Sverige kan inte ensamt förändra världen - Dagens Arena

2022-01-24 09:27:00

Det behövs ett större engagemang för det multilaterala biståndet och en starkare betoning på att bygga fungerande institutioner.

LEDARE| Det behövs ett större engagemang för det multilaterala biståndet och en starkare betoning på att bygga fungerande institutioner, skriver wingborg.

Det behövs ett större engagemang för det multilaterala biståndet och en starkare betoning på att bygga fungerande institutioner.

utvärderade Riksrevisionenhanteringen av detta stöd och om det ligger i linje med svenska biståndsmål. Att göra denna typ av utvärderingar är förstås relevant och ingår i myndighetens uppdrag. Ändå är själva utgångspunkten som att titta ner i backen istället för att lyfta blicken. För den som önskar bekämpa fattigdom är en långt mer intressant fråga i vilken mån FN:s, EU:s och Världsbankens bistånd är framgångsrikt och hur Sverige bör försöka påverka dessa organisationer.

Läs mer:
Dagens Arena »

”Jag röstade på Bolsonaro men gör det aldrig igen”

RIO DE JANEIRO. De kallas de ångerfulla. Läs mer >>

Det är dags att ta hand om vårdpersonalen - Dagens ArenaDEBATT | Den politiska tystnaden kring den pågående vårdkrisen har tydligt visat bristande respekt för vår livsviktiga vårdpersonal, skriver Rasmus Klockljung och Emelie Häggdahl från Feministerna. Feministerna Tråkigt när inte borgarna inser att de ansvarar för den politik som bedrivs i de flesta Regioner utan vill lägga ansvaret på staten. Dags att frånta Regionerna ansvaret nu när de kört sjukvården i botten!😬😷😮‍💨🤧😈 Feministerna Patientuppropet tar fighten mot Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiets oansvariga sjukvårdspolitik som är en livsfara för både patienter och sjukvårdspersonal. Rösta rött i regionvalet 2022. svpol patientuppropet Feministerna Dom kallas kriminella gänget istället för sjuka missbrukare. Blir bara mera omkostnader med feltolkning. Fins mindre begåvade inom alla yrken, och alla kan ha en dårlig dag. Hoppas dom kryar på sej. Inte alla som får arbeta i dag, konstigt. PGA familje bakgrund?

Det är Ukraina som riskerar invasion - inte SverigeSverige har reagerat häftigare än någon av våra nordiska grannar på det ryska hotet. Följer man debatten här hemma kan m Inte än! Först hämtade de ..... Ännu en nyttig idiot ….. anneramberg och WolfgangHansson verkar vara lika aningslösa

Magda Gad: ”Folk tycker att det är krig i Sverige” | SvD”Det här är en värre situation än kriget.” Ett halvår efter evakueringen från Kabul är Afghanistan åter i medieskugga – men korrespondenten Magda Gad förbereder sig för att återvända. Det är inte krig i Afghanistan heller. Det är märkligt att referenspunkten för Sveriges utveckling numera är världens mest misslyckade statsbildningar, präglade av våld, korruption, ojämlikhet och icke-demokrati. Tror Magda Gad har missuppfattat Sverige totalt, vi har (åtminstone hade) större ambitioner än så. Krig finns för den som skapar det ! Alla människor måste fatta logiken

Norrskensjägarna: Det kommer merFörra helgens kraftiga norrsken över så gott som hela landet var ingen engångshändelse. Det är mer att vänta de närmaste åren, enligt experterna. – Det beror på solcykeln, bland annat, säger rymdforskaren Urban Brändström. GP rapportera gärna om Österrike

Bengtsson: Jag var beredd på att det skulle bli känslorFejk artikel . Hans tjej har sagt att han aldrig skulle spela för DIF Överklassens lag🥂

”Nu är det omikron och hemliga handlingar – allt har förändrats” | SvD”Allt har förändrats” – Maggie Strömberg och Torbjörn berättar inifrån partierna om hur fjärde smittovågen tog pandemin in i valrörelsen. Slår vad om att en ny variant kommer att 'dyka upp' 4 veckor före valet.

Ungefär hälften av Sveriges bistånd – 27 miljarder kronor varje år – går till multilaterala organisationer som FN och Världsbanken., och läkare slår larm om en pågående ” katastrof” där patienter dör efter många timmar i akutens kö innan personalen hunnit ta hand om dem – dödsfall som bedöms hade kunnat förhindras om läkarna hunnit ta emot patienterna.Gotland är att signalera till Ryssland att Sverige inte tänker lägga sig platt i händelse av en rysk aggression.E-post – Om du fick välja, skulle du vilja dö eller skulle du vilja bli av med dina ben och bli handikappad? frågade Magda Gad.

Nyligen utvärderade Riksrevisionen hanteringen av detta stöd och om det ligger i linje med svenska biståndsmål. Att göra denna typ av utvärderingar är förstås relevant och ingår i myndighetens uppdrag. Det minsta de vårdanställda förtjänar är fler kollegor, bättre arbetsförhållanden och en ordentlig löneökning. Ändå är själva utgångspunkten som att titta ner i backen istället för att lyfta blicken. Uppskattningsvis hälften av frågorna handlade om risken för en rysk attack mot Sverige. För den som önskar bekämpa fattigdom är en långt mer intressant fråga i vilken mån FN:s, EU:s och Världsbankens bistånd är framgångsrikt och hur Sverige bör försöka påverka dessa organisationer. Björn Zoëga fick ett påslag på tolv procent och tjänar sedan i höstas 270 000 kronor i månaden, visar DN:s granskning . För att bekämpa fattigdom måste stater agera tillsammans Sverige har en lång tradition av egna biståndsprojekt. VD, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl Redaktionschefer och stf ansvariga utgivare: Maria Rimpi och Martin Ahlquist Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt Chef SvD Kultur: Lisa Irenius Kontakta.

Ofta har engagemanget utgått från vad Sverige kan göra och inte sällan har detta blivit en del av den svenska självbilden. Personalen på golvet får däremot nöja sig med 2,8 procents löneförhöjning efter att fackets krav inte accepterats av regionen. Lägg till det medveten desinformation på sociala medier om en föregående rysk attack mot Sverige så är det inte konstigt att till och med svenska skolbarn oroar sig för vad som ska hända. Mycket av detta har varit positivt, men nu är det tid att förskjuta perspektivet. För att bekämpa fattigdom måste stater agera tillsammans, som ensam nation är Sveriges möjligheter små. Med tanke på inflationsutfallet på 4,1 procent i december innebär det i realiteten en lönesänkning för all vårdpersonal. Här finns för övrigt en slående likhet med flykting- och klimatpolitiken. Finland säger sig ha vidtagit militära åtgärder men väljer att inte gå ut med dem offentligt. Några kanske tycker att detta är att slå in öppna dörrar, Sverige är redan aktivt i internationella biståndsorgan. Det anser man uppenbarligen inte att de har gjort som sedan två år och med sin egen hälsa som insats kämpar för att rädda patienternas liv.

Men perspektivet behöver skifta långt mer. Det behövs ett betydligt starkare fokus på vad multilaterala organ kan åstadkomma. Feministiskt initiativ ställer sig emot den politiska tystnaden kring den pågående vårdkrisen som nu i två år tydligt visat på allvarliga resursbrister och bristande respekt och omsorg för vår livsviktiga vårdpersonal. Den svenska regeringen är under konstant press från oppositionen att inte uppfattas som undfallande mot Ryssland. Givetvis finns skäl att kritisera byråkratin inom delar av FN och flera av Världsbankens program, men tar vi den globala fattigdomen på allvar finns ingen annan väg att än att ge de gemensamma ansträngningarna större betydelse. Vidare bör både Sveriges eget bistånd och det multilaterala starkare betona uppbyggnaden av fungerande institutioner i fattiga stater. Feministiskt initiativ kommer arbeta för en kraftig utbyggnad av primärvården, en ökning av antalet vårdplatser och en ökad grundbemanning av fast anställda. En som återkommande påpekat detta är statsvetaren Bo Rothstein relativt stor enighet i forskarsamhället ” om vad som skapar välstånd. Det är riktat mot Ukraina och andra forna Sovjetrepubliker som vill kunna agera som självständiga stater.

Det är inte främst teknisk utveckling eller marknadsekonomi, utan uppbyggnaden av ”någorlunda väl fungerande offentliga rätts- och förvaltningsinstitutioner”. Vi vill därför införa en generell arbetstidsförkortning och höjda löner för vårdpersonal. Det ska erkännas att det inte är helt enkelt att omvandla denna tes till praktisk biståndspolitik. En av flera svårigheter är hur biståndet bäst understödjer uppbyggnaden av institutioner i länder med en omfattande korruption och där korruptionen både är en orsak till och en effekt av svaga institutioner. Nu har ni tagit hand om oss – det är hög tid att vi tar hand om er. helskärm En konvoj med ryska militärfordon syns i Krim. Det finns inte något enkelt svar på den frågan, vilket inte hindrar att Rothstein är något på spåren. Sedan behövs förstås också många andra former av bistånd, som humanitära insatser vid krig och naturkatastrofer och ett fortsatt småskaligt stöd till det civila samhället.

Många länder i världen utvecklas för närvarande i auktoritär riktning, vilket gjort det ännu viktigare att understödja öar av fri debatt och oberoende folkbildning. Kostnaden för att angripa ett Nato-land eller ett land som är så nära allierat med Nato som Sverige skulle bli mycket stor för Putin. Sammantaget betyder detta att biståndet bör förnyas på två sätt: Gärna en diskussion om svenska biståndsprojekt, men de internationella biståndsorganens roll behöver uppvärderas. Ett framgångsrikt bistånd handlar till liten del om vad Sverige gör, mer om vad världens länder gör tillsammans. Sverige bör vara pådrivande och gå i täten i det globala samarbetet kring biståndet. Tvärtom styrs allt han gör av att han vill säkra sitt maktinnehav. Den synen bör också prägla den inhemska debatten.

Biståndet bör ha en fortsatt bredd, men det behövs en starkare betoning av uppbyggnaden av fungerande institutioner, som rätts- och skatteväsendet, offentlig förvaltning, kollektivavtal och liknande. Eller för att återigen citera Rothstein: man kan ”inte köra tåg om man inte först har lagt en fungerande räls”. Häromdagen dök ryska stridsvagnar och soldater upp även i Belarus, oklart hur många. Följ Dagens Arena på .