Novus: Äldreomsorgen minskar i betydelse för väljarna

  • 📰 svtnyheter
  • ⏱ Reading Time:
  • 27 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 59%

Sverige Rubriker Nyheter

Sverige Senaste nytt,Sverige Rubriker

'Diskussionen har sjunkit undan och medierapporteringen blivit allt mindre', säger Mats Knutson, SVT:s inrikespolitiska kommentator.

Äldreomsorgen faller på listan över väljarnas viktigaste politiska frågor, enligt en ny opinionsundersökning från Novus. Frågans betydelse har minskat med åtta procentenheter sedan februari.

Sjukvården ligger fortsatt i topp som den viktigaste frågan för väljarna, trots att den minskar med en procentenhet i betydelse jämfört med Novus senaste mätning. – Minskningen är en naturlig konsekvens av att frågan inte diskuteras lika mycket som under förra året, då coronakomissionen pekade ut en rad brister och det blev en stor politisk diskussion – samtidigt som det fanns en stor medierapportering om antalet dödsfall inom äldreomsorgen, säger han.

 

Tack för din kommentar. Din kommentar kommer att publiceras efter att ha granskats.

Moralen sjunker i Sverige. Man sparkar på försvarslösa. Äldres liv nedprioriteras. Monetära resurser bokas för andra nya grupper.

Man har frågat fel personer🥴🧐

Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

 /  🏆 23. in SE

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker