ก.ล.ต.ออกเกณฑ์รองรับสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจ-คุ้มครองทรัพย์สินลูกค้า ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

  • 📰 eFinanceThai
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Qulity Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 63%

ก.ล.ต.ออกเกณฑ์รองรับสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจ-คุ้มครองทรัพย์สินลูกค้า ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่... อ่านต่อ efinanceThai

ประเทศไทย ข่าว, ประเทศไทย หัวข้อข่าว

ก.ล.ต.ออกประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2 ฉลับ ได้แก่เกณฑ์รองรับการให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจ และเกณฑ์รองรับกฎหมายลำดับรอง เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.

(1) กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชี สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ได้ทดรองจ่ายทรัพย์สินของตนแทนลูกค้าเพื่อเป็นประกันหรือชำระหนี้เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีข้อมูลตามที่กำหนดเพื่อให้แยกได้ว่าส่วนใดเป็นทรัพย์สินของลูกค้าหรือของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ และให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ จัดทำข้อมูลเป็นรายเดือนและจัดทำเมื่อผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ หยุดหรือถูกระงับการประกอบธุรกิจทั้งนี้ ต้องจัดเก็บข้อมูลไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ทำธุรกรรม โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567...

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม:

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณจะถูกเผยแพร่หลังจากได้รับการตรวจสอบแล้ว

Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความเห็นปรับเกณฑ์บริหารกิจการผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก.ล.ต.เปิดรับฟังความเห็นปรับเกณฑ์บริหารกิจการผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่ ก.ล.ต.
แหล่ง: siamrath_online - 🏆 15. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

ก.ล.ต.หารือสภาวิชาชีพบัญชี วางแนวทางความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งระบบรายงานทางการเงินตลาดทุนไทยก.ล.ต.หารือสภาวิชาชีพบัญชี วางแนวทางความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งระบบรายงานทางการเงินตลาดทุนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.
แหล่ง: siamrath_online - 🏆 15. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

Tag: เทพรัตน์ เทพพิทักษ์กรุงเทพฯ 31 ต.ค.-เอ็กโก กรุ๊ป แชร์ประสบการณ์การเปิดเผยข้อมูล SDGs ในเวทีสัมมนาเปิดตัว “คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ” โดย ก.ล.ต.
แหล่ง: TNAMCOT - 🏆 51. / 51 อ่านเพิ่มเติม »

ก.ล.ต.เอาผิดทางแพ่งเพิ่ม 3 รายสร้างราคา TIGER สั่งปรับ 13.75 ล้านบาท เว้นวรรคเทรดหุ้น-TFEXก.ล.ต.ฟันแพ่งเพิ่ม 3 รายสร้างราคา TIGER สั่งปรับ 13.75 ล้านบาท เว้นวรรคเทรดหุ้น-TFEX สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย ได้แก่ นายอรรถวุฒิ สกนธวัฒน์ นางสุจีรา สกนธวัฒน์ และนางสาวพิไลพิศ อัศวสุวรรณ์ กรณีสร้างราคาหุ้น บมจ.
แหล่ง: siamrath_online - 🏆 15. / 63 อ่านเพิ่มเติม »

ก.ล.ต. ยันกำกับดูแล Short Sell ตรวจสอบเข้ม-ศึกษาใช้มาตรการอื่นเพิ่มก.ล.ต. ออกบทความ “ก.ล.ต. กับการกำกับดูแลการขายชอร์ต” ชี้ Short Sell เป็นกลไกหนึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตลาด แต่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพตลาด ยืนยันตรวจสอบเข้ม พร้อมเพิ่มมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอยู่ระหว่างศึกษาใช้มาตรการอื่นเพิ่มเติม
แหล่ง: PostToday - 🏆 50. / 51 อ่านเพิ่มเติม »

ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง FEMS จ่อขายไอพีโอ 320 ล้านหุ้น เข้าเทรด SETก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง FEMS จ่อขายไอพีโอ 320 ล้านหุ้น เข้าเทรด SET ฟอร์ทอีเอ็มเอส หุ้นFEMS ไอพีโอ เทรดSET กลต. นับหนึ่งไฟลิ่ง smartinvestment
แหล่ง: PostToday - 🏆 50. / 51 อ่านเพิ่มเติม »