Så larmade regeringens tjänstemän om bristerna i Pisaprovet

2019 konstaterade tjänstemän på Utbildningsdepartementet att elevurvalet till Pisa-undersökningen var problematiskt. Nu har SVT Nyheter tagit del av innehållet.

2021-05-03 19:31:00

2019 konstaterade tjänstemän på Utbildningsdepartementet att elevurvalet till Pisa-undersökningen var problematiskt. Nu har SVT Nyheter tagit del av innehållet.

I december 2019 konstaterade tjänstemän på Utbildningsdepartementet att elevurvalet till Pisaundersökningen var problematiskt. Regeringskansliet har inte velat lämna ut dokumenten och ministern har inte velat svara på när hon informerats - men nu har SVT Nyheter tagit del av innehållet.

Men på hennes departement fanns varningssignaler betydligt tidigare än så.Interna PMI interna promemorior konstaterar tjänstemän i december 2019 att det finns frågetecken kring elevurvalet till Pisaundersökningen.SVT har begärt att få ta del av promemoriorna av Regeringskansliet som inte velat lämna ut dem. Men i avskrifter som Riksrevisionen gjort kan vi läsa om innehållet.

Oro på Ekotredaktionen efter avslöjandet: ”Naggar förtroendet för journalistiken” Uppmaning från forskare: ”Ställ er sist i kön och rädda liv” Nederländska elever lärde sig inget under skolstängningen

Vilket även Expressen gjort.“Skolorna har tagit ut svängarna lite för mycket i sin tolkning av exkluderingsreglerna och exkluderat alltför många elever“, står det enligt Riksrevisionen i en skrivelse från Utbildningsdepartementet daterad den 4 december 2019.

Regeringen har tidigare sagt att det höga exkluderingstalet, alltså andelen elever som inte fått skriva provet trots att de valts ut för att göra det kan förklaras med att många invandrade till Sverige under 2015.Men även det ifrågasätts i den promemoria som skrevs på Utbildningsdepartementet i december 2019. headtopics.com

“Slutsatsen måste bli att de nyanlända som kommit mellan år 2015–2017 inte fick något stort genomslag i den population som deltog i Pisa 2018” står det i Riksrevisionens avskrift av promemorian.Ville inte svaraSVT ställde i samband med pressträffen i torsdags flera frågor till utbildningsminister Anna Ekström (S) om promemoriorna. Hon ville då inte svara på när hon tog del av informationen.

– När jag tog del av promemorian kan jag inte svara på idag. Jag ber att få återkomma om det, sade hon då. Läs mer: SVT Nyheter »

Julia Lyskova: ”Jag berättar om mitt liv, i mitt liv ingår ångest” - DN.SE

I podden Daddy issues har Julia Lyskova berättat om sitt klippkort till psykakuten, sin frånvarande pappa, sitt vardagsliv och sin enorma oro.Det kan

Nämen! Avgå Märkligt - när rapporten kom 2019 diskuterades det stora bortfallet av elever. Se Expressen. Märta Stenevi, som kommunalråd i Malmö drev hon igenom massinvandring med förödande konsekvenser. 50% av invånarna idag är invandrare och staden behöver 5,2 miljarder per år för att undvika konkurs, med mkt hög arbetslöshet. Våldet, grova våldtäkter, skjutningar är idag vardag.

Ta och kolla upp detta också!!!!!! Vad gör ni nästa gång era kompisar är överens om att kalla alla som kritiserar ministrars eller generaldirektörers uttalanden för konspirationsteoretiker? Och Pisaresultatet jämförs med år då socialdemokrat inte fuskade med resultatet. Skolverket hade skarpa invändningar mot Riksrevisionens Pisagranskning innan den publicerades. Nu uppmanar Skolverkets generaldirektör i stället alla debattörer att läsa vad som faktiskt står i rapporten, och inte förvränga fakta.