Svensk industri hotas av partierna som vill stoppa förnybart

2022-01-10 11:20:00

Ledare/Tomas Kåberger: Svensk industri hotas av partierna som vill stoppa förnybart

Ledare/Tomas Kåberger: Svensk industri hotas av partierna som vill stoppa förnybart

De som nu stoppar utbyggnad av vind- och solel därför att de hoppas på framtida kärnkraft ställer till stora problem.

Publicerad idag 03:00Det finns en fin vision om fossilfri välfärd i Sverige som har stöd bland klimataktivister, företag och bland investerare: Sverige har skickligt byggt ut vindkraft billigt. Vi har bra vindresurser och duktiga företag som bygger vindkraftverk. Med möjligheter till 50-100 TWh/år av ny vindkraft till en kostnad  av 20-30 öre/kWh framstår Sverige som det land där el för industriella processer kan tävla med södra Europas billiga solel. 

Läs mer: Dagens ETC »

Nooshi Dadgostar om klimatet: ”Vi kan inte stå i riksdagen och säga hur folk ska leva”

Vänsterledaren vill inte längre prata om ultimatum inför valet. Läs mer >>

Ett nationellt elsystem som har för stor del förnybart fungerar inte, så det finns ingen anledning att bygga mycket mer än vad vi har idag. Fler vindkraft kommer bara öka exporten. Ett olyckligt inlägg som spär på den negativa polariseringen i energipolitiken. Projekt inom sol- och vindkraft stoppas inte av hänsynslösa egoister som hoppas på mer kärnkraft, det sker av miljöskäl. De flesta vill se ett fungerande elsystem där kraftslagen byggs ut i balans.

Ny svensk studie: Relationsvåld lika allvarligt bland unga som vuxnaVåld i ungas nära relationer är minst lika vanligt och minst lika allvarligt som våld i vuxnas nära relationer. Men stödet saknas och tilltron till att söka hjälp hos vuxna är låg. Inte konstigt, en stor del av våra unga är ju uppvuxna i kulturer där det är acceptabelt för mannen att slå kvinnan. Det tar tid att jobba bort sådant. Mångfalden berikar även de ungas relationer.

Verklighetens ”Bron” – så ska dansk och svensk polis lösa gängkonflikternaEn blodig konflikt mellan gängkriminella på båda sidor om Öresund skördade fyra dödsoffer i december.På Gränscenter Öresund arbetar svensk och dansk polis Återvandring enda lösningen. Allt annat är trams👍 DN prøver igen at renvaske sossernes forfejlede indvandrer politik. De relativt få bandeskyderier vi har i Danmark, har som regel en Svensk forbindelse. Prøv at få løst jeres problemer, i stedet for at fortie og tale ned.

Svensk kvinna hittad död i Norge – man gripen – Supernytt – Aftonbladet liveEn svensk kvinna i 60-årsåldern hittades under natten mot lördagen död i en privat bostad på en ort i sydöstra Norge, enligt ett pressmeddelande från den norska polisen.

De är världens rikaste idrottare någonsin – fotbollsspelarna chanslösaCristiano Ronaldo och Lionel Messi får ursäkta sig. Michael Jordan är den mest förmögna idrottaren – någonsin. När värld

CJ Björk: Rysare – de måste vinna i kvällI kväll satsar Las Vegas allt på svart. En slutspelsplats och lite till står på spel när skandallaget Raiders tar emot L Funkar inte 0-0 för Raiders mot Chargers? Tror båda går till slutspel då

Människorättsorganisation: ”Ta hem de svenska IS-männen och utred dem i Sverige”SVT:s nyhetstjänst med nyheter från hela Sverige och världen inom kultur, sport, opinion och väder. Nej. Är ni dumma på riktigt Dom har begått brotten där så låt dom dömas där … tar vi hit dom så blir det i värsta fall kaffe o bulla Nej, dom ska strippas på sitt Svenska medborgarskap och aldrig sätta sin fot här i landet igen.

Följ skribent Publicerad idag 03:00 Det finns en fin vision om fossilfri välfärd i Sverige som har stöd bland klimataktivister, företag och bland investerare: Sverige har skickligt byggt ut vindkraft billigt.Uppdaterad Publicerad idag 06:29 Våld i ungas nära relationer är minst lika vanligt och minst lika allvarligt som våld i vuxnas nära relationer.Uppdaterad 13:24 En blodig konflikt mellan gängkriminella på båda sidor om Öresund skördade fyra dödsoffer i december..

Vi har bra vindresurser och duktiga företag som bygger vindkraftverk. Med möjligheter till 50-100 TWh/år av ny vindkraft till en kostnad  av 20-30 öre/kWh framstår Sverige som det land där el för industriella processer kan tävla med södra Europas billiga solel. Det visar den första svenska forskningsstudien om ungas relationsvåld.  Hundratals miljarder kronor investeras nu i batterifabriker, produktion av elfordon, stålproduktion utan kol, vätgas som råvara i kemisk industri eller för att ersätta fossila bränslen som drivmedel där batterier inte fungerar. Det kräver samarbete mellan länderna, säger Torben Granat Svarrer, centrets övergripande chef. Samtidigt kan elsystemet bli stabilare därför att batterier billigt kan hålla frekvensen när kärnreaktorer snabbstoppar, och tillsammans med den prisstyrda vätgasproduktionen balansera produktion och efterfrågan. Carolina Överlien har lett ett forskningsprojekt som bygger på enkätundersökningar bland 956 gymnasieelever och djupintervjuer med 18 utsatta ungdomar.  Men förnybar energi har en viktig nackdel: Kolkraft och kärnkraft har den egenskapen att de negativa effekterna i huvudsak drabbar andra länders befolkningar och kommande generationer.

Den generation som använder sol -och vindel tvingas också se verken. Särskilt allvarligt ser forskarna på den som utsätts för partnerns ständiga kontroll och allvarligt sexuellt våld.. Vill vi använda vindkraftel i Sverige så kommer verken att synas i Sverige och längs kusterna. Hänsynslösa egoister har därför anledning att föredra kärnkraft och kolkraft framför solel och vindkraft. Det är minst lika vanligt och allvarligt som våld i vuxna relationer, enligt forskarna.  Visst använder man metaller i vindkraftverk och batterier och elbilar. Men man producerar inte nya farliga ämnen som i kärnreaktorer och man konsumerar inte värdet hos de metaller som man använder som när kol eldas och blir koldioxid. Många bär på tunga hemligheter Men det finns också skillnader.

Metallerna i batterier och vindkraftverk kan återvinnas och användas i nya batterier och vindkraftverk.  Att riva ett vindkraftverk kan därför vara lönsamt i framtiden. – Förutom att det är extra skadligt för unga att utsättas för våld i sina relationer har de här tjejerna jättesvårt att fokusera på skolan och nå sina mål som är viktiga för deras fortsatta studier och arbete, säger Carolina Överlien. Att stänga kolgruvor, riva oljeplattformar eller kärnkraftverk kostar pengar för nästa generation. Till och med turbinbladen kan man återanvända material ur när de har tjänat ut. Bara tre procent av de utsatta ungdomarna i studien hade till exempel berättat om det för någon i skolpersonalen. Men allt oftare stoppas utbyggnaden av förnybar elproduktion.

Vindkraftverken för att de stör landskapet. Varken ungdomsmottagningarna eller elevhälsovården har de specialkunskaper som behövs, menar forskaren, och efterlyser även ett större engagemang hos föräldrarna. Solceller för att de gör städerna fulare. Många tror att vi i Sverige är vidsynta och hänsynsfulla. Så vi föräldrar måste vakna upp och lägga oss i våra ungars liv lite mer. Här borde idén om hållbar utveckling – att vår generation tillfredställer sina behov utan att skada kommande generationers möjligheter – ha starkt stöd. Men det verkar just nu gå åt andra hållet.

Den partipolitiska splittringen kring energifrågor har snabbt blivit ett hot mot den industriella visionen om att använda billig förnybar el för att ersätta fossila bränslen i transportsektorn och industrin. De teknikkonservativa partier som vill stoppa förnybar el för att istället bygga mer kärnkraft har snabbt nått politiska framgångar på flera plan. I kommuner stoppar de konservativa partierna utbyggnaden av sol- och vindenergi genom att använda den kommunala vetorätten. Nationellt har man lyckats få till stånd ett stort och symboliskt beslut när Energimyndigheten beslutade att lägga ner Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum – den långsiktiga forskning man tidigare finansierat tillsammans med vindkraftsindustrin. Istället beslutade myndigheten att satsa stort och långsiktigt på att bygga upp ett nytt kompetenscentrum om kärnkraft.

I EU håller man på att försöka få fossil gas och kärnkraft med bland de mest önskvärda investeringarna inom energiområdet i den så kallade taxonomin. Var för sig skulle dessa beslut inte vara något stort problem för utvecklingen. Men sammantaget kan de göra ambitionen att undvika ohanterligt snabba klimatförändringar svår att nå. Det enda som kan bidra till ökad fossilfri elproduktion i stor skala det närmaste decenniet är billig sol- och vindel. Att bygga ut gas kan gå snabbt, med motverkar ju ambitionen att blir av med fossila bränslen.

Kärnkraftverk tar lång tid tid bygga och deras el kostar i verkligheten mer, ibland flera gånger mer, än sol- och vindel. När man för 20 år sedan planerade de europeiska tryckvattenreaktorer som man nu bygger i Finland, Frankrike och Storbritannien skulle de bli billiga och tillverkas i serie. I Finland skulle produktionen startas våren 2009. Kanske kommer den i år tas i kommersiell drift. När de startar kommer de att ha försenats och ha kostat mer än vad man sa vid besluten.

  De som nu stoppar utbyggnad av vind- och solel därför att de hoppas på framtida kärnkraft ställer till stora problem för Sveriges industri. Om vätgas kan produceras från solel som kostar tio öre per kWh i södra Europa om två år så kommer man att investera där istället för i Sverige. När nya, vätgasbaserade industrier och deras elproduktion väl är byggda kommer de inte att flytta. Kostnaden för att fortsätta driva sol- och vindkraftverken och vätgasproduktionen när man väl har byggt anläggningarna är mycket låg. Det är inte bara en fråga om vad nya arbetstillfällen hamnar.

Var dessa nya anläggningar än kommer att byggas, kommer de att ersätta existerande stålverk och fordonsindustrier i världen.  Ännu finns möjligheten att förverkliga visionen om fossilfri välfärd i Sverige. Men det politiska hotet växer. .