Så klarar Nordeas aktie Sampos reträtt

Nordeas vinstkurva pekar år rätt håll. Rätt skött borde Sampos avveckling inte betyda någon större dramatik. Troligast är en mix av försäljning och återköp.

2021-03-03 22:06:00

Nordeas vinstkurva pekar år rätt håll. Rätt skött borde Sampos avveckling inte betyda någon större dramatik. Troligast är en mix av försäljning och återköp, skriver Di:s AgnethaJonsson

Nordeas vinstkurva pekar år rätt håll. Rätt skött borde Sampos avveckling inte betyda någon större dramatik. Troligast är en mix av försäljning och återköp.

Publicerad:3 mars 2021, 15:40Kraftig nederbörd, stigande havsnivåer och högre temperaturer. De klimatförändringar vi ser idag påverkar många delar av samhället – inte minst våra fastigheter. – För att förebygga skador bör fastighetsägare börja klimatanpassa sina fastigheter redan idag, säger Riksbyggens miljöchef Karolina Brick. 

Efter DN:s granskning: Sveaskog lämnar pr-kampanj - DN.SE Lars-Olof bytte kundkrets – från människor till torskar Lundbergs jättar går samman i kampen om det gröna stålet

Läs mer om hur Riksbyggen kan hjälpa dig att förvalta hållbart Våra fastigheter är byggda för att klara både väder och vind, men i takt med att klimatet förändras kan de också behöva rustas för mer extrema väderrelaterade händelser, som exempelvis ras och översvämningar. Riksbyggen, som är en av Sveriges största fastighetsförvaltare, arbetar aktivt med att skapa medvetenhet kring klimatanpassning av fastigheter.

– Många fastighetsägare förlitar sig på att försäkringen ska täcka eventuella klimatrelaterade skador – och det gör den i de flesta fall. Försäkringsbolagen har dock länge flaggat för att om det exempelvis börjar bli upprepade översvämningar i en fastighet, kanske det inte längre kan räknas som en oförutsedd händelse. Då måste man istället börja jobba förebyggande, förklarar Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen. headtopics.com

Kartlägga riskerDet första steget för en fastighetsägare som vill ligga steget före när det kommer till klimatanpassning, är att kartlägga vilka klimatrelaterade risker fastigheten kan utsättas för. De riskerna kan se väldigt olika ut beroende på var i landet man befinner sig. Exempelvis behöver kanske en bostadsrättsförening i en stad, där det är brist på vegetation, se över vad som kan åtgärdas för att förebygga effekter av värmeböljor. Medan en havsnära fastighet istället kan behöva rustas för översvämningar och ökad nederbörd. 

– Vid kraftigare och mer frekventa regnoväder kan till exempel effekten bli att vattnet inte hinner rinna undan runt fastigheten, och att det istället tränger in i källaren. En konsekvens av det kan vara att vattnet når elinstallationer, vilket i sin tur kan leda till strömavbrott och stora skador.

– När man har kartlagt de olika riskerna som ens fastighet kan utsättas för, finns det en rad olika åtgärder kopplade till dessa som man kan jobba med som fastighetsägare. Det kan vara allt från att installera en backventil för att förhindra att källaren översvämmas till att förvara värmekänslig utrustning i naturligt svala utrymmen, för att bara nämna ett par exempel av många, säger Karolina Brick och tillägger:

– Sedan finns det såklart massor av åtgärder som vi kan utföra i vår förvaltning. Vi gör en underhållningsplanering varje år där vi kartlägger vad som behöver göras för att fastigheten ska må bra.  headtopics.com

Utfärdade falska coronaintyg – fick jobb på Sahlgrenska - DN.SE Damberg: Tidiga förhör ska kunna användas i domstol Polisen berättar om orsaken bakom Tiger Woods krasch Läs mer: Dagens industri »

Storbrand i lagerlokal i Göteborg - DN.SE

Det brinner i en större lagerlokal vid industriområdet Ringön på Hisingen i Göteborg.