ข่าวสด

  • 📰 KhaosodOnline
  • ⏱ Reading Time:
  • 39 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Qulity Score:
  • News: 19%
  • Publisher: 63%

ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ประเทศไทย ข่าว, ประเทศไทย หัวข้อข่าว

ฝีดาษลิง พบตายรายที่ 2 ชายไทยอายุ 24 ปี เป็นผู้ป่วยเอชไอวีขาดยา ทำอาการรุนแรง เจอเชื้อฉวยโอกาสแทรกซ้อนทำปอดอักเสบ จนมีภาวะไตวาย ระบบหายใจล้มเหลว

สถานการณ์โรคฝีดาษวานรในไทย ข้อมูลวันที่ 28 ต.ค. 2566 พบผู้ติดเชื้อรวม 559 ราย เสียชีวิต 2 ราย เป็นผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นชาวไทย 503 ราย ชาวต่างชาติ 52 ราย ไม่ระบุสัญชาติ 4 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศ 474 ราย และรู้ว่าติดเชื้อ HIV 274 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.18กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 30-39 ปี จำนวน 241 ราย อายุ 20-29 ปี จำนวน 172 ราย ในสัปดาห์นี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 24 ราย ได้แก่ กทม.

ต่อมาวันที่ 12 ก.ย. 2566 ได้รับการส่งต่อมาที่สถาบันบำราศบำราศนราดูร เนื่องจากมีอาการรุนแรง คือ ผิวหนังตายบริเวณที่จมูก แผ่นหลัง และนิ้วมือ และมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่ผิวหนัง ในสภาพที่ผู้ป่วยเอชไอวีรายนี้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง พบการแพร่กระจายของเชื้อฝีดาษวานรไปที่ปอดทำให้เกิดปอดอักเสบ มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่เกิดจากเชื้อซีเอ็มวี

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม:

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณจะถูกเผยแพร่หลังจากได้รับการตรวจสอบแล้ว

Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้

ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง
แหล่ง: KhaosodOnline - 🏆 13. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง
แหล่ง: KhaosodOnline - 🏆 13. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง
แหล่ง: KhaosodOnline - 🏆 13. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง
แหล่ง: KhaosodOnline - 🏆 13. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง
แหล่ง: KhaosodOnline - 🏆 13. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง
แหล่ง: KhaosodOnline - 🏆 13. / 63 อ่านเพิ่มเติม »