Personalen förlorarna i privat äldreomsorg

2022-01-25 12:37:00

Kommunal: Sämre villkor och lägre löner slår också mot de äldre

Vård & Omsorg Kommunal Coronakommissionen Äldrevård

Rapporten vi presenterar i dag visar att andelen som arbetar deltid och andelen som är visstidsanställda är högre inom privat driven äldreomsorg, samt att lönerna är lägre, skriver Malin Ragnegård, FacketKommunal

Kommunal: Sämre villkor och lägre löner slår också mot de äldre

Foto: GETTYpresenterar en ny rapport som visar att undersköterskor och vårdbiträden inom privat äldreomsorg har lägre löner och sämre anställningsvillkor än sina offentliganställda kollegor.Andelen visstidsanställda inom kommunalt respektive privat driven äldreomsorg var 31 respektive 41 procent under år 2020. Vilket går att jämföra med hela arbetsmarknaden där andelen tidsbegränsade var 14 procent.

Lönestatistik från SCB visar dessutom att heltidsanställda inom den privat drivna äldreomsorgen har lägre grundlöner än de som arbetar i kommunal drift.Även andelen deltidsanställda är hög inom äldreomsorgen. Inom kommunalt driven äldreomsorg är fler än varannan deltidsanställd och inom privat driven äldreomsorg är så många som 7 av 10 deltidsanställda.

Läs mer: Aftonbladet Debatt »

FacketKommunal Inte heller kommunerna skulle klara sig utan timanställda som ställer upp allt ifrån 4 timmars pass till dubbelpass . Med fler fast anställda, slopad karensdag vid sjukdom och högre lön för undersköterskor skulle problemen delvis kunna lösas . FacketKommunal Det är inte särskilt lysande i Kommundriven omsorg heller. Baudin svek sina medlemmar i alla år han var Pamp... socialdemokrat svpol sverige