'ธรรมนัส' เห็นชอบคปก. ให้ม.เกษตรฯ สร้างสถานีวิจัยลพบุรี เยียวยาเกษตรกร

Redirecting to full article in 0 second(s)...
'ธรรมนัส' นั่งหัวโต๊ะประธานประชุม คปก. พร้อมมีมติอนญาตให้ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อสร้างสถานีวิจัยลพบุรี พร้อมเน้นย้ำเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19