Krisen i vården: 5 000 färre vårdplatser på 14 år

SVT:s nyhetstjänst med nyheter från hela Sverige och världen inom kultur, sport, opinion och väder.

2022-01-22 11:10:00

– Vi utsätter patienterna för större risker än vad som skulle vara nödvändigt, säger Karin Hildebrand, biträdande överläkare på Södersjukhuset.

SVT:s nyhetstjänst med nyheter från hela Sverige och världen inom kultur, sport, opinion och väder.

De senaste 14 åren har en femtedel av vårdplatserna på svenska sjukhus försvunnit.– Vi utsätter patienterna för större risker än vad som skulle vara nödvändigt, säger Karin Hildebrand, biträdande överläkare på Södersjukhuset.

Enligt Socialstyrelsens definition är en vårdplats “[en plats] i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö”.Sedan 2006 har Sverige 5 000 färre sådana platser i landet, enligt data från Sveriges kommuner och regioner.

Läs mer: SVT Nyheter »

Turkiets ambassadör: Vi har större problem med Sverige än Finland

Om Sverige inte ger efter för Turkiets tre krav kommer landet att blockera det svenska Natomedlemskapet, säger den turkiska ambassadören i Stockholm Hakki Läs mer >>

Så massinvandringsexperimentet räddade inte välfärden? Vi är några som påpekat detta i typ ett decennium. 🤣😂 Kejsaren är naken... Bäst att vi inför restriktioner redan vid magknip så vi inte belastar vården!!! Alla får stanna hemma!! Pengarna måste ned i politikers fickor! Vaknade ni nu först, 2 år in i pandemin. 😆

Avdelning, vad får vi för våra inbetalda skattekronor?

idag 06:07 De senaste 14 åren har en femtedel av vårdplatserna på svenska sjukhus försvunnit. – Vi utsätter patienterna för större risker än vad som skulle vara nödvändigt, säger Karin Hildebrand, biträdande överläkare på Södersjukhuset. Enligt Socialstyrelsens definition är en vårdplats “[en plats] i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö”. Sedan 2006 har Sverige 5 000 färre sådana platser i landet, enligt data från Sveriges kommuner och regioner. SVT har pratat med flera läkare runt om i landet som säger att vårdplatsbristen får stora konsekvenser för svårt sjuka patienter och överarbetad personal. Överbeläggning och så kallade ”satellitpatienter” – där avdelningar med lediga platser får ta emot patienter med andra sjukdomar än man vanligtvis behandlar – beskrivs av läkarna som mer regel än undantag. – Det är ett svenskt problem att vi har stora pensionsavgångar och att det saknas rätt kompetens, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. Äldre män hamnar på gyn Johan Styrud är överläkare på Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkarförening. Han beskriver en eftermiddag på sjukhuset som mycket rörig, där man gör allt för att hitta lediga sängar. En äldre man kan hamna på gynavdelningen – bara för att det finns plats. – Vårdplatser är dyra. Man har långsamt skurit ner på detta år efter år. Även biträdande överläkaren Karin Hildebrand som jobbar på intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm tycker att vårdplatsbristen är allvarlig. Hon har jobbat inom akutsjukvården i 20 år och säger att just akuten påverkas i stor grad. – Akuten blir snabbt full när vi inte kan skicka vidare patienter till andra avdelningar. Vi ska ta hand om patienters akuta tillstånd när de kommer in, inte fortsätta vårda de som egentligen borde vara någon annanstans, säger hon. Karin Hildebrand är rädd att svårt sjuka drabbas hårdast av vårdplatsbristen. – De kan ha svårt att göra sin röst hörd, säger Karin Hildebrand. “Behöver inte lika många platser” Att vårdplatserna blivit färre behöver inte enbart bero på personalbrist eller nedskärningar, säger Björn af Ugglas, forskare och doktor i medicinsk vetenskap på Karolinska institutet. – Den medicinska utvecklingen går framåt. Det gör att vi inte behöver lika många vårdplatser, säger han, och fortsätter: – I början var det bra, vården effektiviserades, men nu har det gått för långt. Nu innebär det att vi inte har några säkerhetsmarginaler, säger han. Javascript är avstängt