มหาดไทย ร่วมกับ ศอ.บต. เยือนคุนหมิง แลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่างๆ

'มหาดไทย' ร่วมกับ 'ศอ.บต.' เยือน'คุนหมิง' แลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่างๆ

20/9/2562 14:15:00

'มหาดไทย' ร่วมกับ 'ศอ.บต.' เยือน'คุนหมิง' แลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่างๆ

รมช.มหาดไทย ร่วมกับ เลขาธิการ ศอ.บต. และคณะ เยือนเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พบปะผู้แทนรัฐบาลยูนนาน แลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่างๆ กระชับความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

ร่วมพบปะผู้แทนรัฐบาลยูนนานและหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษาและสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการลงทุนระหว่างมณฑลยูนนานและพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต นอกจากนี้ ทางคณะได้เดินทางไปยังเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เจียนตงซึ่งเป็นเขตเมืองใหม่แห่งชาติ เพื่อพบปะผู้บริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่และร่วมรับฟังการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เจียนตงตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

ทหารสหรัฐฯ เข้าไทย “บิ๊กแดง” สั่งเข้มห้ามผิดพลาด ใครหละหลวมต้องรับผิดชอบ กลุ่มมหานครฯ-มอกะเสด แต่งกายชุดพ่อมด-แม่มด ชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐานค่าตัว เก้า เกริกพล ตอกกลับ เจนนี่ หนังคนละม้วน

ทั้งนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เจียนตงเป็นเขตเมืองใหม่แห่งชาติที่ได้รับอนุมัติจากมนตรีแห่งรัฐ 1 ใน 19 แห่งของจีน มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการบูรณาการความเป็นเมืองและสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยกำหนดสถานะของ เมืองใหม่ในอนาคตไว้ 3 ประการคือ การเป็นศูนย์กลางสำคัญที่เปิดสู่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเป็นเขตปฏิรูปนวัตกรรม ชั้นนำ และการเป็นพื้นที่สาธิตความเป็นเมืองใหม่ในภาคตะวันตกของจีน คาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาพื้นที่ทั้งหมด 5-10 ปีและจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักลงทุนทั้งด้านคมนาคม ประปา พลังงาน และสารสนเทศ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า การเดินทางมายังเมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยภารกิจสำคัญคือการร่วมพบปะผู้แทนรัฐบาลยูนนาน และพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่างๆ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ยกระดับความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้โครงการสร้างสัมพันธ์ไทย-จีน ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมี ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลัก ทั้งนี้ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหม่เจียนตง และอีกหลายๆพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคใต้หลายส่วนขณะนี้นักลงทุนต่างๆเข้าไปลงทุนในหลายด้าน เช่น การแปรรูป การท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: NationTV22 »

กพร.-เบอร์กโซ่ฯ ร่วมวิจัยเปลี่ยนขยะอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบทดแทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานแถลงผลการดำเนินโครงการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม จากความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการนำของเสียในกระบวนการผลิตโลหะตะกั่วกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน ร่วมกับ บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด คาดเพิ่มมูลค่าขยะอุตสาหกรรมกว่า 250 ล้านบาทต่อปี