Trumps påtryckningar går inte att missuppfatta

  • 📰 GoteborgsPosten
  • ⏱ Reading Time:
  • 82 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 36%
  • Publisher: 51%

Sverige Rubriker Nyheter

Sverige Senaste nytt,Sverige Rubriker

Nyhetsanalys • Britt-Marie Mattsson: Trumps påtryckningar går inte att missuppfatta

Bandinspelningen – där Donald Trump uppmanar Georgias valansvarige Brad Raffensperger att plocka fram 11 780 röster för att Trump skall vinna delstaten – har läckts det senaste dygnet till Washington Post som publicerat inspelningen i sin helhet. Ytterligare en inspelning, där Trump hotar en annan ansvarig i Georgia, blev offentlig på måndagen.

Reaktionerna är hårda. Raffensperger är republikan och påtryckningarna går inte att missuppfatta och inte heller de hot som finns inlindande i konversationen. Rösterna i Georgia har räknats om flera gånger, Trumps överklaganden har avvisats av domstolar och elektorerna har lagt rösterna för Joe Biden. De röster som Trump vill ska plockas fram är just det antal som behövs för att han skall vinna Georgia.

Avslöjandet av hur Trump gått till väga, för att i sista stund försöka ändra valresultatet till sin fördel, har lett till kraftiga fördömanden både från demokrater och republikaner. Den nyvalda vicepresidenten Kamala Harris talar om allvarligt maktmissbruk och får stöd av demokrater i kongressen.

Trumps utspel kommer just när två senatsval skall hållas på tisdag i Georgia. De valen avgör styrkebalansen i senaten. Republikanerna behöver vinna ett för att behålla majoriteten och demokraterna måste vinna båda för att få övervikten. Men på onsdag skall också resultatet i presidentvalet slutgiltigt bekräftas i kongressen. Och det är här som Donald Trump ser sin möjlighet att underminera hela det amerikanska valsystemet. Om han fått Brad Raffensperger att i sista stund ändra Georgias valresultat hade det lett till en kaotisk situation. Det är oklart om Trump på samma sätt pressat valansvariga även i andra avgörande delstater.

 

Tack för din kommentar. Din kommentar kommer att publiceras efter att ha granskats.

Trump missbrukar verkligen sin ställning som president med alla hot och repressalier mot alla som inte gör som han vill.

Att ni orkar hitta vinklingar på allt... ni som vill ha en annan vinkel, lyssna på hela inspelningen... sen döm själva..

Nej men det betyder inte att Trump-vänliga media eller sektmedlemmarna inte kan försöka rättfärdiga eller bortförklara det.

Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

 /  🏆 45. in SE

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.