ยื่น ป.ป.ช. เอาผิด “สารี อ๋องสมหวัง” ปมควบรวมทรู-ดีแทค

22/11/2565 15:00:00

ยื่น ป.ป.ช. เอาผิด “สารี อ๋องสมหวัง” ปมควบรวมทรู-ดีแทค #ฐานเศรษฐกิจ

ยื่น ป.ป.ช. เอาผิด “สารี อ๋องสมหวัง” ปมควบรวมทรู-ดีแทค ฐานเศรษฐกิจ

นักวิชาการ ม.สวนดุสิต ยื่น ป.ป.ช. เอาผิด “สารี อ๋องสมหวัง” ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ล้วงความลับราชการ เปิดเงื่อนไข 14 ข้อเยียวยาผู้บริโภคกรณีควบรวมทรู-ดีแทค จี้วางตัวเป็นกลาง- หยุดชี้นำสังคม

วันนี้ (22 พ.วันที่ 22 พฤศจิกายน ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองปาง อ.เพื่อเรียกร้องบรรจุวาระเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ ป.วิษณุ ชี้ ป.

ย.65) สำนักงาน ป.ตรัง ป.ป.ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปลดกัญชาเสรี และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข โดยมี มานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ช.ช.น.45 น.

ส.ป.เป็นผู้รับมอบจดหมายดังกล่าว ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายเยาวชน ไม่นะกัญชาและยาเสพติด (YNAC) กล่าวถึงเหตุผลในการเข้ายื่นจดหมายในวันนี้ว่า เพื่อต้องการให้ปัญหาที่เกิดจากสภาวะสุญญากาศกัญชาเสรีที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วประเทศไทยในเวลานี้ได้รับการแก้ไข โดยได้มีการสำรวจรายชื่อในฐานะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และครู จำนวน 15,432 คน ในการแสดงจุดยืนถึงการสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ แต่คัดค้านกัญชาเสรี จึงได้เข้ายื่นจดหมายให้สำนักงาน ป.รุ่งรวี คล้ายสุวรรณ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ตรัง พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัด สตง.ช.บรรจุวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ ป.) ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของน.รัษฎา จ.สงสัย และขอให้อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกช่วยชี้แจง แต่ถึงอย่างไร ป.

ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค ว่ามีการกระทําที่เข้าข่ายความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ กรณีปรากฏข่าวว่า น.00 เมตร ยาว 220.ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปลดกัญชาเสรี และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดประเภท 5 ภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติด แต่ยังสามารถใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้ตามเดิม ด้าน วิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ส.สารี ล่วงรู้ถึงเงื่อนไขการควบรวมกิจการ 14 ข้อ อันเป็นความลับทางราชการที่ยังไม่ได้มีการอนุญาตเปิดเผยข้อมูลความลับ ดังปรากฎในการพาดหัวข่าวของสื่อมวลชนสำนักต่างๆ อาทิ มติชน ออนไลน์ ฉบับวันที่ 26 ก.30 เมตร ใช้งบประมาณ 4,990,000 บาท ค่าปรับวันละ 4,990 บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 วันเริ่มสัญญาจ้าง 12 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ระยะดำเนินงาน 60 วัน ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดวงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง Advertisement ซึ่งจากการตรวจสอบพบสภาพสนามกีฬามีสภาพผิวสนามไม่เรียบเป็นแอ่งน้ำขังและหญ้าแผ่นที่นำมาปูแห้งตายเป็นจำนวนแทบทั้งหมด บริเวณรอบนอกซึ่งทราบว่าจะสร้างเป็นลู่วิ่งแต่ในขณะนี้สภาพเป็นดินโคลนเฉอะแฉะยังไม่ได้ปรับหน้าดินให้เรียบ ซึ่งจากข้อสังเกตเบื้องต้นดูเหมือนว่าผู้รับเหมาไม่มีความเข้าใจในการสร้างสนามกีฬาไม่มีความชำนาญในการปรับปรุงโครงการดังกล่าวซึ่งหลังจากเกลี่ยหน้าดินแล้วไม่ได้ใช้ดินสำหรับปลูกหญ้าในการรองพื้น นำหญ้าแผ่นมาปลูกเลยโดยใช้แรงงานคนเป็นคนเกลี่ยผิวดินทำให้ดินเกิดสภาพขรุขระผิวหน้าดินไม่เรียบ หลังจากปลูกหญ้าแล้วดินมีการแข็งตัวทำให้หญ้าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ทำให้หญ้าเริ่มตายขยายเป็นวงกว้าง แต่ทางด้านเจ้าหน้าที่ของเทศบาลชี้แจงว่าทางผู้รับเหมาแจ้งว่าหากหญ้าในสนามขึ้นเต็มเมื่อไหร่จะนำรถมาบดอัดให้ในภายหลัง แต่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีการตรวจรับและส่งมอบ ผู้รับเหมาได้รับเงินการปรับปรุงสนามกีฬาแห่งนี้ไปเรียบร้อยแล้ว ผ่านมา 2 ปี มีประชาชนได้ร้องเรียนกับทาง ป.ย.กล่าวว่า “สำนักงาน ป.ส.

2565 ที่พาดหัวข่าวว่า “เปิด 14 ข้อเยียวยาผู้บริโภค หาก ‘กสทช.ช.’ ไฟเขียวดีลทรู-ดีแทค” มีเนื้อหาข่าวเป็นการรายงาน เปิดเผยถึงข้อมูลความลับทางราชการเกี่ยวกับมาตรการเฉพาะ 14 ข้อ โดยมี น.ส.ป.ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการ ป.สารี ให้สัมภาษณ์วิพากษ์วิจารณ์มาตรการเฉพาะ 14 ข้อ เอาไว้ด้วย จึงเป็นการยืนยันได้ว่า น.ส.ตรัง ท้องถิ่นจังหวัด ส.

สารีเป็นบุคคลอื่นที่ได้ล่วงรู้และน่าจะนําข้อมูลความลับเกี่ยวกับมาตรการเฉพาะ 14 ข้อ อันเป็นความลับราชการมาเปิดเผย เช่นเดียวกับ วันที่ 14 ต.ก็จะนำเสนอต่อประธานกรรมการ ป.ค.ง.สำนักข่าว ท๊อปนิว ออนไลน์ พาดหัวข่าวว่า “ สารี” โพล่งเอกสารหลุด กสทช.คนไหนจะรับผิดชอบ?” ระบุถึงรายงานการศึกษาของ กสทช.สตง.(วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี) เพื่อพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ที่ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ SCF Associates Ltd.

ด้วยงบประมาณสิบล้านบาท และวันเดียวกันได้มี พาดหัวข่าวอีกกรณีว่า “รักษาการเลขาฯ กสทช.เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้ประโยชน์ เมื่อก่อนเราจะตรวจสัญญาว่าปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ แต่สัญญาใหม่ ๆ ก็จะดูถึงว่ามันตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์ที่คุณตั้งเอาไว้ตั้งแต่ทีแรกหรือเปล่า ถ้าสร้างมาตรงแบบและที่จะใช้ตามวัตถุประสงค์เราจะดูถึงการใช้ถึงขึ้นตามวัตถุประสงค์ แต่ที่พบเจอตอนนี้คือเขาสร้างมานานแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ อย่างเคสของคลองปางตอนที่เราเข้ามาตรวจเรามองไม่ออกว่ามันจะได้ใช้ประโยชน์หรือไม่เราต้องทิ้งไว้ตรงนั้น แต่ถ้าเป็นงานก่อสร้างเราดูเบื้องต้นได้ก็แค่ว่ามันเป็นไปตามแบบ สมมติว่าเขาจะสร้างในพื้นที่นี้เพื่อใช้ประโยชน์เราจะดูความเหมาะสมตรงนั้นว่าจะได้ใช้จริงหรือเปล่า สำหรับในพื้นที่จังหวัดตรังพบเคสแบบนี้เยอะอยู่พอสมควร ส่วนมากจะเป็นสัญญาที่ก่อสร้างมานานแล้ว ซึ่งตรงนั้นเราไม่สามารถหาร่องรอยยากแล้ว เพราะเราต้องตรวจของปัจจุบันด้วยส่วนหนึ่ง ดังนั้นเรื่องส่วนนั้นถ้ามีเรื่องร้องเรียนมาก็จะเป็นเรื่องเฉพาะไปที่ต้องมีคนมาตรวจ แต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วไปคนปฏิบัติงานประจำ โดยทางกรมเองก็มีนโยบายว่าถ้าเกิดสัญญาให้ดูถึงการใช้ประโยชน์ นอกจากดูว่าเขาปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ ดูว่าได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่า ถ้าวัน ณ ไปตรวจพบว่าสร้างเสร็จแล้วเราจะไปดูมันมีการใช้ประโยชน์หรือเปล่า ถ้ายังไม่เสร็จหรืออะไรเรายังดูส่วนนั้นไม่ได้ จะดูว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์ ประธานชมรมตรังต้านโกง กล่าวว่า จากการที่ชมรมตรังต้านโกงร่วมกับหน่วยงาน ป.ถาม “สารี” เอามาจากไหนผลศึกษาตปท.เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.มั่นใจ 20 ต.ช.ค.จบผนึกTRUE- DTAC” “จากการติดตามเรื่องนี้และพิจารณาเนื้อหาข่าวจากหลายสำนักแล้ว เห็นว่า มาตรการเฉพาะ 14 ข้อ ที่จะใช้เยียวยาผู้บริโภค ภายหลังการควบรวมกิจการระหว่างทรูและดีแทค และการเปิดเผยข้อมูลรายงานการศึกษาที่ กสทช.ต.ป.

ว่าจ้างบริษัท SCF Associates Ltd.เข้าข่ายเป็นความลับของทางราชการ เพราะยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กสทช.และท้องถิ่นจังหวัดตรังลงพื้นที่ร่วมกัน ได้พบเห็นสนามกีฬาของเทศบาลตำบลคลองปางทิ้งร้างจนวัชพืชขึ้นเต็มไปหมด ซึ่งประชาชนได้ร้องเรียนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบว่าทำไมสนามกีฬาแห่งนี้ที่ลงทุนไปด้วยเงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนกว่า 5 ล้านบาท มีการทิ้งร้างไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้พี่น้องได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งสนามดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งอำเภอรัษฎาเลยทีเดียว แต่ปรากฏว่าประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์มากว่า 3 ปี แล้ว นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการ ป.ยังไม่ได้มีการเปิดเผยหรืออนุญาตให้เปิดเผยต่อสาธารณชนได้ จึงไม่ควรที่ผู้ใดจะล่วงรู้ก่อนวันเปิดเผยข้อมูล ดังนั้น การกระทำของ น.ส.ช.สารี จึงเข้าข่ายเป็นความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ และเป็นข้อพิรุธว่าเหตุใดจึงล่วงรู้ข้อมูลความลับและนำมาเปิดเผยได้ ประกอบกับพฤติกรรมระหว่าง น.

ส.ป.สารี กับ นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ที่ปรึกษาประจำประธาน กสทช.ส.เห็นอย่างชัดเจนว่า ไม่เป็นกลาง สร้างกระแสต่อต้านและชี้นำการควบรวมกิจการในครั้งนี้มาโดยตลอด จึงเชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม หรืออาจมีส่วนเป็นผู้สนับสนุนในการกระทําผิดฐานเปิดเผย ข้อมูลความลับของทางราชการ ด้วยเจตนาไม่สุจริต เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย” น.ส.ง.

รุ่งรวี กล่าว น.ส.ป.รุ่งรวี เชื่อด้วยว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว น.ส.และทาง ส.สารี ในฐานะเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค น่าจะจงใจที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายและความเป็นกลางต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการพิจารณาเรื่องดังกล่าวของคณะกรรมการ กสทช.

อีกทั้งยังเป็นการชี้นําและโน้มน้าวให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด เกี่ยวกับมาตรการเฉพาะ ที่จะเกิดขึ้นกับการควบรวมกิจการระหว่างทรูและดีแทค อย่างไม่เป็นธรรมและฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จึงขอให้ ป.ง.ป.ช.ป.ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของ น.ส.ก็ดำเนินการไต่สวนแต่อาจจะยังไม่เปิดเผยได้ อยู่ในกระบวนการคดีอาญาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนการเอาผิดได้หรือไม่นั้น ในส่วนนี้เป็นเรื่องของการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามแบบแปลนในเรื่องไม่เป็นไปตามสัญญาก็สามารถดำเนินการได้ แต่ในชั้นนี้กระบวนการดังกล่าวยังไม่ผ่านการเห็นชอบพนักงาน ป.

สารี ในฐานะเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคว่าเป็นการเข้าข่ายเป็นการกระทําที่ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน หรือปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการใดหรือไม่ นอกจากนี้ยังเห็นว่า ขณะนี้ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้มีการยื่นฟ้อง กสทช.กรณีการควบรวมทรู -ดีแทค ต่อศาลปกครองกลางแล้ว น.ช.ส.สารี และคณะ ควรหยุดการเคลื่อนไหวต่อต้านและชี้นำ เพราะจะเป็นการกดดันการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 พ.ย.

65 น.ส.รุ่งรวี ได้ยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.

เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ที่ปรึกษาประจำประธานกรรมการ กสทช.ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูล"เงื่อนไข 14 ข้อเยียวยาผู้บริโภคกรณีควบรวมทรู-ดีแทค" ต่อสาธารณะผ่านสื่อสารมวลชนมาแล้ว ซึ่งอยู่ในกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของ ป.ป.ช.

.

อ่านเพิ่มเติม:
ฐานเศรษฐกิจ »
Loading news...
Failed to load news.

ป.ป.ช. ตรัง ติดตามคืบหน้าสร้างสนามกีฬาเทศบาล อึ้งยังไม่เสร็จ ปล่อยรกร้างป.ป.ช. ตรัง ติดตามคืบหน้าสร้างสนามกีฬาเทศบาล อึ้งยังไม่เสร็จ ปล่อยรกร้าง via MatichonOnline มติชนออนไลน์ สนามกีฬา บ้านเมืองคนดี ไงเป็นงั้นไปได้

เครือข่ายเยาวชน ‘ไม่นะกัญชาและยาเสพติด’ ยื่น ป.ป.ส. ขอยกเลิกกัญชาเสรี แต่ยังหนุนกัญชาทางการแพทย์กลุ่มเครือข่ายเยาวชน ‘ไม่นะกัญชาและยาเสพติด’ ได้เข้ายื่นจดหมายเพื่อเรียกร้องบรรจุวาระเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. เรื่อง ขอยกเลิกกัญชาเสรี แต่ยังหนุนกัญชาทางการแพทย์

วิษณุ ชี้ ป.ป.ส.ไร้อำนาจเบรกประกาศคุมกัญชา ปัดตอบม็อบหนุน บุกกดดันพรุ่งนี้วิษณุ ชี้ ป.ป.ส.ไม่มีอำนาจเบรกประกาศ สธ.คุมกัญชา ปัดตอบ …

“วิษณุ” ยัน ป.ป.ส.ไม่มีอำนาจ ดึงกัญชากลับเป็นยาเสพติดป.ป.ส.ดึงกัญชา เป็นยาเสพติดไม่ได้ . “วิษณุ” ยัน ป.ป.ส.ไม่มีอำนาจ ดึงกัญชากลับเป็นยาเสพติดได้ เผยรัฐบาลไม่ได้เตรียมทางหนีทีไล่ไว้ แต่เชื่อศาลพิจารณากฎหมายลูก พ่วงทางออกมาด้วย . . PPTVHD36 ยาเสพติด กัญชา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส

'วิษณุ' เผย ประชุม ป.ป.ส.พรุ่งนี้ ไม่สามารถดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดได้'วิษณุ' เผย ประชุม ป.ป.ส.พรุ่งนี้ ไม่สามารถดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดได้ เพียงแค่ช่วย ครม.ตรวจสอบข้อสงสัย ก่อนลงราชกิจจานุเบกษา อ่านต่อ : ข่าวช่อง8 ข่าวออนไลน์ช่อง8 ข่าวการเมือง กัญชา กัญชง วิษณุ ได้ทำไม่จะทำไม่ได้ แค่บอกว่าได้ แค่นั้นเอง ชั่วต่อไป ขอบคุณท่านมากครับ คนส่วนใหญ่ยังให้ร้ายกัญชาอยู่เลย

อนุทิน รับที่ประชุม ป.ป.ส. เตรียมหารือปมถอนประกาศปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดอนุทิน รับที่ประชุม ป.ป.ส. เตรียมหารือปมถอนประกาศปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด อนุทิน ประชุมปปส กัญชา ยาเสพติด ข่าววันนี้ NationOnline ถ้าเห็นแก่ชาติบ้านเมืองปลดล็อก แค่ใช้ทางการแพทย์ก็พอ กรรมใดใครก่อขอให้มันฉห รับเงิน ปล่อยตัวผู้ต้องขัง แล้ว ต้องดันให้สุด