ประพฤติชั่วร้ายแรง โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารเรียกคืนเครื่องราชฯ

  • 📰 Kom_chad_luek
  • ⏱ Reading Time:
  • 19 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 51%

ประเทศไทย หัวข้อข่าว ข่าว

ประเทศไทย ข่าวล่าสุด,ประเทศไทย หัวข้อข่าว

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องจากประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง คมชัดลึก ถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.

2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดน และเหรียญจักรมาลา ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณจะถูกเผยแพร่หลังจากได้รับการตรวจสอบแล้ว
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม:

 /  🏆 61. in TH

ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว

Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตผู้พิพากษาทำผิดวินัยร้ายแรงถูกไล่ออกราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ฐานันดร กิตติวงศากูล” อดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 กระทำผิดวินัยร้ายแรง ต้องพ้นจากตำแหน่ง
แหล่ง: Thairath_News - 🏆 8. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร จำนวน 4 ราย ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง-หนีราชการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง-หนีราชการทหาร จำนวน 4 ราย เมื่อไหร่จะปลดคนทำรัฐประหารคะ ทรงพระเจริญพิค่ะ เมื่อกี้ 3 ราย อันนี้ อีก 4ราย หรอครับ
แหล่ง: Thairath_News - 🏆 8. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

โปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืนเครื่องราชฯ ข้าราชการตุลาการ ผิดวินัยร้ายแรง พ้นตำแหน่งราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งให้ ข้าราชการตุลาการ พ้นตำแหน่งและคืนเครื่องราชย์เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
แหล่ง: SpringNews - 🏆 10. / 63 อ่านเพิ่มเติม »