มหาดไทย ร่วมกับ ศอ.บต. เยือนคุนหมิง แลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่างๆ

'มหาดไทย' ร่วมกับ 'ศอ.บต.' เยือน'คุนหมิง' แลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่างๆ

20.9.2019

'มหาดไทย' ร่วมกับ 'ศอ.บต.' เยือน'คุนหมิง' แลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่างๆ

รมช.มหาดไทย ร่วมกับ เลขาธิการ ศอ.บต. และคณะ เยือนเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พบปะผู้แทนรัฐบาลยูนนาน แลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่างๆ กระชับความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

ร่วมพบปะผู้แทนรัฐบาลยูนนานและหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษาและสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการลงทุนระหว่างมณฑลยูนนานและพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต นอกจากนี้ ทางคณะได้เดินทางไปยังเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เจียนตงซึ่งเป็นเขตเมืองใหม่แห่งชาติ เพื่อพบปะผู้บริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่และร่วมรับฟังการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เจียนตงตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

ทั้งนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เจียนตงเป็นเขตเมืองใหม่แห่งชาติที่ได้รับอนุมัติจากมนตรีแห่งรัฐ 1 ใน 19 แห่งของจีน มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการบูรณาการความเป็นเมืองและสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยกำหนดสถานะของ เมืองใหม่ในอนาคตไว้ 3 ประการคือ การเป็นศูนย์กลางสำคัญที่เปิดสู่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเป็นเขตปฏิรูปนวัตกรรม ชั้นนำ และการเป็นพื้นที่สาธิตความเป็นเมืองใหม่ในภาคตะวันตกของจีน คาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาพื้นที่ทั้งหมด 5-10 ปีและจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักลงทุนทั้งด้านคมนาคม ประปา พลังงาน และสารสนเทศ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า การเดินทางมายังเมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยภารกิจสำคัญคือการร่วมพบปะผู้แทนรัฐบาลยูนนาน และพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่างๆ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ยกระดับความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้โครงการสร้างสัมพันธ์ไทย-จีน ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมี ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลัก ทั้งนี้ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหม่เจียนตง และอีกหลายๆพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคใต้หลายส่วนขณะนี้นักลงทุนต่างๆเข้าไปลงทุนในหลายด้าน เช่น การแปรรูป การท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: NationTV22

กพร.-เบอร์กโซ่ฯ ร่วมวิจัยเปลี่ยนขยะอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบทดแทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานแถลงผลการดำเนินโครงการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม จากความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการนำของเสียในกระบวนการผลิตโลหะตะกั่วกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน ร่วมกับ บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด คาดเพิ่มมูลค่าขยะอุตสาหกรรมกว่า 250 ล้านบาทต่อปี

เขียนความคิดเห็น

Thank you for your comment.
Please try again later.

ข่าวล่าสุด

ข่าว

20 กันยายน 2562, ศุกร์ ข่าว

ข่าวก่อนหน้านี้

เงินภาษีของประชาชน จะต้องเกิดประโยชน์

ข่าวถัดไป

ไอเดียเก๋ ! สกรีนหน้า บิณฑ์-นายกฯ เชิญบริจาคช่วยน้ำท่วม
ข่าวก่อนหน้านี้ ข่าวถัดไป