Minska vargstammen oavsett vad EU tycker

2022-01-20 10:28:00

Jägareförbundet: Regeringen måste våga stå upp för Sverige

Andreas Carlgren Eu Eu-Kommissionen Vargar Rovdjurspolitik

Den svenska hållningen är att vargstammen ska minskas. Nu måste politikerna stå upp för sina beslut – även om det innebär att Sverige hamnar i EU-domstolen, skriver Peter Eriksson, Jagareforbundet .

Jägareförbundet: Regeringen måste våga stå upp för Sverige

Foto: GETTY, TTantogs ett art- och habitatdirektiv. Syftet var att skydda hotade djur och biotoper. 1992 fanns exempelvis 17 vargar i Sverige. Få länder i Västeuropa hade någon varg alls.Vargarna ökar också runt om i Europa. Samma problem som vi upplevt i Sverige blir allt tydligare även på kontinenten.

Trots IUCN:s besked fortsätter EU:s statiska Art- och habitatdirektiv att kräva att vargen, men också björnen, lodjuret och järven ska ha ett strikt skydd.Andreas CarlgrenMed hot om att driva frågan till EU-domstolen har EU-tjänstemännen lyckats påverka de svenska myndigheterna till en överdriven försiktighet när stammen ska förvaltas.

Läs mer: Aftonbladet Debatt »

Nooshi Dadgostar om klimatet: ”Vi kan inte stå i riksdagen och säga hur folk ska leva”

Vänsterledaren vill inte längre prata om ultimatum inför valet. Läs mer >>

”Skärp reglerna för djur­transporter i EU” | SvD DebattDEBATT. De svenska EU-parlamentarikerna bör på torsdag rösta för djurens bästa och inte försvara en otidsenlig och oetisk djur­hantering. Det skriver företrädare för Djurskyddet Sverige. Djurskyddet Undras hur svenska parlamentariker röstade? Djurskyddet Ja Sve borde gå i bräschen för detta - vi har haft en bättre djurhållning än andra länder - bedrövligt om vi skall förlora. Har en hört ngt om detta i varken tv/tidningar el radio-

DN Debatt. ”Ett förbud mot export av metallskrot hotar miljön”DN DEBATT 19/1.Branschorganisationen Svenska Järn: Sverige och EU återvinner mer järn- och metallskrot än vad vi kan använda. Metallskrot är inte sopor. Vem var det nu igen som var miljöminister när EU arbetade med frågan? Var det inte han från partiet 'Tänkte in på det', han som Corona-hostade sig hela vägen till riksdagsdebatten?

FHM öppnar för ny strategi – vaccination kan enbart riktas mot riskgrupperSören Andersson, vaccinchef på Folkhälsomyndigheten, menar att det kanske redan inför nästa virussäsong kan bli så att endast utvalda grupper vaccineras mot covid-19. Så covid-19 viruset kommer att återkomma varje influensasäsong jämte det årliga förkylningsviruset

Så hjälper Lilla Aktuellt barnen att förstå vad som händer - SVT Om ossLilka Aktuellt skrämmer barn. Ja så det sa man också när U137 gick på grund i Karlskronaskärgård Barn behöver inte sätta sig in i utrikespolitik. Vill dom ha det förklarat för sig så finns föräldrar, bör finnas.

Vad är det som regeringen mörkar?Att regeringen försöker mörka hur man agerade under pandemins första år framstår som en stor skandal. Sin inkompetens? Skandalregeringen med dess klåpare mörkar som vanligt sin korruption och inkompetens... Trevligt tonfall på Expressen numera.

Sjuka känslor i en frisk världVad har Andy Warhol, Marcel Proust och poddstjärnan Julia Lyskova gemensamt? Alla har lidit av grov hypokondri – en sjukdom som ­verkar bli allt vanligare.

Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.Stäng Annons Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.0 Läs senare Återvinning har en nyckelroll för att uppnå EU:s klimatneutrala och cirkulära ekonomimål.Sverige Två doser covid-19-vaccin kan räcka för att unga vuxna ska skyddas mot svår sjukdom – ändå rekommenderar Folkhälsomyndigheten en tredje dos just nu.

helskärm Den svenska hållningen är att vargstammen ska minskas. Nu måste politikerna stå upp för sina beslut – även om det innebär att Sverige hamnar i EU-domstolen, skriver Peter Eriksson, Jägareförbundet. På torsdag, den 20 januari, genomför EU-parlamentet en omröstning som kommer att få stor betydelse för djurskyddet i hela EU. Foto: GETTY, TT DEBATT. På grund av detta vill EU-kommissionen strama åt utförsel av avfall från EU. Tre år innan Sverige blev en del av EU antogs ett art- och habitatdirektiv. Annons. Syftet var att skydda hotade djur och biotoper. Köp Nyhetssajt 2 månader för 1 kr Du får tillgång till allt innehåll på gp.

1992 fanns exempelvis 17 vargar i Sverige. Detta skapar problem när man vill återvinna på bästa sätt för att skapa en cirkulär ekonomi. Få länder i Västeuropa hade någon varg alls. I dag ser situationen annorlunda ut – för naturen är i ständig förändring. Tyvärr gäller inte detta art- och habitatdirektivet som är extremt statiskt. I dag sysselsätter branschen mer än 4 000 arbetstagare i Sverige. Det har inte ändrats väsentligt på 30 år. Ta även del av unika erbjudanden.

Vargstammen i Sverige består nu av Vargarna ökar också runt om i Europa. Samma problem som vi upplevt i Sverige blir allt tydligare även på kontinenten. Det kan till exempel vara: armeringsjärn från rivningar, aluminiumfälgarna på din bil, vatten­kranen i köket eller elsladden till din dator. IUCN, världens största miljövårdsorganisation, listar i dag rovdjuret som livskraftigt. Trots IUCN:s besked fortsätter EU:s statiska Art- och habitatdirektiv att kräva att vargen, men också björnen, lodjuret och järven ska ha ett strikt skydd. EU-kommissionen påtvingar med andra ord EU-länderna orimliga kostnader och arbete med att skydda arter som numera betecknas som livskraftiga i många medlemsländer. Foto: Magnus Hallgren När vi alla hjälps åt att samla in och återvinna dessa produkter skapar vi tillsammans en sekundär råvara till tillverkningsindustrin som de kan använda i stället för primär råvara, som är framtagen direkt från naturen, vilket sparar på jordens resurser.

Ända sedan dåvarande miljöminister Andreas Carlgren 2010 ville få i gång en vargjakt har EU ifrågasatt Sverige. 2011 inleddes därför ett överträdelseförfarande mot Sverige eftersom EU-kommissionen ansåg att vargjakten bröt mot EU:s regler. Men det öppna överträdelseförfarandet har inte gått vidare till EU-domstolen. Det nu aktuella lagförslaget innebär ökade restriktioner för exporten av avfall vilket även skulle innebära restriktioner för järn- och metallskrot som är en sekundär råvara och inte ett avfall. Det har fått en annan roll. Med hot om att driva frågan till EU-domstolen har EU-tjänstemännen lyckats påverka de svenska myndigheterna till en överdriven försiktighet när stammen ska förvaltas.

Bland annat har myndigheterna infört olika och obefogade säkerhetsmarginaler. Tillverkningsindustrin inom EU använder i dag bara 12 procent sekundära råvaror vid tillverkning. Först när man beräknade minsta livskraftiga stam, därefter när man bestämde referensvärdet, till sist när man nu funderar på stammens storlek. Varje ny säkerhetsmarginal har medfört att stammens storlek ska ökas. Motivet till alla hängslen och livremmar kan inte tolkas på annat sätt än att det finns en rädsla för kommissionen, en rädsla för att göra fel och att man därför viker sig för EU:s påtryckningar. Sedan 2002 har EU varit en nettoexportör av aluminium- och kopparskrot med cirka 1 miljon ton vardera av aluminium- och kopparskrot som avgår från Europa till andra delar av världen varje år. Det har gått åtta år sedan .

Politikerna slog då fast att förvaltningen skulle ta större hänsyn till människor och näringar som påverkas, samt att koncentrationerna i vargstammen skulle minskas. Men ännu har myndigheterna inte tagit nödvändiga beslut för att genomföra politiken. Om detta träder i kraft kommer återvinningen av material att minska, vilket står i direkt konflikt med de globala miljömålen Vi välkomnar en utveckling av industrin att börja använda mer sekundär råvara vid tillverkning samt att EU ser över reglerna kring import och export av avfall. Det statiska EU-direktivet och nitiska EU-tjänstemän – som i kommissionens namn driver en egen agenda – har i stället lett till en överdriven försiktighet hos länsstyrelserna och Naturvårdsverket som lamslår hela rovdjursförvaltningen. Sveriges vargsituation har inte förbättrats sedan 2013, när den nya rovdjurspolitiken slogs fast. Stammens storlek och koncentrationer har gått i motsatt riktning, trots att en majoritet i riksdagen vill minska stammen – enligt en Regeringen – och den nya som tillträder efter höstens val – behöver nu bekänna färg: Stå upp för den svenska hållningen – landets beslutade politik – mot EU-kommissionen. Med exportrestriktioner ser vi följande konsekvenser: ● Konkurrensen för sekundära råvaror blir begränsad och därmed ges en extra fördel för primära råvaror.

Få till stånd en revidering av bilagorna till art- och habitatdirektivet. De medlemsländer som har livskraftiga bestånd av rovdjur måste få förvalta dessa. De stora rovdjuren behöver flyttas från strikt skyddade till förvaltningsbara. ● Högre kostnader på varor och avfall för konsumenter. Se till att Sverige genomför den beslutade rovdjurspolitiken. Stå upp svenska folkets intressen – även om det innebär att vi skulle behöva få vårt handlingsutrymme prövat i EU-domstolen.

Peter Eriksson, . För att EU ska kunna uppnå de klimatneutrala och cirkulära ekonomimålen måste återvinningen av järn- och metallskrot separeras från annat avfall som är farligt för miljön om det inte hanteras på korrekt sätt.