงเรื่องการนำเสนอผ่านสื่อ นับตั้งแต่เหตุการณ์ที่จ.ลพบุรี มาถึงนครราชสีมา เพราะเกรงจะมีพฤติกรรมเลียนแบบ จึงต้องมีมาตรการในการเฝ้าระวัง รวมถึงการเสนอการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อฟื้นฟูด้านจิตใจ ความเป็นอยู่ของชาวโคราช ขณะที่ด้านการค้า จะมีการพิจารณาปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ นายวิษณุ กล่าวว่า สำหรับทรัพย์สินของห้างเทอร์มินอล 21 ที่ได้รับความเสียหายราว 10 ล้านบาท รวมถึงร้านค้าภายในห้าง เช่น ฟู้ดแลนด์ ตลอดจนรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และมีตัวเลขอยู่แล้ว ทั้งกรมธรรม์ที่คุ้มครองเรื่องชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน โดยจะไปเร่งรัดให้จ่ายโดยเร็ว ไม่มีการฉ้อโกง นอกจากนั้นทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะพิจารณาสิทธิของแรงงานที่ต้องสูญเสียรายได้ และสิทธิพึงจะได้รับ เพื่อเร่งเบิกจ่ายช่วยเหลือโดยเร็ว ขณะที่ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่มีภาระหนี้สินกับธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน จะยกหนี้ให้กับกรณีผู้เสียชีวิต ส่วนผู้บาดเจ็บจะลดดอกเบี้ย 0.01% ซึ่งจะมีกำหนดเวลาต่างกันของแต่ละธนาคาร ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือทั้งหมดจะรายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบในวันที่ 18 ก.พ. พร้อมกับจะแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทราบว่าผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับสิทธิในประเภทใดบ้างต่อไป อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการเยียวยาในส่วนของภาครัฐเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2542 ซึ่งเคยใช้ในการเยียวยาเหตุราชประสงค์ และผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นโพดุล-คาจิกิ อ่านเพิ่มเติม... อ่านเพิ่มเติม: Thairath_News

อนาคตใหม่ เปิดซักฟอกนอกสภาฯ แฉ รัฐบาลประยุทธ์ เอี่ยวทุจริต 1MDB ฉาวระดับอินเตอร์เนชันแนลช่อ อภิปรายนอกสภาฯ เปิดหลักฐานอัด รบ.บิ๊กตู่ ร่วมปิดบังคดีทุจริต 1MDB

คนเมินอภิปราย เพราะเบื่อเซ็งการเมือง อยากฟังแค่เรื่องแก้ความเดือดร้อน“โอห์ม” หอบดอกไม้ช่อโตเซอร์ไพรส์ “ฟลุ๊ค” วันรับปริญญา | daradaily

ประมวลภาพ 'ช่อ พรรณิการ์' อภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาฯ อ้างรัฐบาลเอี่ยวคดี 1MDB“ช่อ” ฉะคดีโกงเงิน 1MDB มาเลเซีย “บิ๊กตู่” ช่วยเหลืออาชญากรข้ามชาติ

ไทยเตรียมประกาศ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายทำถูกแล้ว ถูกต้องแล้วค่ะ ถูกต้องเหยื่อมีแค่​27​ ผู้ก่อเหตุ​1​ คู่กรณี2 น่าจะให้เงินผู้ก่อเหตุด้วยนะ WTF พ่อเเม่ผู้ก่อเหตุคือคนสูญเสียถูกวิสามัญภาครัฐไม่คิดจะเยียวโดยเฉพาะเเม่ที่ต้องตายทั้งเป็นขาดเสาหลักสงสารแม่ไม่ใช้ผู้ก่อเหตุปัญหาจะตามมามีคนเเอบอ้างอย่าใจจืดใจดำเชื่อค่ะอีกหลายคนพร้อมช่วย savekorat คนไทยเเยกแยะออก ความมนุษยธรรมเพื่อนมนุษย์สงสารแกกลัวคิดมาก

Okครับ ตามข้อกฏหมายครับ พ.อ.ที่ตายมันได้จากกองทัพแล้วไม่ต้องให้มัน ยุติธรรมดี...แต่ใจก็สงสารแม่ผู้ก่อเหตุนะคะ....คนตายก็ตายไปแต่คนช้ำใจที่สุดยังคงก้าวต่อไปแต่ไม่รู้แกจะก้าวไหวหรือเปล่าเพราะหนักเหลือเกิน.... ไม่ต้องเยียวยา ผู้ก่อเหตุ ก็ได้ แต่ ทวงสิ่งที่ เค้าต้องได้มาให้แม่ผู้ก่อเหตุ สิทธิ์ชอบธรรมที่เค้าต้องได้ ไม่ใช่เห็นแก่พวกพ้อง ยายกุ นร.รุ่นเดียวกัน หรือ ปล่อยให้เงียบ

เฮ้ยพวกมึงเขาทำผิดฆ่าคนไป29คน บาดเจ็บอีกหลายสิบ จะให้เยียวยาทำไม ที่โดนกดดันโดนข่มเหงนั้นอีกเรื่อง ส่วนแม่เขาก็ตามอัธภาพเพราะลูกทำผิด แม่งสังคมเป็นไรวะบางทีก็แยกแยะหน่อย ถ้าให้นี่ส่งเสริมคนร้ายในอนาคตนะ ส่วนคู่กรณีไม่สมควรเยียวยาเพราะคือต้นเหตุหลักนั้นถูกแล้ว

ผวาอีก! ไนจีเรียพบผู้ป่วยโรคประหลาด ติดเชื้อแล้วนับร้อย เสียชีวิต 15ไนจีเรีย-ไนจีเรียเผชิญโรคประหลาดที่กำลังระบาดหนัก มีคนติดเชื้อกว่าร้อยคน เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 15 ราย คาดอาจเป็นเพราะสารเคมีตกค้างเป็นเหตุ

ไม่สมควรมีเหตุผลใดใดเพื่อรองรับการกระทำแสนเลวร้ายและชั่วช้านี้ คนถูกกดขี่มีอีกมากมาย บางคนเขาไม่เห็นต้องออกมาฆ่าแกงคนบริสุทธิ์นี่ คนก่อเหตุสิ่งที่เขาควรได้คือสิ่งที่เป็นของเขาที่เขาเรียกร้องจากตัวต้นเหตุที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้ ส่วนครอบครัวตัวต้นเหตุคือ'อีเมียผู้พันควรหยุดตอแหลได้แล้ว'ไม่มีผัวชั่วๆอยู่แล้วต่อไปนี้จะทำเลวหาเเดกจากการเบียดบังทหารไม่ได้แล้ว อะไรที่พวกมึงอมเขามาขอให้คายคืนเขาให้หมด กรรมติดจรวด

ใจสลาย กราดยิงโคราช จ่าคลั่ง Terminal21korat COVID2019 ValentinesDay2020 วาเลนไทน์ รัฐบาลเตรียมพร้อม ผนงรจตกม CoronavirusOutbreak ประโยคนึงสะดุ้งทั้งไทม์ไลน์ AllAboutLuv HappyValentinesDay ****เผยเยียวยาเหยื่อโคราช เป็นเพราะเค้าไม่มีจำเป็นต้องกู้เงินแต่โดนเอาเปรียบ สงสารคนอยู่ข้างหลัง อยากให้แบ่งเงินจำนวนหนึ่งไปช่วยเหยื่อที่รักษาตัวที่ร.พ.ด้วยค่ะ บางคนอาการหนักค่ารักษาคงแพงไม่น้อย

ก็สมเหตุผลดี ไม่สมควรได้เลยค่ะ จริงๆต้องเป็นสี่คน 1 คนร้าย 2 คู่กรณี 1นายหน้า ้พราะคือปมสาเหตุทำให้เกิดเรื่องร้ายขึ้น ทวีตนี้มีแต่คนใจอ่อนขี้สงสารแต่คิดได้สัั้นจริงๆ ช่วยครอบครัวอาชญากรคือการส่งเสริมให้อาชญากรลงมือกระทำชั่วได้อย่างหายห่วงคนข้างหลัง คนที่อยากได้เงินให้ครอบครัวจะกลายเป็นอาชญากรกันง่ายขึ้นและมากขึ้น คิดให้ยาวก่อนจะออกความเห็น เมตตาเป็นสิ่งดีแต่ต้องไม่อยู่บนความสิ้นคิด

ที่มีคนงงว่า “ ทำไมผู้ก่อเหตุไม่ได้ล่ะ แล้วแม่เค้าจะอยู่ยังไง ผู้ก่อเหตุก็สูญเสียเช่นกัน “ สมมุติไม่รู้ว่าตายไปแล้วแม่จะอยู่ยังไง เค้าต้องไม่ก่อเหตุป่าว หรือมอบตัว หรือไรซักอย่าง นี่มันผู้ก่อเหตุไม่ใช่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมไฟไหม้งี้อะแก ไม่เยียวยาอะถูกแล้ว

จนท.ช่วยชีวิต 'พลายบุญเป็ง' ช้างท้องผูกอาการหนัก ล้วงตูดได้โคตรอึ 15 กก.ตะลึงทั้งปางช้างแม่สา จนท.รุดช่วยล้วงตูดช้าง 'พลายบุญเป็ง' อายุ 60 ปี พบก้อนอุจจาระก้อนใหญ่มหึมาหนัก 15 กก. ใหญ่กว่าปกติ 3 เท่า ไม่เคยพบมาก่อนตลอด 40 ปี หลังป่วยท้องผูกอาการหนัก ปวดบิดไปมา

เยี่ยมๆครับเหตุการณ์ร้ายๆผ่านไปแล้ว เหตุการ์แบบนี้ใครก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขและเยียวยาตามสมควรครับ รายล่ะ 1 ล้านก็ถือว่าเยียวยาเบื้องต้นก่อนครับ คนบาดเจ็บที่ยังอยู่รพ.จะได้อะไรบ้างมั้ยคะ ไม่ให้ถูกแล้ว เพราะถ้าให้ก็จะมีคนที่คล้ายกรณีนี้ไม่ได้เงินหรือความเป็นธรรม แล้วลุกมาฆ่าคนมากมาย พอตายแล้วครอบครัวได้เงินเยียวยาอีก ซึ่งแล้วคนอื่นที่ไม่ได้โกงคุณเขาผิดอะไรที่ต้องมาตายเพราะคุณ ถ้าจะได้ก็ให้ครอบครัวที่โกงเขาชดใช้คืนเงินให้ไปดีกว่า

ดีแล้วครับ ที่ไม่ช่วย ผู้ก่อเหตุ. ไม่งั้นมันก็ออกมาก่อทั้งประเทศ .... คิดให้ดีสำหรับคนโลกสวย อยากช่วย ผกห. ห้ามเยียวยาแม่คนร้ายเด็ดขาด! 😡 ไม่อย่างนั้นฆาตกรคนต่อๆไป มันจะได้ใจและเริ่มเลียนแบบแน่นอน เพราะรู้ว่าต่อให้โดนวิสามัญฯ ครอบครัวก็สบาย (เย้) กราดยิงโคราช ฆาตกรเป็นเหยื่อก็จริง แต่27คนที่ตายเขาไม่ได้มารู้เห็นอะไรด้วยนี่คะ เขาได้รับเงินเยียวยาก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอคะ ถ้าเยียวยาฆาตกร มันจะเหมือนส่งเสริมให้ ลูกออกมาฆ่าคนเพื่อเอาเงินเลี้ยงแม่รึป่าวอ่ะ🤔 ขนาดฆาตกรยังไม่นึกถึงครอบครัวคนอื่นเลยนิคะ

แล้วทำไมผู้ก่อเหตุ3ชายแดนใต้ถึงได้รับการเยียวยาละครับ ในเมื่อลักษณะการก่อการร้ายคล้ายๆกัน หลักความเป็นจริงแทนที่จะช่วยเหลือทั้งหมดตามเหตุสมควร เค้าคือผู้เปิดความ…นะ อ้าวไม่ได้ 7 ล้านเหมือน ที่โดนโจรใต้ฆ่าเหรอ

'อนุสรณ์' ชี้ ถ้า ส.ส.รัฐบาล มีวินัยมากพอ งบปี 63 ผ่านสภาฯ ไปนานแล้วนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย ชี้ ถ้า ส.ส.รัฐบาล มีวินัยมากพอ งบผ่านสภาฯ ได้ ซัด สนิมเกิดจากเนื้อใน ยันไม่เกี่ยวฝ่ายค้าน อย่าชิงออกมาตัดบทไม่ควรใช้เวลาอภิปรายนาน

คือกรณีสมมุติว่า.. ยอดบริจาคเกิน แต่จ่ายคนละ หนึ่งล้าน แร้วส่วนที่เหลือเอาไปทำอะไร ชี้แจงด้วยนะ คหสต แค่สงสัย iiDudes ครอบครัวของคนที่โกงควรจะเอาเงินที่เป็นของคนก่อเหตุไปคืนแม่เค้านะ เค ไม่มียางอายกันหน่อยหรอ พวกที่เรียกร้องให้เยียวยาฆาตกร จิตใจทำด้วยอะไรอ่ะ 🤔🤔🤔 ถูกต้องแล้วครับคนร้าย​ไม่​สมควร​ได้รับ​การ​ช่วยเหลือ​ถ้าได้รับแล้วก็จะมีคนร้ายคนต่อไปเลื่อยๆครับไปฆ่าคนตายแล้วได้เงินมันไม่สมควร​อยู่แล้ว

บางคนบอกว่าคนกราดยิงก็เป็นเหยื่อคือเราเข้าใจเหตุผลที่เค้าก่อเหตุได้แต่อย่าสร้างความชอบธรรมในการกระทำของเค้าเลยค่ะ ในเหตุการณ์กราดยิงเค้าคือฆาตรกรซึ่งไม่สมควรได้รับการเยียวยาใดๆ แต่ในเรื่องของการโกงเงินซื้อบ้านเค้าเป็นเหยื่อก็ควรสืบสวนคืนเงินของเค้าในส่วนนั้นให้ครอบครัวเค้า งงมาก​ คนร้ายฆ่าคนไปหลายศพ​ เด็กน้อยก็ยิงตาย แต่คนไม่ด่ายังให้บริจาคเงินให้อีกเพื่ออออออออ​ ไม่เห็นใจ​ ครอบครัว​ที่เขาโดนยิงบ้างหรอ

เราจะใจแคบไปไหมนะ ถ้าครอบครัวจ่าคลั่งได้รับการเยียวยาจากรัฐ ต่อไปก็มีการเลียนแบบ กราดยิงแล้วอ้างว่าเพราะโดนโกง พอโดนวิสามัญไปครอบครัวก็อยู่ดีมีสุขไม่ห่วงอะไรแล้ว แบบนี้จะทำให้คนเลียนแบบมากขึ้นมั้ย คนที่จะเยียวยาแม่คนร้ายคือเมียผู้พันต่างหาก ส่วนคนที่เม้นๆอยากช่วย จ่ายเองเลยจ้า มันใช่หรอวะที่มารับบริจาคมันไม่ใช่ป่ะวะ แล้วเงินที่บริจาคคือเยอะมากทีเหลือเอาไปทำไรง๊ง งงใจรัฐบาลห่าเหวเหล่านี้มากจ่ะ

อนาคตใหม่ตั้งข้อสังเกต หลังพบพิรุธคดีเงินกู้โฆษกอนาคตใหม่ แถลงกรณีศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องของพรรคอนาคตใหม่ ที่ขอให้ศาลเปิดไต่สวน คดียุบพรรคกรณีเงินกู้ 191 ล้าน แต่ขยายวันให้พยานส่งคำชี้แจงจากสิ้นสุดวันนี้เป็นภายใน 17 ก.พ.นี้ แต่วันวินิจฉัยยังเป็นวันที่21ก.พ.63ดังเดิม มันน่าจะออกมาบอกว่า อนค พบว่าผิดแน่นอน ขอให้ทุกคนเตรียมย้ายที่อยู่ เนชั่วรับใช้กบฏ

สื่อไทยต้องปรับเปลี่ยนอีกเยอะ จริงๆ เงินเยียวยาเงินอะไรต่างๆ เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่าผู้ให้หรือผู้จ่ายกับผู้รับถือเป็นเรื่องส่วนตัว ให้ชาวบ้านรู้ว่าได้เท่าไหร่เพื่อ? ไม่ควรนำเสนอข่าวอีกอย่างทางการก็ไม่รู้เรื่องบอกนักข่างทุกเรื่องที่บางครั้งไม่ควร เรียกหาแต่นักข่าว ค่อยสบายใจหน่อย...เป็นคำถามที่คาใจต้องการคำตอบ /ขอบคุณคะ

ผู้ก่อเหตุไม่ได้รับเงินเยียวยาอะไรอันนี้โอเค ที่อยากจะให้ทำให้เขาคือการอนุญาตให้ญาติเผ่าศพเขาเถอะครับ ถูกแล้วค่ะที่ไม่ให้ พิจารณาถูกต้อง ผู้ต้องหาไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ 27 ชีวิต และไม่ต้องเสียค่ารักษาผู้บาดเจ็บแม้แต่บาทเดียว ก็ดีแค่ไหน สมควรพาดหัวข่าวใหม่ด้วยนะคะ ว่า 'เงินร่วมบริจาคเยียวยาผู้เสียชีวิต' ไม่ใช่รัฐบาลจ่ายเยียวยา!!!

น้อยไปนะ สำหรับใคร ที่สนใจสมทบทุนให้ครอบครัวคนร้าย หรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้นเหตุเรื่อง ก็ลองติดต่อ ตั้งกองทุน ร่วมด้วยช่วยกัน บริจาคให้ ทั้ง 3 ท่านที่ว่าได้ครับ พี่ตูนต้องเตรียมร้องเท้าวิ่งแล้วล่ะ สต็อคโฮมซินโดรม เยียวยาคนร้าย 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 ควรเยียวยา แม่ผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ แม่เขาไม่รู้เรื่องด้วย เขาก้อสูญเสียลูกเช่นกัน

ต้นเหตุ​มาจากคนของกองทัพล้วนๆงบก็ได้ปีๆนึงเยอะกว่ากระทรวงอื่น

อนาคตใหม่ ตั้งข้อสังเกต หลังพบพิรุธคดีเงินกู้โฆษกอนาคตใหม่ แถลง​กรณีศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องของพรรคอนาคตใหม่ ที่ขอให้ศาลเปิดไต่สวน คดียุบพรรคกรณีเงินกู้ 191 ล้าน แต่ขยายวันให้พยานส่งคำชี้แจงจากสิ้นสุดวันนี้เป็นภายใน 17 ก.พ.นี้ แต่วันวินิจฉัยยังเป็นวันที่21ก.พ.63 ดังเดิม กกต.ต้องติดคุก

เเล้วภาคใต้ได้ราคานี้ป่ะถ้าใช้คำว่าคนบริสุทธิ์ อืม เงินรัฐ หรือเงินบริจาค? 🤔 สมควรแล้ว ผู้ก่อเหตุก็ถือว่าเป็นผู้สูญเสียเช่นกัน พ่อแม่เขาก็ลำบากและทุกข์ใจไม่น้อย ช่วยเขาด้วยก็ดีนะคะ ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุเช่นนี้ แต่เมื่อเกิดแล้ว และผู้ก่อเหตุก็เสียชีวิตแล้ว เยียวยาครอบครัวเขาให้อยู่ได้ต่อไปเถอะค่ะ ผู้ก่อเหตุก็เป็นเสาหลักของครอบครัว สงสารเขาเถอะค่ะ

ยินดีครับ สงสารแม่ผู้ก่อเหตุนะคะ ต้องมาแบกรับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อ สังคมก็ผลักไส ถ้าเกรงจะถูกครหา ก็ช่วยเหลือโดยไม่ต้องออกข่าวก็ได้ ทำไมไม่เยียวยาคนร้ายด้วย แม่เขาละ จะกินอะไร ถูกต้องแล้วค่ะ จริงๆแล้ว ผู้ก่อเหตุ ก็คือ เหยื่อ เช่นกัน ส่วนความรุนแรงที่เกิด ก็เกิดจากสภาพสังคม หล่อหลอมให้เค้าเป็นเช่นนั้น ไหน ไหน ผู้ก่อเหตุ เขาก็เสียชีวิตไปแล้ว ถ้าไม่เนื้อกว่าบ่าแรง ควรแบ่งค่าปลงศพ ให้เขาบ้างนะครับ บ้านเขาจน เขามาเอาเงิน ที่คู่กรณีไปให้แม่ ไม่ใช่เหรอครับ ถึงอย่างไร อย่าลืมความเป็นมนุษย์ (ฅน) จากเพื่อนร่วมโลก....

'กุหลาบ'แพงรับ'วันวาเลนไทน์' สีแดงยอดนิยมสื่อรัก'พ่อค้า-แม่ค้า'ปรับขึ้นราคากุหลาบช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ 14 ก.พ.นี้ ชี้ต้นทุนค่าขนส่งเพิ่ม ดอกสีแดงยอดนิยมสื่อรักแทนใจราคาแพงสุด เหลือทิ้งแน่ปีนี้

-เงินของรัฐจ่ายได้คนละล้าน และจ่ายได้ตั้งแต่15กพ.นี้ ก็ถือว่าเร็วดี / ทราบว่าเงินอีกส่วนคือเงินบริจาคจากประชาชนของทางโคราช คุ้นๆว่ามีมากกว่า58ล้าน ซึ่งก็น่าจะเยียวยา กราดยิงโคราช ได้ดีพอ เอาใจช่วยญาติๆให้ก้าวต่อไปได้ สาธุ🙏🏻😢 กราดยิงโคราข ได้ก็แปลกละ ต้องจ่ายมาด้วยซ้ำ ผู้ที่บาดเจ็บใครช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ไม่ต้องลงทุนแถมมีเหลืออีก เยี่ยม เยี่ยมครับ ต้องเอางบประมาณของกองทัพบก เพราะผู้ก่อเหตุเป็นคนของทัพบกทั้งคู่ ถูกต้องแล้ว สมควรแล้วที่ไม่ให้

🙏ภาพคู่พาติดเทรนด์ “มาร์ค-แบม” สองพี่น้องจาก GOT7 | daradaily

ปชป.หวั่น'คณะอนาคตใหม่'ลงถนน ชี้บริหารผิดพลาด ให้อดทนรอวันพ้นโทษ

ควีนเฉียบ มีรับสั่งให้ทีมกฎหมาย ขวางเมแกน ดึงดันใช้ต่อ Sussex Royal

มอบ 'แรมโบ้-สิระ-ปารีณา' มือแถลงข่าว ตอบโต้ฝ่ายค้าน อภิปรายไม่ไว้วางใจ

โรงงานมือถือซัมซุงในเกาหลีใต้ ‘งานเข้า’ พบพนง.ติดเชื้อโควิด-19

ธนกร ย้อน สุทิน คนบาปยังดีกว่าคนทุจริตครองเมือง มั่นใจรัฐมนตรีแจงอภิปราย

'ปาร์ค-เซ้ง' ชวนลุ้นความฟินใน 'Why R U The Series' เมินกระแสจิ้นถูกกลบ | daradaily

เขียนความคิดเห็น

Thank you for your comment.
Please try again later.

ข่าวล่าสุด

ข่าว

13 กุมภาพันธ์ 2563, พฤหัสบดี ข่าว

ข่าวก่อนหน้านี้

ทำหน้าที่เต็มที่ ส.ส.เเม่ลูกอ่อน ปั๊มนมกลางสภา

ข่าวถัดไป

เด็กมีของ “ร็อดเจอร์ส” แนะเซาธ์เกต เรียก “บาร์นส์” ติดทัพสิงโต
อนาคตใหม่ เปิดซักฟอกนอกสภาฯ แฉ รัฐบาลประยุทธ์ เอี่ยวทุจริต 1MDB ฉาวระดับอินเตอร์เนชันแนล ช่อ อภิปรายนอกสภาฯ เปิดหลักฐานอัด รบ.บิ๊กตู่ ร่วมปิดบังคดีทุจริต 1MDB คนเมินอภิปราย เพราะเบื่อเซ็งการเมือง อยากฟังแค่เรื่องแก้ความเดือดร้อน “โอห์ม” หอบดอกไม้ช่อโตเซอร์ไพรส์ “ฟลุ๊ค” วันรับปริญญา | daradaily ประมวลภาพ 'ช่อ พรรณิการ์' อภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาฯ อ้างรัฐบาลเอี่ยวคดี 1MDB “ช่อ” ฉะคดีโกงเงิน 1MDB มาเลเซีย “บิ๊กตู่” ช่วยเหลืออาชญากรข้ามชาติ ไทยเตรียมประกาศ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย เกาหลีใต้เตือนภัย โควิด-19 ขั้นสูงสุด หลังป่วยพุ่ง 602 รายตาย 6 ช่อ อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกซักฟอกรัฐบาลในคดีอื้อฉาว ทางการเงินรัฐบาลมาเลเซีย 1MDB รายงานสดสถานการณ์ไฟป่านครนายก จนท.พยายามคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านเรือน ปชช. ชูวิทย์ ชี้ ธนาธร ผิดพลาดเอง ลั่นประเทศนี้มีความยุติธรรม - เทพไท ให้กำลังใจอนาคตใหม่ 3 นาทีคดีดัง : ลึกลับ สมคบคิด? MH370 เที่ยวบินสาบสูญ (คลิป)
ภาพคู่พาติดเทรนด์ “มาร์ค-แบม” สองพี่น้องจาก GOT7 | daradaily ปชป.หวั่น'คณะอนาคตใหม่'ลงถนน ชี้บริหารผิดพลาด ให้อดทนรอวันพ้นโทษ ควีนเฉียบ มีรับสั่งให้ทีมกฎหมาย ขวางเมแกน ดึงดันใช้ต่อ Sussex Royal มอบ 'แรมโบ้-สิระ-ปารีณา' มือแถลงข่าว ตอบโต้ฝ่ายค้าน อภิปรายไม่ไว้วางใจ โรงงานมือถือซัมซุงในเกาหลีใต้ ‘งานเข้า’ พบพนง.ติดเชื้อโควิด-19 ธนกร ย้อน สุทิน คนบาปยังดีกว่าคนทุจริตครองเมือง มั่นใจรัฐมนตรีแจงอภิปราย 'ปาร์ค-เซ้ง' ชวนลุ้นความฟินใน 'Why R U The Series' เมินกระแสจิ้นถูกกลบ | daradaily ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้ง โฆษกรัฐบาลแจง หลังบิ๊กตู่ ลบโพสต์ สธ.แนะ ชะลอจัดชุมนุมการเมือง ชี้ ช่วงนี้ไม่เหมาะ เสี่ยงติดโควิด-19 ชิรูด์ซัดเวลคัมมู สิงห์ไม่ปราณีกัดไก่ 2-1 รั้งที่ 4 เหนียวแน่น ทางการหูเป่ยยืนยัน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการป่วยนานถึง 27 วัน ​​​​​​​“แพต” เล่ามุมน่ารักของ “สิงโต” ไม่แปลกที่แฟนคลับเยอะ | daradaily