ร้อยเอ็ดปิดเมืองวันแรก ตั้งด่านตรวจเข้มเข้าออก ในเขตรอยต่อกับจังหวัดข้างเคียง

Redirecting to full article in 0 second(s)...
ร้อยเอ็ดปิดเมืองวันแรก ตั้งด่านตรวจเข้มเข้าออกในเขตรอยต่อกับจังหวัดข้างเคียง