ระวัง!! การดื่มเครื่องดื่มไดเอท 2 แก้วต่อวัน เสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

จากการสังเกตในงานวิจัยพบว่า การดื่มน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลและน้ำอัดลมน้ำตาลเทียม จะเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ

11/9/2562 4:41:00

จากการสังเกตในงานวิจัยพบว่า การดื่มน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลและน้ำอัดลมน้ำตาลเทียม จะเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ

การดื่ม เครื่องดื่มไดเอท (Diet Drink) เพียงวันละ 2 แก้วต่อวัน จะเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การศึกษาวิจัยจากอาสาสมัครทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม: MThai »