ชายไทยกลับจากญี่ปุ่น ไม่ยอมบอกหมอ สุดท้ายพบติดเชื้อโควิด 19 สั่งปิด ธ.ธนชาต สาขาดอนเมือง ที่ลูกชายทำงานแล้ว

Newsupdate, โควิด19, โควิด19, Covıd19, ไวรัสโคโรนา, ติดเชื้อโควิด19, ธนาคารธนชาต, ดอนเมือง, รพบีแคร์, บีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ออกแถลงการณ์ว่า ชี้แจงกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID -19 ที่โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ป่วยชายไทย มาด้วยอาการ ไข้ ไอ ผู้ป่วยปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ

Newsupdate, โควิด19

26.2.2020

NewsUpdate ชายไทยกลับจากฮอกไกโด,ญี่ปุ่น ปกปิดประวัติการเดินทางไม่ยอมแจ้งหมอ สุดท้ายพบติดเชื้อ โควิด19 ส่งผลให้บุคลากรใน รพ.บี แคร์ เสี่ยงติดเชื้อ30คน ด้าน ธ.ธนชาต สั่งปิดสาขา ดอนเมือง แล้ว เนื่องจากเป็นที่ทำงานของลูกชายผู้ติดเชื้อ เรื่องเล่าเช้านี้

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ออกแถลงการณ์ว่า ชี้แจงกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID -19 ที่โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ป่วยชายไทย มาด้วยอาการ ไข้ ไอ ผู้ป่วยปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ

เบื้องต้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบ และให้รักษาตัวในโรงพยาบาลจากนั้นเช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 แพทย์อายุรกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด ได้เข้าตรวจอาการผู้ป่วยและสอบถามประวัติการเดินทางไปต่างประเทศอีกครั้งผู้ป่วยปฏิเสธ ช่วงสายผู้ป่วยได้เปิดเผยประวัติว่าได้เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง เมื่อผู้ป่วยแจ้งประวัติ โรงพยาบาลฯ ได้ติดต่อสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ซึ่งได้ระบุว่าผู้ป่วยรายนี้เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ( Patient Under Investigation ) และย้ายผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวในห้องความดันลบ ( Negative Pressure Room ) และส่งตรวจ PCR for COVID-19 ทันที ช่วงค่ำของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ผลตรวจ PRเบื้องตัน พบเชื้อ COVD-19 ( Detected ) โรงพยาบาล บี.แคร์ ๆได้แจ้ง สปคม. ทันที ปัจจุบันผู้ปวยได้รับการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลของรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการที่ผู้ป่วยปกปิดและปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ส่งผลให้บุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ในกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 30 คน ซึ่งโรงพยาบาลฯ ร่วมกับ สปคม. ได้ดำเนินการดังนี้ 1. บุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วยทุกคน ได้รับการตรวจ PCR for COVID-19 และ ตรวจเลือดเพื่อหา Antibody ของ Virนs เบื้องต้น ผลตรวจ PCR for COVD -19 ของบุคลากรทุกคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยเป็นลบ คือไม่พบเชื้อไวรัส แต่ยังต้องตรวจซ้ำในช่วงเวลา 7-14 วัน 2. ให้บุคลากรดังกล่าวหยุดงาน ( Self quarantine ) สังเกตอาการที่บ้าน และปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรค 3. ทำการ Deep Clean ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และงดรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วย เบื้องต้น ผลการตรวจ PCR for COVID-19 ของบุคลากรโรงพยาบาลทั้ง 30 ศน ตรวจไม่พบเชื้อไวรัส ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน แจ้งประวัติที่เป็นความจริงเพื่อเข้าสู่กระบวนการการคัดกรอง การวินิจฉัย การแยกโรคตามมาตรฐาน ดังนี้ 1. หากท่านมีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรค หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มดังกล่าว ร่วมกับมีอาการไข้ ไอ จาม อ่อนเพลีย ให้แจ้งที่จุดคัดกรองของโรงพยาบาลฯ ซึ่งได้จัดให้มีทุกประตูเข้าออกของโรงพยาบาล 2. โรงพยาบาลฯ จะนำท่านไปยังห้องตรวจแยกโรค แรงดันลบ ( Negative Pressure ) ทันที่ และติดต่อประสาน สปคม. เพื่อให้ สปคม. พิจารณาว่าเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ( Patient Under Investigation )หรือไม่ 3. หากเข้าเกณฑ์ ท่านจะได้รับการตรวจ PCR for COVID -19 และพักรักษาตัวในห้องความดันลบ(Negative Pressure) ของโรงพยาบาลฯ เพื่อรอผลตรวจ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง 4. หากผลตรวจพบเชื้อ ทาง สปคม. จะดำเนิ นการรับตัวท่านไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลภาครัฐต่อไป การปกปิดข้อมูลเป็นผลเสีย มีผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ต่อผู้อื่น และต่อครอบครัวของท่านเอง ทั้งนี้ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมติคอลเซ็นเตอร์ ขอยืนยันว่า โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวัง และคัดกรองโรคที่เป็นมาตรฐาน และขอความร่วมมือจากประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนก หรือแชร์ข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบสถานการณ์ที่แน่นอนจากโรงพยาบาลฯ โดยหากมีความเคลื่อนไหวหรือมีสถานการณ์ใดๆ ที่ต้องเฝ้าระวัง โรงพยาบาลฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ จึงขอแจ้งมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ขณะที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ออกแถลงความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่มีการพบว่า บิดาของพนักงานสาขาดอนเมือง ธนาคารธนชาตมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้นพบว่า บิดาของพนักงานดังกล่าวเพิ่งกลับจากประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ต่อมาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์มีอาการป่วยจึงได้ไปพบแพทย์ และพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากเหตุการณ์ดังกล่าวธนาคารธนชาตได้มีการจัดประชุมเพื่อปฏิบัติตามแผน BCP ที่ได้มีการกำหนดไว้ และในเบื้องต้นได้ให้สาขาดังกล่าวปิดทำการ 3 วันนับตั้งแต่วันนี้ และจะมีการ Big Cleaning และอบโอโซน เพื่อทำให้พื้นที่สาขาปลอดเชื้อ รวมถึงให้พนักงานทุกรายเข้ารับการตรวจจากแพทย์ และเฝ้าดูอาการต่อไป ทั้งนี้มีรายงานว่า ชายผู้ติดเชื้อเดินทางกลับจากฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น กับกรุ๊ปทัวร์ ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังติดตามผู้ที่โดยสารเที่ยวบินดังกล่าว และผู้ร่วมกรุ๊ปทัวร์มาตรวจสอบอย่างเร่งด่วน + อ่านเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม: เรื่องเล่าเช้านี้

“เพิร์ธ” ปลื้มแฟนคลับทุ่มทำเซอร์ไพรส์วันเกิด เผยซื้อนาฬิกาเป็นของขวัญให้ตัวเอง | daradailyโพล ชี้ชัด จุดยืนการเมืองของประชาชน พร้อมหนุนรัฐบาล หากทำงานตรงใจ

สเปนจัดพิธีศพ เจ้าหญิงมาเรีย เทเรซา สมาชิกราชวงศ์องค์แรก สิ้นชีพจากโควิด'บิ๊กตู่' ขอ ปชช.ห้ามใจตัวเอง หยุดอยู่บ้าน เพื่อชาติ โควิด-19 ไม่ระบาด

บุรีรัมย์ปิดเมือง ตามจับนักโทษได้แล้ว 5 ราย แต่ในคุกไฟยังลุกไหม้เปิดวงจรปิด นาทีนักโทษแหกคุกบุรีรัมย์ เผาที่นอน ไฟพรึบอีกรอบ (คลิป)

จับแล้ว 10 จลาจล แหกคุกบุรีรัมย์ ตร.-ทหารเตรียมบุกเข้าด้านในไ.. เ...ย ทำไมต้องปกปิด ไม่เข้าใจ ถ้าเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรจะรักษาคุณหายได้ยังไง😱😱😱 เห็นแก่ตัวจัง ไร้สามัญสำนึก ไร้ความรับผิดชอบ ไม่ใส่ใจไม่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม​ส่งผลทำให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบไปด้วย​ เบื่อกับคนแบบนี้​ เห็นแกตัวทำให้คนอื่นติดไปด้วย​ ถ้าให้พูดตรงๆก็คือ​ ตซม. หายนะมาแล้ว จังไรจริงๆมึงเอ๋ยมักง่ายยังมีอีกเยอะไอ้อีพวกมักง่ายเงี่ยนอยากเที่ยวต่างประเทศกันยังมีอีกเยอะพวกหนักแผ่นดิน

จะปกปิดทำไมอ่ะ ไม่เข้าใจเลย สงสารคนใกล้ตัวและคนอื่นจริงๆอ่ะ ถ้าบอกแต่แรกจะได้ป้องกันได้อ่ะ😠 ตายกันไห้หมดทั้งโลกนี้ละเบื่อละ เลวร้ายมาก มีเงินเที่ยว แต่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเป็นเรื่องสำคัญ นักข่าวช่วยส่งเสริมด้วยค่ะ ในทุกๆเรื่องเลย ปลุกฝั่งจิตสำนึกที่ดี

เจ้าหน้าที่เกาหลีพ่นยาฆ่าเชื้อควบคุมไวรัสควิด-19 - กระทรวงสาธารณะสุขเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 - ตำรวจ ยึดปืนและกระสุนจำนวนมาก

เลวมาก สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมี ทำไมคนพวกนี้ถึงเห็นแก่ตัวตัวเองเป็นคนเดียวไม่พอยังจะทำให้คนอื่นเป็นไปด้วย😡😡😡 ตัวอย่างมันพึ่งมีให้เห็นมาไม่กี่วัน ที่เกาหลีใต้ ยังไม่รับผิดชอบตัวเองอีกนะ ไอพวกปกปิดนี่ น่าจะปรับกับยึดทรัพมารักษาคนอื่นจริงๆ เวรกรรม....ไม่รับผิดชอบต่อตัวเองไม่พอ ยังไม่รับผิดชอบต่อสังคมจริงด้วย

'โควิด-19' พ่นพิษ เมืองพัทยาเงียบเหงาไร้ทัวร์จีน ทำธุรกิจท่องเที่ยวทรุดผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวที่พัทยา รับผลกระทบ โควิด-19 ระบาด ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นลูกค้าหลักหายหมด ทำให้ต้องหยุดกิจการตาม โดยหากผ่าน 3 เดือนไม่ดีขึ้น คงต้องปลดพนักงานทั้งหมดแน่นอน ลกมากับบรรยากาศที่ดีขึ้น ไม่มีทัวร์จีนหนาตาแต่ก็มีนทท.ฝรั่งและชาติอื่นๆมาเที่ยวอยู่ ... เวิ่นเว้ออยู่นั่นไม่มีคนๆ อยากหนาตาด้วยเชื้อโรคหรือไง ยังจะมาห่วงเรื่องการท่องเที่ยวอยุ่อิกทำไมเมิงไม่มาห่วงเรื่องสุขภาพก่อนดีกว่ามั้ย

กลัวโควิด-19 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สั่งห้ามพลเมืองเดินทางไปอิหร่าน-ไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกคำสั่งห้ามประชาชนเดินทางไปอิหร่านกับประเทศไทย เนื่องจากกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

WHO ชี้ โควิด-19 ระบาดในจีน เลย ‘จุดพีค’ แล้ว แต่ที่อื่นยังน่ากังวลองค์การอนามัยโลกเผย การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจีนเลยจุดพีคแล้ว และจำนวนผู้ป่วยใหม่ก็ค่อยๆ น้อยลง แต่ในประเทศอื่นๆ สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง

WHO เผย 3 ประเทศ สถานการณ์โควิด-19 น่าเป็นห่วงGeneral Tedros Adhanom ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก แถลงวานนี้ว่า ทุกประเทศจะต้องเตรียมพร้อมมากขึ้นเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 ขณะยังเชื่อว่า ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ สามารถควบคุมได้ และมีหลายประเทศที่ทำได้ ขณะชื่นชมมาตรการปิดเมืองของจีนเพื่อยับยั้งการระบาด ที่สุดก็เห็นผล คณะทำงานของ WHO ในจีน สรุปว่าการระบาดแตะขีดสุด ระหว่าง 23-3 ก.พ. และลดลงนับจากนั้นมา

นกสกู๊ต แจงปมปลดนักบิน - เลิกจ้างลูกเรืออรวม 47 ตำแหน่ง ชี้แค่ปรับลดขนาดองค์กร ยันไม่เกี่ยวไวรัสโควิด-19'นกสกู๊ต' แจงปมปลดนักบิน - เลิกจ้างลูกเรือรวม 47 ตำแหน่ง ชี้แค่ปรับลดขนาดองค์กร ยันไม่เกี่ยวไวรัสโควิด-19 เรื่องเล่าเช้านี้บิ๊กตู่ เข้าทำเนียบฯ คาด หารือมาตรการรับคนไทย กลับจากอิตาลี 7 พันคน

'แรมโบ้' วอน 'อนุดิษฐ์ ' เพื่อไทย' หยุดวิจารณ์ ช่วยเสนอแนวคิดสร้างสรรค์

รมว.คมนาคม หนุนการบินไทยกู้เงิน ปรับโครงสร้าง ยันไม่ปล่อยล้มละลาย

รวบ '2 ผัวเมีย-พยาบาล' กักตุนแมสก์ขายออนไลน์ ยึดอื้อกว่า 3 หมื่นชิ้น

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังพุ่ง 143 ราย รวมสะสม 1,388 คน เสียชีวิตรวม 7 ราย

ช็อก สหรัฐฯ ติดเชื้อโควิด-19 ทะยาน 120,000 ราย ตายเกิน 2,000 คน

วิเคราะห์การเมือง : คนในชอบทำเสียเรื่อง

เขียนความคิดเห็น

Thank you for your comment.
Please try again later.

ข่าวล่าสุด

ข่าว

26 กุมภาพันธ์ 2563, พุธ ข่าว

ข่าวก่อนหน้านี้

แรงไม่หยุด ลิเวอร์พูลกวาด 79 คะแนน หวัง 12 แต้มครองแชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ 30 ปี

ข่าวถัดไป

ลูกสาวสุดทน ขอเลี้ยงน้องเอง หลังแม่-พ่อเลี้ยง ติดยาทุบตีน้องวัย 2 เดือน
“เพิร์ธ” ปลื้มแฟนคลับทุ่มทำเซอร์ไพรส์วันเกิด เผยซื้อนาฬิกาเป็นของขวัญให้ตัวเอง | daradaily โพล ชี้ชัด จุดยืนการเมืองของประชาชน พร้อมหนุนรัฐบาล หากทำงานตรงใจ สเปนจัดพิธีศพ เจ้าหญิงมาเรีย เทเรซา สมาชิกราชวงศ์องค์แรก สิ้นชีพจากโควิด 'บิ๊กตู่' ขอ ปชช.ห้ามใจตัวเอง หยุดอยู่บ้าน เพื่อชาติ โควิด-19 ไม่ระบาด บุรีรัมย์ปิดเมือง ตามจับนักโทษได้แล้ว 5 ราย แต่ในคุกไฟยังลุกไหม้ เปิดวงจรปิด นาทีนักโทษแหกคุกบุรีรัมย์ เผาที่นอน ไฟพรึบอีกรอบ (คลิป) จับแล้ว 10 จลาจล แหกคุกบุรีรัมย์ ตร.-ทหารเตรียมบุกเข้าด้านใน 2 ทุ่มตรง รวมพลังคนไทย ปรบมือ 5 นาที ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ลำพูนไม่รอด พบชาย 2 รายมาจากต่างจังหวัด-ต่างประเทศ ติดโควิด-19 สุดเศร้า! ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต รายแรกของยะลา ผกก.สน.ท่าพระ ลั่นเตือนแล้วอย่ารีดเงิน ผลสอบลูกน้องผิดจริงไม่เอาไว้ หนุ่มโคราชสุดโหด ฆ่าแฟนใหม่วัย 14 ย้อนกลับมาแทงเมียเก่า พรุน 20 แผล
บิ๊กตู่ เข้าทำเนียบฯ คาด หารือมาตรการรับคนไทย กลับจากอิตาลี 7 พันคน 'แรมโบ้' วอน 'อนุดิษฐ์ ' เพื่อไทย' หยุดวิจารณ์ ช่วยเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ รมว.คมนาคม หนุนการบินไทยกู้เงิน ปรับโครงสร้าง ยันไม่ปล่อยล้มละลาย รวบ '2 ผัวเมีย-พยาบาล' กักตุนแมสก์ขายออนไลน์ ยึดอื้อกว่า 3 หมื่นชิ้น ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังพุ่ง 143 ราย รวมสะสม 1,388 คน เสียชีวิตรวม 7 ราย ช็อก สหรัฐฯ ติดเชื้อโควิด-19 ทะยาน 120,000 ราย ตายเกิน 2,000 คน วิเคราะห์การเมือง : คนในชอบทำเสียเรื่อง หญิงไทยเสียชีวิตรายที่ 6 ป่วยเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ตรวจพบปอดอักเสบรุนแรง “เพิร์ธ” คาด ส.ค.นี้ได้ดู​ “บังเอิญรัก 2” ไม่กังวล! กระแสจิ้นวายคู่อื่นแซงหน้า | daradaily พบสาวตาก ต่อเครื่องบินหลายทอดจากนิวยอร์ก ถึงบ้านป่วย โควิด-19 เตือนภัย หมอ-พยาบาลควักเงินซื้อแมสก์ สู้ 'โควิด-19' สุดท้ายโดนหลอก ชีวิตแย่ผัวทิ้ง ไร้เงินไม่มีข้าวกิน สาวท้องวัย 23 คิดลาโลกโชคดีช่วยทัน