Protestupprop mot rasism på Sveriges Radio i BLM-rörelsens spår - DN.SE

Har tröttnat på att bli diskriminerade på arbetsplatsen. SR:s vd Cilla Benkö: Vi tar det här på allvar.

2020-09-25 09:20:00

39 medarbetare i skarpt upprop mot diskriminering på Sveriges Radio • Vd Cilla Benkö: Vi tar detta på allvar.

Har tröttnat på att bli diskriminerade på arbetsplatsen. SR:s vd Cilla Benkö: Vi tar det här på allvar.

rapporterat om dess existens.Kodjo Akolor, programledare för Morgonpasset i P3: ”Jag är i en privilegierad position. Därför är jag inte orolig för min egen del, att skriva under det här uppropet. Det här är min arbetsplats, och jag måste säga ifrån: Vi gör fel i dag. Det gäller SR, och det gäller hela vår bransch.”

Carl Bildt: Vad händer dagen efter valet i USA? Följ EM-kvalrysaren mot Island Analys: ”Valet av Amy Coney Barrett kommer påverka generationer”

Foto: Barzan DelloUppropet, som DNläst, är en tolv sidor lång anklagelseakt där SR beskylls för att brista i allt från nyhetsvärdering och rekrytering till att inte ta rasism på arbetsplatsen på tillräckligt stort allvar.

”Sveriges Radio speglar inte hela Sverige, varken bland anställda eller i innehållet. Det finns försvinnande få svarta anställda på företaget och även andra grupper med stora diasporor i Sverige är gravt underrepresenterade”, står det.

En av undertecknarna är Kodjo Akolor, som leder Morgonpasset i P3. Han tror inte att SR skiljer sig särskilt mycket från andra svenska medieföretag.– Jag behöver bara gå runt på kontoren på de stora medieföretagen för att se hur det ser ut. På DN, på Aftonbladet, på Expressen, på SVT, på TV4, på Kanal 5. Det ser exakt likadant ut bakom kameran och i chefsrummen – och i mångt och mycket även framför kameran.

Hur ser det ut?– Vitt! Och som representant för public service tycker jag inte att vi representerar hela vår befolkning på ett sätt som är rättvist och som också visar mångfald.Kodjo Akolor serett hyckleri från de stora mediehusen.

– ”Vi gillar olika”, säger man. Men tittar man på kontoren, i ledningen och på cheferna så ser man. Det är fortfarande så homogent, säger Kodjo Akolor.Peter Wolodarski, DN:s chefredaktör, menar att uppropet på SR lyfter ett allvarligt problem.

– Det kan skilja sig lite mellan olika medieföretag, men i grunden speglar vi alla för dåligt hur det svenska samhället ser ut. Att även vi på DN har problem med fördomar, diskriminering och rasism tvivlar jag inte på, säger Peter Wolodarski.

45 skattemiljarder för bonusbilar som exporteras till 2030 Kommuners och regioners utköpsnota: 826 miljoner Då blir elbilen billigare än bensinbilen

Black lives matter (BLM) är en rörelse som fått olika form i olika länder. I USA har protesternavåld. I Belgien, Frankrike och Storbritannien har BLM väckt debatter om ländernas koloniala arv, ibland med krav på rivning av statyer som anses symbolisera rasism och kolonial utsugning.

I Sverige har BLM-debattenkom uppropet ”A Call for Change”, där över hundra afrosvenskar inom kommunikation, media, musik och mode i Sverige krävde att branschchefer skulle sluta hyckla och bli bättre på att motverka rasism och diskriminering. Bland undertecknarna fanns artisterna Jason ”Timbuktu” Diakité och Sabina Ddumba, samt författaren och DN-skribenten Amat Levin.

Maya Abdullah, journalist på Sveriges Radio: ”God journalistik handlar om historieskrivning i realtid. Vilka berättelser vi berättar, vilka som får komma till tals. Det ska vara en rättvisande bild, som speglar människor som bor i det här landet, deras vardag och livsvillkor. Och jag tycker inte att vi gör det i dag.”

Foto: Barzan DelloProtestuppropet på SR har liknande tongångar. SR:s vision är ”fler röster och starkare berättelser för en större förståelse” – men den efterföljs inte, anser uppropets undertecknare.– Egentligen handlar det om vem som ses som svensk, som fullvärdig samhällsmedborgare. Sveriges Radio har inte uppdaterat sin bild om hur Sverige faktiskt ser ut, säger Maya Abdullah, en av initiativtagarna.

Sverige, länge ettav världens befolkningsmässigt mest homogena länder, är i dag ett mångfaldssamhälle med stora minoriteter med rötter i andra länder. 20 procent av den svenska befolkningen är född utomlands. Mer än var fjärde har ”utländsk bakgrund” enligt SCB:s definition – att man antingen är född utomlands själv eller har föräldrar som båda är födda utomlands. Runt 350.000 beräknas vara afrosvenskar eller svarta.

– Tyvärr märks inte det tillräckligt i den journalistik som SR gör. Vi missar eller underbevakar nyhetshändelser som är viktiga för afrosvenskar och andra minoriteter, säger Palmira Koukkari Mbenga, en annan av uppropets initiativtagare.

Polens premiärminister om abortdemonstrationerna: ”Barbari” Säpopolis glömde vapen och magasin på tågperrong Våldtogs och såg sin vän huggas ned: ”Jag vill veta varför polisen inte kom”

Christian Christensen, professor i journalistik vid Stockholms universitet, är inte förvånad över uppropet. Han är amerikan och flyttade till Sverige för tretton år sedan.– I USA har den här diskussionen pågått länge. På redaktionerna har det varit en väldig kamp. Villkoren för icke-vita journalister har varit svårare än för andra. Och i Sverige ligger diskussionen naturligtvis efter, för att invandring kom in mycket senare i Sverige än i USA, säger Christian Christenson.

39 radiomedarbetare harundertecknat uppropet. 28 jobbar ännu på SR. Fyra kvinnor är initiativtagare: Freshta Dost, Palmira Koukkari Mbenga, Maya Abdullah och Mona Ismail Jama.”Vi som svarta och andra rasifierade medarbetare känner oss ignorerade, misstänkliggjorda och ifrågasatta på redaktionerna”, skriver de.

Och:”Det är påfrestande för hälsan att tillhöra en minoritetsgrupp och arbeta på Sveriges Radio. Många har blivit sjukskrivna på grund av den långvariga stress och utmattning det innebär att arbeta i denna miljö. Många slutar eller funderar på att sluta.”

Palmira Koukkari Mbenga, journalist på Sveriges Radio: ”Metoo uppslukade alla, även inom SR. Man ställde frågor: Hur ska vi rapportera, vilka ska vi prata med, vilka vinklar ska vi välja? Man tog ett stort och organiserat grepp på det. Under Black lives matter var det inte alls så.”

Foto: Barzan DelloUppropets undertecknarevill se en inventering av de anställda på SR utifrån ursprung, och kräver att fler personer med minoritetsbakgrund anställs, inte minst på chefsnivå. De kräver även att SR inför nolltolerans mot rasism, samt gör en plan för att komma åt diskriminering vid rekrytering och lönesättning.

DN har intervjuat personer bakom uppropet och flera andra SR-medarbetare som stöder det, men som valt att inte skriva under. Flera vittnar om djupgående strukturella problem – och om incidenter på jobbet de ser som oacceptabla.Freshta Dost, reporter på Sveriges Radio i Göteborg, blev uppringd av en SR-reporterkollega, helt okänd för henne, som bad att hon skulle läsa in citat från en bulgarisk tiggare i ett radioinslag.

– Det var viktigt att jag skulle tala bruten svenska. Men jag kan varken bulgariska eller har någon koppling till Bulgarien. Jag är från Afghanistan, mitt modersmål är dari. Jag kände mig jätteobekväm.Freshta Dost, reporter på P3 Nyheter: ”Jag tänkte att SR skulle vara en arbetsplats på en hög nivå, en vänlig plats där sådana som jag kunde få växa. Där vi skulle spegla hela samhället. Nu har jag fått många exempel på att det tyvärr inte är så. Vi utanför normen värdesätts inte.”

Foto: Barzan DelloJu mer Freshta Dosttänkte på kollegans förfrågan om att hon skulle spela tiggare, desto argare blev hon.– Det var som om den som frågade tänkte ”blatte som blatte”. Det var inte så noga vilken brytning jag hade, bara jag bröt.

Freshta Dost tackade nej, krävde en ursäkt – och fick den.– Men sen hände det igen! En SR-kollega från Stockholm ville att jag skulle spela en IS-sympatisör från Göteborg.När Freshta Dostpratade med radiokolleger såg hon ett mönster. De med utländsk bakgrund blev nästan uteslutande tillfrågade om att spela kriminella eller personer på samhällets botten, medan övriga kolleger även ombads att läsa in röster till personer högre upp på samhällsstegen.

– Jag tänkte: Är det för det här vi blivit anställda, för att spela tiggare och kriminella i andras inslag?Mona Ismail Jama, journalist på Sveriges Radio: ”En chef sa 'Du valde den svenska vägen' om mitt yrkesval. 'Hur menar du?' sa jag. 'Jo men', sa han, 'du har säkert kompisar som jobbar i kassan på Ica, men du valde den svenska vägen'. Han menade att jag skilde mig positivt från den negativa bild han hade av somalier.”

Foto: Barzan DelloMona Ismail Jama, reporter på Radio Sweden som ingår i Ekots redaktion, har tappat räkningen på alla gånger som hon blivit blivit märkligt behandlad av kolleger på grund av sitt somaliska ursprung.– Jag och mina kolleger på Radio Sweden har fått frågor om vi känner någon som säljer vapen, och om jag känner någon som tuggar drogen kat. Jag tror inte att mina kolleger hade sagt såna saker till en vit kollega, säger Mona Ismail Jama.

Kodjo Akolor sägertill DN att han flera gånger på jobbet hört medarbetare använda n-ordet – ibland på ett närmast lustfyllt sätt.– Det finns en sorts svarta dukar som kallas ”spun” och som läggs på ljusstativ. Då har jag fått höra: ”De brukade kallas neger förut, men det får man ju inte säga längre, höhöhö.” Och jag undrar: Varför säger du det till mig?

Pablo Dalence, programledare på Studio Ett och vice ordförande för journalistfackklubben på SR har själv inte skrivit under uppropet, men upplever att det finns brister på redaktionen: ”När man pratar om rasismen som finns i Sverige blir kolleger ibland som ett frågetecken i ansiktet. Men hur menar du då? Sverige är ju inte som USA? De förstår inte, för diskriminering och rasism är så långt ifrån deras egen verklighet.”

Foto: Barzan DelloCilla Benkö, som varit SR:s vd i åtta år, säger att hon blev ”superledsen och jäkligt bekymrad” när hon läste uppropet.– Om det finns någon fråga som jag verkligen har prioriterat, så är det att vi på Sveriges Radio ska få in fler personer med olika bakgrund som får med sig olika perspektiv in i våra diskussioner.

Efter två mötenmed de fyra initiativtagarna säger SR:s vd att hon delar deras mål om att SR ska bli ännu bättre på att spegla befolkningen i dess mångfald – men också att bilden som uppropet ger av Sveriges Radio är skev.

– Vi är inte ett företag som genomsyras av strukturell rasism, det vill jag verkligen understryka. 26 procent av våra anställda har utländsk bakgrund. Skulle vi vara ett rasistiskt företag så hade inte de blivit anställda här.

Foto: Barzan DelloVad tänker du om det som Freshta Dost råkade ut för, att bli ombedd att spela en bulgarisk tiggare med brytning?– De som har frågat henne om det har ju inte haft någon rasistisk baktanke med det. Men hon uppfattar att detta var någonting som gjorde att hon inte känner sig respekterad. Cheferna har också agerat i det här fallet.

Ja, Freshta Dost fick en ursäkt. Men hon och flera av uppropets undertecknare ser ett mönster, där de upplever att de behandlas sämre än sina vita kolleger. Tror du att det ligger något i det?– De personer som har skrivit uppropet upplever att de inte blir sedda och behandlade med respekt. Och vi tar deras upplevelser på största allvar.

SR:s vision handlar om fler röster”Fler röster och starkare berättelser för en större förståelse.”Så lyder Sveriges Radios vision. På sin webbplats skriver SR:”Vi vill skildra din vardag och verklighet. Därför finns vi på över 50 platser i landet och i stora delar av världen. Genom att höra andra berätta om sin historia, sina utmaningar, sin glädje och sin sorg, kan vi också komma närmare varandra som människor. Berättelser som bidrar till en större förståelse – både för det lilla och för världen i stort. Visionen är kompassen som ska leda Sveriges Radio framåt.”

Visa merEnligt Cilla Benkö har uppropet satt igång viktiga diskussioner inom SR. Samtidigt anser hon att uppropet innehåller många faktafel.– Merparten av det som står i det här dokumentet stämmer inte, eller så saknas det relevant fakta. Och det är klart att det påverkar min syn på hur allvarligt problemet är, när jag märker att det finns faktafel i deras beskrivningar. Men oavsett faktafelen så är känslorna bakom sanna – vi har medarbetare som inte känner sig sedda, säger Cilla Benkö.

Maya Abdullah, enav uppropets initiativtagare, avfärdar anklagelsen om faktafel.– I våra möten med vår vd har hon inte kunnat visa vad hon anser är faktafel. Det här ser vi som ett sätt för henne att slippa ta ansvar. Det är det yttersta beviset på de strukturella problemen på SR – när den högsta ledningen, istället för att ta problemen på allvar, avfärdar våra vittnesmål och dumförklarar oss, säger Maya Abdullah.

Att 26 procent av SR:s anställda har utländsk bakgrund är inget relevant mått, anser hon, eftersom det inte säger något om hur många som har utomeuropeisk bakgrund eller hur representationen ser ut högre upp i hierarkierna.

– Att det är homogent på arbetsledar- och chefsnivå, och särskilt de högsta positionerna, är ett faktum som inte går att vifta bort, säger Maya Abdullah.Kodjo Akolor hoppas att uppropet ska förändra något – men cynikern i honom tror inte det. Han har ofta mött rasism under sitt 39-åriga liv. När han gick på lågstadiet i Vallentuna försökte han tvätta bort sin hudfärg genom att gnugga sitt eget skinn med klor.

– Det var efter en ovanligt tuff dag, med mycket n-ord hit och n-ord dit. Så jag tänkte: Jag testar. För att allt skulle vara så mycket enklare om jag var vit. Men det funkade inte. Kloret sved som fan.Minnet av klortvätten

poppade upp hos Kodjo Akolor när hans sexårige son kom hem ledsen från förskolan och frågade: ”Var är jag ifrån?” ”Du är från Sverige”, svarade Kodjo Akolor.– Någon hade sagt till honom att han inte kunde vara svensk, för han såg inte svensk ut. Han hade för platt näsa och för mörkt skinn.

Kodjo Akolors sexåring har även fått höra att han ”ser ut som en kolbit”.– Och för mig så blir det en sån jävla smäll. För nu har det gått 33 år sedan jag var i hans ålder och gick i förskolan. Och 33 år senare får han höra samma saker som jag fick höra. Det är en cykel som bara fortsätter.

Ett problem, enligt Kodjo Akolor, är bilden om Sverige som ett land som lämnat rasismen bakom sig. Mamman till pojken som pekat ut hans son som icke-svensk sa att de absolut inte var rasister i familjen.Foto: Barzan Dello– Sen sa hon ungefär: Min son ser inte färger, och han har själv sagt att han vill åka till savannen och jaga lejon. Och jag tänkte: Ditt svar är helt sjukt. Varför börjar du prata om savannen och lejon med mig?

Kodjo Akolor hoppas att svenska mediechefer inte ska slå kritiken ifrån sig.– Jag hoppas att manintesäger som man brukar när sånt här kommer upp: ”Trist, men vi har inte det problemet här.” Jag hoppas att man sitter ner, lyssnar, förstår – och gör något åt saken.

Läs mer: De vittnar om rasismen som många i Sverige inte vill seUr protestuppropet "Vems SR?"”Vi som står bakom detta brev är alla nuvarande eller tidigare medarbetare som har en stark tro på public service-uppdraget som ett grundfundament för en fungerande demokrati. Utan oberoende journalistik som på ett balanserat, mångfacetterat och sakligt sätt speglar samhället, hela samhället, undergrävs demokratin.

Sveriges Radio speglar inte hela Sverige, varken bland anställda eller i innehållet. Det finns försvinnande få svarta anställda på företaget och även andra grupper med stora diasporor i Sverige är gravt underrepresenterade.

De frågor vi vill ta upp är akuta. De har diskuterats och varit föremål för omfattande satsningar under de senaste decennierna utan att särskilt mycket har förändrats, eftersom dessa satsningar ofta varit kosmetiska. Därför ser vi inte någon annan utväg än att med detta brev slå larm och kräva ett krismöte och en efterföljande åtgärdsplan.

Vi har under lång tid sett hur företagets vision – 'fler röster och starkare berättelser för en större förståelse' – inte efterföljs. Ofta har våra publiceringar, direkt eller indirekt, tagit avstamp i frågeställningen 'Finns rasism i Sverige?' och sedan har det varit upp till medverkande att argumentera för att den gör det. Vi måste höja nivån.”

Ur protestuppropet ”Vems SR? Ett upprop för representation och mot rasism på Sveriges Radio”. 39 nuvarande och tidigare SR-medarbetare har skrivit under. Läs mer: Dagens Nyheter »

Morddömde Peter Madsen försökte rymma från fängelset - DN.SE

Livstidsdömde Peter Madsen har försökt rymma från fängelset utanför Köpenhamn.Han satt omringad utomhus och bevakades på platsen av poliser.Polisen förde

Jag tycker det är dags för SVT att lägga ner helt. Om ni lyssnar till en vänsterpropagandavåg till så är ni helt meninglösa. Och om ni inte inser stt detta är taget ur Salinkys regelbok som vänstern och BLM är ni också helt inkompetenta. Under mina 28 år som invandrare i Sverige, med tidig förståelse för språket, har jag sett, läst och hört hur rasismen och diskriminering är DET ämnet man diskuterar jämt. Jag har också beaktat de personer som har gjort karriär på det. Här finns 39 nya kandidater.

'Brist på representation' står det i artikeln. Hur ska vi definiera representation? Vem ska göra det? I SVT kan man idag se att frontfigurerna domineras av kvinnor. Fine by me. Så nu ska vi plocka X antal från Sveriges alla etniciteter? Får alla plats? Eftersom runt 20% av svenskar sympatiserar med SD, borde inte det med samma logik vara en av fem på SR som röstar på SD? pklogik

PatrikGabriels1 De 'rasifierade' som inte klarar sig i Sverige och skyller på rasism som anledning är lögnare. Det är deras egna tillkortakommanden som sätter käppar i hjulet för deras framgång. De har ingen rätt till andra människors slit och resurser - de får jobba hårt som alla andra. Det där är verkligen extrem vänsterytter, rent av kommunism där klass byts mot identitet. Skrämmande att SR har så många extremister. Sen blir det ju pinsamt då Kodjo förmodligen är mediesveriges mest gynnande medelmåtta någonsin. Han har ju ALDRIG gjort något tungt.

pwolodarski DNs hyckleri i raskvoteringsfrågan är anmärkningsvärt. Hur ser er egen redaktion ut?! Kan Kulturredaktionen vara vitare medelklass? Och så fort ni får en vakans hittar ni någon ny ung vit normativ cis-person att fylla platsen. Och vad. I hela världen. Är fel. Med det. Rasism...är ni emot rasism eller är det bara en floskel som inte betyder någonting för er. En vacker skylt som ni kan hålla upp för att andra ska kunna beundra er för er godhet, fast bakom den skylten så är ni dom mest rasistiska människorna som finns på denna jord.

Så räknar vi ner och inväntar ursäkter och löften om bot och bättring; 3,2,1... Anser att det bör vara 50/50. Då får dom faktiskt börja kvotera in svarta dit. Inte mer än rätt. kvorterasvarta Så jävla löjligt ! Lägg ner SVT värsta jävla Samhall ! Bra förslag! Efter att SR har fått sitt rasregister kan vi börja stämpla pass med ett 'J' som i jude! Pst, det var så här det började på 1930-talet.....

Märkligt. Då måste ju någon sluta eftersom det i slutet av 2019 var ungefär 19,6 procent av Sveriges befolkning av utrikes födda.... 😂 Snacka om att falla på eget grepp! Buhu... var hittar man alla dessa offerkoftor som alla köper ? Löjligt, hudfärg säger ingenting om vilka perspektiv du kan förmedla, inte det minsta! Ska man hänge sig åt kvotering är det väl isf viktigare att få in annat än Södermalmsbaserade medelklassperspektiv, eller varför inte andra politiska perspektiv istället för denna nyrasism?

Och vart är mångkulturen hos er redaktion? 👇 Bra att detta uppmärksammas. Vi behöver fler rasifierade röster i etern. BLM är inget annat än en terrorist organisation jämförbara med Al Qaida. Lägg ner rasist-SR! pwolodarski Kvotering i alla former är en styggelse. Kompetens är det enda jag betalar för. Frågan är akut, rätt. Vi kan inte kvotera ''rasifierade'' för att dom är ''rasifierade''. Hur sjukt är inte detta? Vi bor i Sverige och vi svenskar önskar svenskar att representera oss. Inte en jävla massa kränkta människor som kommit hit och som känner sig ''utanför'' samhället.

Du har rätt. Berättelserna är missvisande. Migranterna förstör vårt land och det syns inte i public service och dn med flera. Är det också din syn Maya? Black live matter disease comes to Sweden. It is really funny. If we feel discrimination then pack thing go back we came from. Nej de speglar ett SE genom mp- eller sosseglasögon. O se till att ni pratar riktig svenska innan ni pladdrar i SR!

Nej de speglar ett SE genom mp- eller sosseglasögon. O se till att ni pratar riktig svenska innan ni pladdrar i SR! Det måste ju framförallt till väsentligt fler anställda över 65 om SR ska spegla hur Sverige ser ut om 10-15 år. Du kan ju inte bara häva ut dig detta påstående!! Hur ser Sverige ut för dig då - du måste komme med genmäle om detta Sverige du ser - eller hur!!

Så först ska vi med skattemedel finansiera ett extremt antal rasifierade med mer eller mindre begåvning att förmedla den statligt förordade normkritiken - därefter skall vi ju acceptera att denna samling anser sig diskriminerade när de konstant åstadkommer... Fem urblåsta fruntimmer kandiderar till fascistiska Mp-partiledare o karlarna är bortblåsta, bara två som hörs men dessa är fascister, som inkompetenta Bolund och nasizten samt islamisten Peter Eriksson som förstörde o förstör yttrandefriheten genom att jagar svennar på Facebook!

Jävla BLM fejkande skit, ut med dom från Sverige! 25% med invandrarbakgrund räcker alltså inte? Vad är egentligen framgång här? Att vita kan vara representerade av svarta och tvärtom? Eller att man endast kan representeras av en som har samma hudfärg? Hela rasismdebatten är fortfarande väldigt mycket gruppstänk tyvärr. Vill personerna att SR ska 'defundas' förresten?

pwolodarski Varför inte registrera allas ras på ID-korten. Och alla företag ska registrera sina anställdas rastillhörighet och hudfärg. Så kan ni få ordning. Eller så kan vite, privilegerade registreras.... SR är mycket invandrarvänliga och lutar åt vänster. Jag gissar att det har att göra med att 'etniska svenskar' bott längre i landet och har mer seniora positioner? Det är inte skäl till att kalla det 'strukturell rasism' ...

Nu läser vi att DN har täta samarbeten med terroristerna AFA .. då börjar man förstå hur vänsterextrema DN är Sorgligt att man tar ett nästintill obefintligt problem och skapar ett enormt istället, med upplopp och massförstörelse i dess spår. Hade man inte tjutit rasism om precis allt skulle detta knappt märkbara problem inte ens sett ytan och fokus kunde lagts på viktigare saker.

Några mindre bra förslag men som helhet bra och viktigt upprop av KodjoAkolor et al. Läs hela artikeln innan ni dömer ut i förhand Hoppsan. Hur smakar den egna medicinen? För mig finns egentligen bara två kriterier när folk skall anställas och som borde mota diskriminering i dörren; att kunna jobbet söks och att kunna språket när jobbet så kräver men så enkelt förhåller det sig inte längre..

De har fått sina jobb enbart tack vare att de är icke-svenskar. Hur har Dagens Nyheters egna medarbetare reagerat på nyheten om Kristina Lindquist? krimpol

Finland: Vi är på väg åt samma håll som de andra nordiska länderna - DN.SESpridningen av coronasmittan ökar nu i Finland i en takt som beskrivs som oroväckande av de finländska smittskyddsmyndigheterna.– Smittan accelererar just

Klimatpolitiken tar kliv framåt – ändå långt kvar - DN.SEMed skärpta krav på mer biobränsle i bensinen tar Sverige ett tydligt kliv mot utsläppsmålet för transporter.

Andra våg kan vara på väg mot SverigeRunt om i Europa ekar varningssignalerna: vi är på väg mot en andra våg av Covid-19. I Sverige riskerar läget att bli värre än i våras. – Vi går mot vinter och klimatet är emot oss, det kommer att bli viktigare än någonsin att hjälpas åt, säger professorn Niklas Arnberg. Vad har klimatet med corona att göra? EN professor Ni hittar nog EN till som inte tror som honom.!! Leta så finner ni, skapa inte hysteri bara för att sälja klick pga att ni tappar 20% i omsättning/år Jag är oxo professor och säger att d inte blir andra våg 🤣

Regeringen: Inga lättnader av coronarestriktioner - DN.SEDagen med DN – världen i korthet: Regeringen: Inga lättnader av coronarestriktioner • Uncle Ben blir bara Ben efter proteststormen • Zlatan Ibrahimovic har corona – missar Europa League

EU kan köpa coronavaccin med ämne från Pandemrix - DN.SEEU har tecknat avtal om att köpa ett vaccin mot covid-19 som innehåller en komponent som ingick i Pandemrix, som ökade risken för narkolepsi. Bygg slussar till alla äldreboenden, sjukhus och installera dessa lampor! Ni hånade Trump när han föreslog UV ljus, vilket bevisade er okunskap. De har använts i hundra år 🙄

Aleksej Navalnyj utskriven från sjukhuset - DN.SEDagen med DN – världen i korthet: Navalnyj har skrivits ut från sjukhuset i Berlin • Utpressningsvirus kan ha slagit ut Synsam • Ylva Johansson presenterade EU:s nya migrationspolitik