พระครูบาบุญชุ่ม, ไทยรัฐอนไลน์, พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร, ครูบาบุญชุ่ม, พระครูบาบุญชุ่ม, วันอาสาฬหบูชา

พระครูบาบุญชุ่ม, ไทยรัฐอนไลน์

มรณานุสติ ธรรมะจากถ้ำ 'ครูบาบุญชุ่ม' ฝากถึงศิษย์วันอาสาฬหบูชา

#พระครูบาบุญชุ่ม บำเพ็ญเพียรในถ้ำเมืองแก๊ด เข้าสู่พรรษาที่2จากที่ปวรณาไว้3ปี มอบธรรมวันอาสาฬหบูชา ให้เห็นชีวิตเป็นอนิจจัง หมั่นทำความดี อย่าประมาท #ไทยรัฐอนไลน์

5/7/2563 10:26:00

พระครูบาบุญชุ่ม บำเพ็ญเพียรในถ้ำเมืองแก๊ด เข้าสู่พรรษาที่2จากที่ปวรณาไว้3ปี มอบธรรม วันอาสาฬหบูชา ให้เห็นชีวิตเป็นอนิจจัง หมั่นทำความดี อย่าประมาท ไทยรัฐอนไลน์

พระครูบาบุญชุ่ม พระนักบุญแห่งล้านนา ได้เข้าไปปฏิบัติธรรมกรรมฐาน บำเพ็ญเพียรภาวนาในถ้ำที่เมืองแก๊ด รัฐฉาน เป็นเวลา 1 ปีเศษ ย่างเข้าพรรษาที่ 2 จากที่ปวารณาไว้ 3 ปี ได้เขียนจดหมายฝากถึงลูกศิษย์

ธรรมะจากถ้ำ5/7/2563 พระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญญวาสีภิกขุ ปีธรรม 2564 (พ.ศ.2563) 15 ค่ำเดือน 9 เมือง (เชียงตุง) วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา ที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊ด มหามุนีธรรมะเรือง ข้อความเมตตาพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร ขอเมตตาถึงลูกศิษย์ลูกหา และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้รับรู้กันทุกๆ คนอันว่าวันเข้าพรรษามาถึงแล้วเป็นพรรษาที่ 2 อันเราพระครูบาได้เข้าอธิษฐานจำพรรษาในถ้ำ อันว่าวันเวลาผ่านไปเร็วเหมือนน้ำลิ่มไหลอยู่นั่นแล (เป็นชื่อน้ำที่ถ้ำเมืองแก๊ด) อีกไม่นานจะครบ 3 ปี อันว่าสังขารธรรมไม่เที่ยงแท้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ ไปสู่ความทรุดโทรมและความตาย อีกไม่นาน 2 ปีกว่าอายุเราพระครูบาจะครบ 60 ปีเต็ม เฒ่าแก่ไปทุกๆ วัน จะอยู่ได้อีกเท่าไรไม่รู้ แล้วแต่บุญกุศลเรื่องความตายนี้ เราพระครูบาไม่กลัว อยู่ทุกวันนี้ก็ตายอยู่ตลอดเวลาเป็นขณิกมรณะ

นศ.-ปชช. จัดเวทีปราศรัย ธรรมศาสตร์จะไม่ทน เรียกร้องประชาธิปไตย ด้านม็อบอาชีวะฯ รวมตัวปกป้องสถาบัน - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS แฟนคลับจัดหนัก อวยพรวันเกิด ‘บัว นลินทิพย์’ บนจอ LED ที่ MBK - ทำกิจกรรมการกุศล - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS มาแล้ว ฤกษ์แต่งงาน 'ก้อย-ตูน' แฟนคลับร่วมยินดี

เรื่องความตายในโลกนี้ ใครก็หนีไม่พ้นแล ให้สติธรรมะสังเวชระลึกถึงความตายของตัวเราอยู่ทุกเวลา เป็นมรณานุสติไม่ควรอยู่ในความประมาทหลงลืมอยู่ตลอดเวลา วันเวลามีค่าให้พากันรีบขวนขวายพากเพียรสร้างคุณงามความดี บุญกุศลไว้มากๆ เมื่อเรายังมีลงหายใจนี้ เมื่อยังไม่ตายนี้ให้สร้างบารมีความดีไว้มากๆ เรื่องทาน ศีล ภาวนา สมถวิปัสสนา ปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐาน 4 ใส่ใจให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติให้รู้แจ้ง แทงตลอดในรูปนามสังขารธรรม อันไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์เท่านั้นเป็นอนัตตาไม่เป็นดั่งใจเรา เป็นไปตามสภาวะมันเอง เกิดมาแล้วเฒ่าแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาในโลกนี้แล

สังขารธรรมไม่เป็นดั่งใจเราเป็นอันเปล่าประโยชน์ กินข้าวรออยู่วันตาย รอวันเวลาจะมาถึงเท่านั้น สังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ เป็นทุกข์เท่านั้น ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของเป็นรูปธาตุ นามธาตุ เกิดดับด้วยเหตุและปัจจัยธรรมะเท่านั้น ไม่ควรชื่นชมหลงรักในโลกนี้เป็นทุกข์เท่านั้น มีทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น และมีทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่อันดับหายไปเหมือนทุกข์นี้ไม่มีอะไรอีกแล้ว ในโลกนี้มีสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่าสังเวชและสิ่งที่น่าชื่นชอบไม่มีที่ไหนให้พากันแสวงหาหนทางออก พ้นจากภัยทุกข์เรื่องเกิดเฒ่าเจ็บเป็นตาย ในวัฏสงสารนี้ พากันแสวงหาทางนิพพานอันสงบเย็นใจ อันดับเสียยังรูปนาม ดับเสียยังชาติ อันเทวดามนุษย์ และสรรพสัตว์จะไม่ข้องแวะในวัฏสงสารข้ามเสียยังเรื่องทุกข์ใจในโลก เข้าสู่อมตะธาตุเวียงแก้วพ้นเสียยังเรื่องร้อนใจ อย่าได้กลับมาถือกำเนิด เกิดเฒ่าเจ็บเป็นตาย ดับหายไปถึงเวียงที่เที่ยง เกษมสันติสุขนิพพานอันประเสริฐให้เหมือนดั่งใจปรารถนาแด่ท่านผู้ดีมีปัญญาทั้งหลายด้วยเทอญ พระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าเรารู้จักไว้วางใจนั่นแล

คนดีมีธรรมะได้พบเห็นทางพระนิพพาน คนไม่รู้ธรรมสังสารวัฏสืบยาว คนมีญาณรู้ธรรมสังสารวัฏขาดหาย ถ้าไม่รู้เป็นภัย ถ้ามีญาณรู้สงบเย็น บุคคลใดไม่เห็นธรรมะบุคคลนั้นไม่ย่อมเห็นพระตถาคตเจ้า (พระพุทธเจ้า) บุคคลใดเห็นธรรมะบุคคลนั้นย่อมเห็นพระตถาคตเจ้า ละความโลภด้วยการสร้างทาน ละโทสะด้วยการรักษาศีลมีใจเมตตา ละโมหะอวิชาด้วยการเจริญภาวนาวิปัสสนา ถ้าเว้นขาดจากโลภะ พ้นจากภัยทุกข์ ถ้าเว้นจากโทสะพ้นจากภัยทุกข์ ถ้าเว้นขาดจากโมหะพ้นจากภัยทุกข์แท้แล เพราะฉะนั้นอันว่าโลกนี้ไม่มีอะไรอีกที่จะเป็นที่พึ่งพาเรา อันจะเป็นที่พึ่งพาเราเหมือนกับคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นไม่มีอีกแล้วและคุณงามความดีบุญกุศล ทาน ศีล ภาวนาอันเราได้สร้างไว้นั้นก็จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ จนถึงสงบเย็นพระนิพพานนั้นแล เพราะเหตุนั้นคุณพระรัตนตรัย 3 ประการ คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี้ยิ่งใหญ่กว่าพื้นปฐพี ท้องฟ้า มหาสมุทร ภูเขาสิเนรุ ไม่มีอะไรมาเทียบได้อีกแล้ว ให้มีใจเคารพนับถือหนักแน่นอย่าได้หลงลืมแล ผู้ดีมีปัญญาทั้งหลาย

เราพระครูบาพ่อบุญชุ่มขอเมตตาถึงลูกศิษย์ลูกหาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้รับรู้กันทุกๆ คน เราพระครูบาพ่อบุญชุ่มได้มาอธิษฐานเข้าถ้ำภาวนาสร้างบารมีในถ้ำหลวงเมืองแก๊ด เป็นอันสงบเย็นใจยิ่งมีความสุขกายสบายใจ ไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจอะไร อยู่ด้วยธรรมะทุกวันเวลา มีใจปิติเนื่องด้วยธรรมชาติ เถื่อนถ้ำ ป่าไม้ อยู่ด้วยสัตว์ นก หนู งู กา ไก่ป่า ลิง กวางป่า สัตว์ป่า นกยูงมานอนอยู่ใกล้ถ้ำ เสือก็มานอนเฝ้าถ้ำ เป็นอันสงบเย็นใจ ได้เมตตาภาวนาเจริญธรรมะอยู่ทุกเวลา มีสติธรรมะ ทำงานทุกๆ สิ่งก็มีสติเบากายเบาใจจริง เห็นสัจธรรม สภาวะ

หลายๆ อย่างมีนิมิตดีหลายอย่างเห็นผีมาอยู่ถ้ำ มาอยู่เจริญธรรมด้วยเยอะมากๆ เราพระครูบาไม่ต้องการอะไรและไม่อยากได้อะไร ถ้าได้เห็นธรรมะเก่าแล้วอยากจะสร้างบารมีให้เต็มบริบูรณ์ในชาตินี้ มีใจเอ็นดูคนสัตว์ทั้งหลายในโลกปัจจุบัน อันเขาทั้งหลายได้พบภัยทุกข์ โรคหลวงลงเมือง (กาฬาลงเมือง โรคห่าลงเมือง) ระบาดไปทุกประเทศทั่วโลก เราพระครูบาส่งเมตตาให้ทุกๆวัน ไม่เคยขาดขออธิษฐานให้โรคหายขาดไปโดยทั่วโลก ให้คนและสรรพสัตว์พ้นทุกข์นี่แล ให้มีความสุขกาย สุขใจ พ้นจากโรคภัยด้วยเทอญ

อีกไม่นานก็จะเต็ม 3 ปีแล้วนี่ก็เข้าพรรษาที่ 2 แล้ววันเวลาเร็วมาก เราพระครูบายังไม่ได้ทำธรรมมาก เขียนธรรมะได้ 8-9 เล่มเอง ด้วยสภาวะเห็นธรรมะ รูปนาม ดับๆ ไปทุกๆ วัน มีใจยินดีด้วยธรรมะ บางวันก็ลืมฉันข้าวก็มี มีใจดีเจริญสติด้วยอารมณ์ สภาวธรรม เห็นถึงสังขารธรรม อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยู่ทุกเวลาไม่อยากกลับมาเป็นคนในโลกนี้อีกแล้ว มาอีกรอบขอให้เป็นเจ้าเรือทอง เรือแก้ว นำเอาสรรพสัตว์พ้นจากทุกข์ วัฏสงสารนั่นแล ใจก็ไม่กลัวความตาย ไม่อยากตายไว้ใจเป็นกลาง รู้พร้อมด้วยธรรมสภาวปัจจุบันได้ขนิกนิพพาน สงบเย็นเป็นครั้งๆ เรื่องการเจริญภาวนาคนใดเจริญภาวนาคนนั้นก็เห็นเอง เหมือนความหวานน้ำตาลน้ำผึ้ง อยากรู้ให้ลิ้มรสด้วยตัวเอง ถ้ารักเอ็นดูตัวเองจริง อย่าทำอกุศลบาป ให้พากันแสวงหาธรรมะเจริญภาวนาไว้มากๆ อย่าได้มีเรื่องทุกข์ร้อนใจอะไร อันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้ตายเหมือนกันทั้งนั้น มรณะความตายไม่ไว้หน้าเล็กหน้าใหญ่ ถ้าถึงวันก็จะต้องได้ไปกับมรณะความตาย มีธรรมะเท่านั้นเป็นยาดีให้หายจากเรื่อง เกิด เฒ่า เจ็บ ตาย เป็นนั้นแล เราพระครูบาไม่มีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจอะไร มีความสุขกายสบายใจอยู่ดีฉันได้ดี เจริญธรรมะภาวนา วิปัสสนาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ ขอให้ได้เมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์เท่านั้น ขอเมตตาแค่นี้ก่อน

พนง.ฉีดปลวกหอบหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ หลังถูกหมายจับคดียาเสพติด เชื่อต้นเหตุมจากบัตรประชาชนหาย - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS เปิดชีวิตสาวอุดรฯ มหาเฮงถูกหวย 90 ล้าน พร้อมใบ้เลขเด็ด งวดนี้ ผู้ชุมนุมตั้งโต๊ะล่า 5 หมื่นรายชื่อแก้ รธน. / รวบขี้เมาหัวร้อนทำร้ายเจ้าของร้านชำ - ข่าวช่อง3 CH3 Thailand NEWS

ขณะที่ นางพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษามูลนิธิดอยเวียงแก้ว ได้เปิดเผยว่า ถึงพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญญวาสีภิขุ ท่านจะอยู่ในถ้ำ เมืองแก๊ด ประเทศเมียนมา ปฏิบัติธรรม ถือศีล ภาวนา แผ่เมตตา แต่ท่านจะห่วงใยพุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ ได้เขียนหนังสือผ่านลูกศิษย์ออกมา ซึ่งตามดำริของท่านพระครูบาบุญชุ่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 โดยทางมูลนิธิดอยเวียงแก้ว และคณะศิษยานุศิษย์ ได้ดำเนินการตามดำริของพระครูบาบุญชุ่มมาแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทางสถานปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้ว ได้มีการมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,200 ถุง ให้กับประชาชนทั่วไป เนื่องในวันครบรอบที่พระครูบาบุญชุ่มเข้าปฏิบัติธรรมในถ้ำเมืองแก๊ด ประเทศเมียนมา ครบ 1 ปี วันที่ 19 มิถุนายน 2563 มอบเงินและถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ถุง ให้โยมอุปถัมภ์หน้าถ้ำราชคฤห์ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ที่ได้ดูแลท่านพระครูบาบุญชุ่ม ครั้งเข้าถือศีลภาวนาเป็นเวลา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน เมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมา และในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นี้ ที่สถานปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้วจะมีการมอบถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุง ให้กับคณะสงฆ์ อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่สาย และประชาชน 2 อำเภอ เชียงแสน แม่สาย ซึ่งครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท TOA และคณะศิษยานุศิษย์ ในถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. น้ำมันพืช น้ำปลา มาม่า ปลากระป๋อง 6 กระป๋อง น้ำพริกเผา ลำไยอบแห้ง และน้ำดื่ม.

อ่านเพิ่มเติม: Thairath_News »

0405_mebun สาธุเจ้าค่ะ ข้าพเจ้าฯ ขอมีส่วนร่วม​ใน​ 'โครงการ​-ก้าว​คนละ​ก้าว' ขอ​ถวายบุญกุศลที่ได้กระทำทั้งหมดทั้งมวลในครั้งนี้ไปให้แก่ (พระครู​บาบุญ​ชุ่ม ญาณสวโร อรัญญวาสี ภิกขุ​) ทั้งหมดทั้งมวลในครั้งนี้ด้วยเทอญฯ ข้าพเจ้า​ฯ​ ขออนุโมทนา​คุณ​ความดี​ของ​ *​พระครูบาบุญ​ชุ่ม* ด้วย​เทอญ​ฯ

3 นาทีคดีดัง : เรื่องเล่า หยั่งรู้ ครูบาบุญชุ่ม (คลิป)เรื่องราวของ ครูบาบุญชุ่ม เกจิชื่อดัง ที่ร่วมทำพิธีแผ่เมตตา ก่อนที่จะพบ 13 ชีวิต ทีมหมูป่าอะคาเดมี ซึ่งถึงวันนี้ก็เป็นเวลาครบ 2 ปี พอดิบพอดี ลูกศิษย์เผยพบเหตุการณ์หยั่งรู้... การทำความดีเพื่อให้ภาพดี สอดใส้ความเลวความควายหาผลประโยชน์ เล็กๆน้อยๆ ให้ดูเนียนๆ คือความฉลาดของพวกสารเลว โปรดใช้วิจารณญาน​ในการอ่านครับ ถ้าควายมันเยอะ...พวกเลวเหนือมนุษย์มันก็จะผุดขึ้นเรื่อยๆ