อบรมภาษี, ออนไลน์

อบรมภาษี, ออนไลน์

ผลิตเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องภาษีรองรับธุรกิจออนไลน์

รุ่นใหม่ต้องรู้ ! ผลิตเยาวชนใส่ใจเรื่องภาษีรองรับธุรกิจออนไลน์ #คมชัดลึก

10.9.2019

รุ่นใหม่ต้องรู้ ! ผลิตเยาวชนใส่ใจเรื่องภาษีรองรับธุรกิจ ออนไลน์ คมชัดลึก

มธบ.-สรรพากร จับมือผลิตเยาวชนรุ่นใหม่อบรมยกระดับความรู้ด้านภาษีก่อนเข้าสู่ธุรกิจ ออนไลน์ รองรับระบบภาษีอากรตัวใหม่ ที่ปรับตามเทคโนโลยี

“การอบรมครั้งนี้ได้นำกรณีศึกษาจากธุรกิจจริงมาให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีระดับความซับซ้อนในการทำบัญชีและการเสียภาษีทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากธุรกิจจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนการติดอาวุธทางความคิด และความรู้ให้นักศึกษา แม้ทางมธบ.จะเน้นสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ อยู่แล้ว แต่สิ่งที่นักศึกษาจะได้จากการอบรม คือ ทักษะ เพราะการได้ปฏิบัติจริงจะตอบโจทย์ตลาดแรงงานมากที่สุด” ดร.ศิริเดชกล่าว

นางหัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์ เลขานุการกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมฯได้จัดสรรงบประมาณมาสู่ภาคการศึกษา เน้นให้เยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีและภาษี เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้นักศึกษาก้าวสู่โลกแห่งธุรกิจหลังจบการศึกษา โดยการสร้างพื้นฐานด้านภาษีอากรเพื่อต่อยอดในธุรกิจต่างๆ สำหรับปี 2562 เราได้จัดโครงการอบรมทั้งหมด 15 สถาบัน แบ่งเป็นสถาบันอาชีวศึกษา 8 สถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 7 สถาบัน

สำหรับ การอบรมครั้งนี้จะเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพด้านภาษีอากรให้กับนักศึกษาที่จะเป็นอนาคตของชาติ ให้ก้าวสู่ระบบทำงานและเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม ซึ่งหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ต้องเสียภาษีอย่างถูกต้อง พร้อมช่วยกระจายความคิดของการเป็นพลเมืองที่ดีในการเสียภาษีให้ไปสู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง

นางสาวบุษกร บุญถนอม หรือน้องฝน อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี กล่าวว่า โครงการอบรมด้านภาษีอากรในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะทำให้นักศึกษาได้ความรู้ที่นอกเหนือจากชั้นเรียน เนื่องจากมีการทำเวิร์คช็อปให้เห็นภาพจริงว่าแต่ละประเภทธุรกิจเสียภาษีอย่างไร เช่นกลุ่มตน ได้จำลองการทำธุรกิจปั๊มน้ำมัน ซึ่งนอกจากจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว ยังต้องเสียภาษีให้กับเทศบาล เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม: Komchadluek

เขียนความคิดเห็น

Thank you for your comment.
Please try again later.

ข่าวล่าสุด

ข่าว

11 กันยายน 2562, พุธ ข่าว

ข่าวก่อนหน้านี้

กรมชลเตรียมพร่องน้ำรับพายุจร

ข่าวถัดไป

เปิดไพ่ยิปซีรายวัน : วันพุธที่ 11 กันยายน 2562