Miljöpartiet förstår inte beslutet om slutförvar - Dagens Arena

Att på lösa grunder vilseleda om ett regeringsbeslut som innehåller så många nyanserade steg i miljöprövning är farlig miljöpopulism, skriver Hedi Bel Babib.

2022-01-29 11:40:00

ESSÄ | Att på lösa grunder vilseleda om ett regeringsbeslut som innehåller så många nyanserade steg i miljöprövning är farlig miljöpopulism, skriver Hedi Bel Babib.

Att på lösa grunder vilseleda om ett regeringsbeslut som innehåller så många nyanserade steg i miljöprövning är farlig miljöpopulism, skriver Hedi Bel Babib.

miljöbalken).Regeringens beslut ett första steg i en 70 år lång processkedjaAndra steget i tillståndsprocessen är mark- och miljödomstolenSKB har fått tillstånd enligt kärntekniklagen att inneha, uppföra och driva ett slutförvar och en anläggning för inkapsling i enlighet med deras ansökan. Nästa steg i tillståndsprocessen är nu att Mark- och miljödomstolen ska fastställa villkor för anläggningarna.

Läs mer: Dagens Arena »

Larmet: Risk att undersköterskor inte kan slutföra utbildningenVården skriker efter personal. Aspirerande undersköterskor skriker efter jobb. Men på grund av pandemin finns det en ri BULLSHIT jävla ljugmedia Hur 'integrerar' man invandrare som hatar svenskar?

Faran är att inflationen biter sig fastANDREAS CERVENKA: Som att köra i 230 och sakta ner till 210 km/h • 5 svar om amerikanska centralbankens räntebesked

DN tipsar: 70 kulturupplevelser att se fram emot i vårNär pandemin äntligen släpper sitt grepp om kulturlivet återstår ännu att se. Men medan vi väntar på besked – här är 70 kulturupplevelser att se fram emot under våren.

Experterna: Fem aktier att köpa efter Powells ”misslyckande”Jerome Powell sänkte investerarnas humör med en ”misslyckad” kommunikation. Och det var främst en mening från Fed-chefen som fick börsen att tvärvända nedåt.  Det säger två börsexperter till Di – och pekar ut fem aktier att plocka upp i det amerikanska räntebeskedets efterskalv. ”Det händer mycket i bolaget”, säger Swedbanks Robert Oldstrand om ett av sina tips. Powells 'misslyckande' för att börsen inte går upp, vad är det för jävla smörja

Många tror inte att de får tillräcklig hjälp vid sjukdomSex av tio arbetande litar inte på att sjukförsäkringen och Försäkringskassan ger tillräcklig ersättning om de blir sjuka, visar en ny undersökning Nej det gör den ju inte heller.

Det är för lätt att lura välfärdssystemet | | SvD LedareGÄST. Hanne Kjöllers bok om fifflet med välfärdsförmånerna är en politisk handlingsplan för Sverige, skriver Helena Rivière. rivierehelena Det svenska samhället är tillitsbaserat. En enorm tillgång! Och det Kjöller beskriver är ett gift för tilliten. Att det äntligen uppmärksammas är en välsignelse. Tillsammans med Östlings ”vad-får-vi-för-pengarna-kommission” kanske det kan bli upptakten till ett slags omstart? Annoula64 rivierehelena ..Systematisk brottslighet mot välfärdssystemet lever på en idealisering av människan. Sossarnas valstrategi för 2022 enl Baudin i Aftonbladet: Vi måste utveckla välfärden och se till att inte en enda skattekrona hamnar i fel händer Bra bok. Tips -ngt att bita i för oppositionen

Regeringen har den 27 januari beslutat att ge SKB tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Miljöpartiet kallar beslutet för ansvarslöst och efterlyser mer forskning. Men frågan kan ställas om Miljöpartiet förstår subtiliteten och komplexiteten i regeringens beslut om slutförvar? En smart kombination av miljöbalken och kärntekniklagen Regeringen har fattat ett historiskt smart och komplext beslut. Nu gäller det att på ett pedagogiskt sätt förklara det för medborgarna. Ett villkorat beslut med krav på fortsatt forskning om strålsäkerhet är en juridisk utmaning för regeringen. Miljöbalken och kärntekniklagen har olika krav på strålsäkerhet. Enligt miljöbalken ska inte tillåtlighet ges om det inte är helt bevisat att det är säkert. Då blir det omöjligt för regeringen att lägga ett villkor om att det behövs mer forskning om beslutet baseras endast på miljöbalken. Regeringen har därför valt att bedöma SKB:s ansökan utifrån de krav som ställs i miljöbalken respektive lagen om kärnteknisk verksamhet ( kärntekniklagen ). Genom en smart kombination av miljöbalken och kärntekniklagen införs krav på fortsatt strålsäkerhetsforskning. Detta eftersom kärntekniklagen innebär en stegvis prövning av verksamheten och stegvisa strålsäkerhetsanalyser som Strålsäkerhetsmyndigheten måste godkänna inför byggstart, provdrift och sedan reguljär drift. Regeringen tillåter slutförvaret för använt kärnbränsle och den inkapslingsanläggning som behövs för att hantera det använda kärnbränslet. Processen fortsätter sedan med att mark- och miljödomstolen ska besluta om tillstånd och villkor. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer sedan att granska och godkänna det fortsatta arbetet i en stegvis prövning av strålsäkerheten. Regeringens beslut ett första steg i en 70 år lång processkedja Regeringens beslut om SKB:s slutförvarssystem är inte det sista steget i tillståndsprocesserna. Från beslut till eventuell deponering av använt kärnbränsle finns det en etappkedja som sträcker sig över 70 år. Efter regeringens beslut om slutförvar är det Mark- och miljödomstolen som ställer villkor för anläggningarna. Enligt miljöbalken ska inte tillåtlighet ges om det inte är helt bevisat att det är säkert. Efter regeringens beslut om slutförvar är det en lång kedja av projektfaser som ska granskas och godkännas under kommande år, både i domstolen och i den stegvisa prövningen hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Processen fortsätter därför med att mark- och miljödomstolen ska besluta om tillstånd och villkor. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer sedan att granska och godkänna det fortsatta arbetet i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen. Andra steget i tillståndsprocessen är mark- och miljödomstolen I ett andra steg ska Mark- och miljödomstolen avsluta prövningen och sedan meddela tillstånd och närmare villkor för processen. Regeringen lämnar nu över ärendet enligt miljöbalken till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt för fortsatt prövning av SKB:s ansökan. SKB har fått tillstånd enligt kärntekniklagen att inneha, uppföra och driva ett slutförvar och en anläggning för inkapsling i enlighet med deras ansökan. Nästa steg i tillståndsprocessen är nu att Mark- och miljödomstolen ska fastställa villkor för anläggningarna. Ärendet går nu tillbaka till Mark- och miljödomstolen. Det sker genom en villkorsförhandling och därefter fastställs villkoren i en dom. Tredje steget: Strålsäkerhetsmyndigheten Regeringens beslut enligt kärntekniklagen har villkor om att Strålsäkerhetsmyndigheten ska göra en fortsatt stegvis prövning, där kommande forskning och teknikutveckling kommer vara en del i den fortsatta processen. Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar om tillståndsvillkor enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen efter beslut från Mark-och miljödomstolen. När och ifall att tillståndet börjar gälla kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att pröva varje steg av uppförandet av slutförvaret. Strålsäkerhetsmyndigheten ska också besluta om tillståndsvillkor enligt kärntekniklagen. Först när alla tillstånd är på plats kan byggprojekten inledas. Strålsäkerhetsmyndigheten ska sätta detaljerade villkor för den kommande verksamheten. Strålsäkerhetsmyndigheten fortsätter också att stegvis pröva om SKB uppfyller gällande krav på strålsäkerheten. Det innebär att SKB måste ta fram nya säkerhetsredovisningar inför byggstart, provdrift, rutinmässig drift samt avveckling och förslutning. Dessa måste godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten innan nästa steg kan påbörjas. Under alla skeden i anläggningarnas livscykel bedriver myndigheten dessutom tillsyn som rör såväl strålsäkerhet under drift som långsiktig säkerhet. Testbädd för stegvis strålsäkerhetsprövning sträcker sig över 70 år Genom en smart kombination av miljöbalken och kärntekniklagen har regeringen lyckats bädda in krav på fortsatt forskning och strålsäkerhetsanalys som sträcker sig över 70 år. Regeringens beslut enligt kärntekniklagen har som villkor att Strålsäkerhetsmyndigheten ska göra en fortsatt stegvis prövning, där kommande forskning och teknikutveckling kommer vara en del i den fortsatta processen. Regeringens beslut är därför utformat som en testbädd för strålsäkerhetsanalys som sträcker sig över mer än 70 år. Eftersom strålsäkerhetsforskning har redan pågått i 40 år kommer Strålsäkerhetsmyndighetens framtida strålsäkerhetsbeslut att i praktiken baseras på 100 år av strålsäkerhetsforskning. När tillståndet från Mark- och miljödomstolen börjar gälla kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att pröva varje steg av uppförandet av slutförvaret i en så kallad stegvis prövning. Uppförandet och driften av slutförvaret fram till det att allt kärnbränsle är på plats beräknas ta ca 70 år. Under tiden ska tekniska frågor och detaljer angående säkerhet utredas vidare genom fortsatt forskning och utveckling. Mycket kan hända under 70 år när det gäller den tekniska utvecklingen och strålsäkerheten. Det kommer också att behövas viss vidareutveckling av själva metoden för slutförvaret. Metodutvecklingen ska presenteras i de kommande säkerhetsredovisningarna enligt villkoren om stegvis prövning och ska godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten. Nytt regeringsbeslut om slutförvar om 70 år Regeringens beslut möjliggör att processen med ett slutförvar för det använda kärnbränslet kan pågå i 70 år med fortsatt strålsäkerhetsprövning. Under tiden hinner strålsäkerhetsforskning utvecklas och Strålsäkerhetsmyndigheten pröva varje steg av uppförandet av slutförvaret i en så kallad stegvis prövning. Uppförandet och driften av slutförvaret fram till det att allt kärnbränsle är på plats beräknas ta ca 70 år, enligt regeringens beslut. Om 70 år, när och ifall att slutförvaret finns på plats och alla kapslar med använt kärnavfall har deponerats, ska den då sittande regeringen pröva om slutförvaret får förslutas permanent. Att vilseleda opinionen kan skada Miljöpartiets trovärdighet Miljöpartiets språkrör Per Bolund kallar beslutet ”ansvarslöst” och riktar hård kritik mot regeringen. Miljöpartiet efterlyser mer forskning innan beslutet kan tas. Partiet tycks tro att använt kärnbränsle ska deponeras omgående och verkar inte ha förstått innehållet och alla steg i regeringsbeslutet som sträcker sig över 70 år och som öppnar för fortsatt forskning och kunskapsuppbyggnad såväl vad gäller säkerhetsprövning i de föreslagna inkapslingsmetoderna som andra tänkbara alternativa metoder för hantering av använt kärnbränsle. Att på lösa grunder sprida en felaktig och vinklad information om ett regeringsbeslut som innehåller så många nyanserade steg i miljöprövning innan slutförvaret kan uppföras och tas i bruk är inget annat än farligt vilseledande miljöpopulism som allvarligt kan skada Miljöpartiets trovärdighet i centrala miljöpolitiska frågor.