กยท, การยางแห่งประเทศไทย

กยท, การยางแห่งประเทศไทย

กยท.เสริมแกร่งชาวสวนดันแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง

กยท.เสริมแกร่งชาวสวนดันแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง #คมชัดลึก

12.9.2019

กยท .เสริมแกร่งชาวสวนดันแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง คมชัดลึก

กยท .เสริมแกร่งชาวสวนหนุนศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน ดันแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางใช้ในประเทศ-ส่งออก

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กล่าวว่า การประชุมสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางภายในประเทศ ภายใต้แนวคิด“ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางแนวคิดใหม่ สร้างการใช้สินค้ายางสู่สังคม” จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่ายาง และการนำยางพาราไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยรัฐมีนโยบายผลักดันการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และประชาชนทั่วไป ในการพัฒนาให้เกิดการใช้ยางพาราตามยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างยั่งยืน

นางสาวกัญญารัตน์ พรมมานอก จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรางวัลชนะเลิศ ประเภทเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราสร้างสรรค์ ได้แก่ ผลงานเก้าอี้สำหรับออกกำลังกายอย่างง่าย เจ้าของผลงาน คือ นายพนาดร ผลัดสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยนอกเหนือจากรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้ว กยท. ได้มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

อ่านเพิ่มเติม: Komchadluek

เขียนความคิดเห็น

Thank you for your comment.
Please try again later.

ข่าวล่าสุด

ข่าว

13 กันยายน 2562, ศุกร์ ข่าว

ข่าวก่อนหน้านี้

'เฉลิมชัย'เดินเครื่องแก้หนี้เกษตรกรหลังตั้งบอร์ดกฟก.

ข่าวถัดไป

'มนัญญา'ดันวิจัยพัฒนาสายพันธุ์กัญชา