ราชกิจจาฯ, พระบรมราชโองการ

ราชกิจจาฯ, พระบรมราชโองการ

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากตําแหน่ง

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากตําแหน่ง

10.9.2019

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากตําแหน่ง

9 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากตําแหน่ง โดย ได้มี พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง

ด้วยกรุงเทพมหานครได้มีคําสั่งอนุญาตให้ นายศักดิ์ชัย บุญมา ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักการโยธา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สํานักงานองคมนตรีนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตําแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม: NationTV22

พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง9 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง โดยได้มี พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตําแหน่ง

เขียนความคิดเห็น

Thank you for your comment.
Please try again later.

ข่าวล่าสุด

ข่าว

10 กันยายน 2562, อังคาร ข่าว

ข่าวก่อนหน้านี้

สืบพยานนัดแรกคดีหมิ่นประมาท​ไร่ชัยราชพฤกษ์​ สื่อดักรอชัยวัฒน์​เพียบ! จ่อถามปมบิลลี่

ข่าวถัดไป

สุดประทับใจ!! แห่แชร์ภาพบัณฑิตซ้อนจยย.กับครอบครัว หลังรับปริญญาเสร็จ
ข่าวก่อนหน้านี้ ข่าวถัดไป