Högernationalismen måste besegras – inte kopieras - Dagens Arena

Att som många partier närma sig högerpopulismens politiska program – med stängda gränser och sträng välfärdschauvinism – eldar upp det egna ideologiska existensberättigandet.

2022-01-29 10:30:00

LEDARE | Att som många partier närma sig högerpopulismens politiska program – med stängda gränser och sträng välfärdschauvinism – eldar upp det egna ideologiska existensberättigandet, skriver danielmathisen.

Att som många partier närma sig högerpopulismens politiska program – med stängda gränser och sträng välfärdschauvinism – eldar upp det egna ideologiska existensberättigandet.

Under samtalet med, professor i nationalekonomi vid Harvarduniversitetet, ochSheri Berman, professor i statsvetenskap vid Columbiauniversitetet, dissekerades frågan om vad som göder och gynnar högerpopulistiska partier. En av orsakerna, enligt Rodrik, är att ytterhögern kunnat dra nytta av ekonomiska chocker. Genom att slå in kulturella och sociala kilar mellan tidigare väljarblock har det traditionella politiska landskapet sönderdelats. Sheri Bermans slutsats är att partier till vänster om mitten, i stället för att vara kritiker av nyliberalism och större klassklyftor, snarare varit bärare och utförare av en ekonomisk politik med högerprofil.

Läs mer: Dagens Arena »

KjellRautio danielmathisen 🌹👏🏼

Många tror inte att de får tillräcklig hjälp vid sjukdomSex av tio arbetande litar inte på att sjukförsäkringen och Försäkringskassan ger tillräcklig ersättning om de blir sjuka, visar en ny undersökning Nej det gör den ju inte heller.

Nooshi Dadgostar: ”Akut att tillsätta kriskommission för elmarknaden”Nooshi Dadgostar (V) kräver att regeringen tillsätter kriskommission om elmarknaden • ”Ska Putin bestämma över svenska elpriser?”, säger hon i DN:s partiledarintervju. Helt rätt inställning till vår el. Mycket bra Det är vänsterpartier i Europa som lägger ner kärnkraft som bestämmer

Karolinska utökar intensivvårdsplatser för att klara covid-vård av barnAntalet barn som vårdats på iva med covid har ökat – Karolinska utökar platserna på barnintensiven. Ja, redan de gamla sydafrikanerna berättade om ökat vårdbehov bland barn när Omikron dök upp för, i Covidmått mätt, länge, länge sedan.

Baerbock skrev historia genom att ignorera Lavrov | Rolf Gustavsson | SvDEn flink fotograf lyckades fånga ögonblick i Moskva som kan bli historiskt, skriver SvD:s Rolf Gustavsson om när Annalena Baerbock lämnade presskonferensen med Sergej Lavrov utan att bevärdiga honom med en blick. Mycket bra artikel. Barnsligt o ovärdigt beteende. Men man kan väl inte förvänta sig nåt bättre när en av de gröna är inblandade. Vad var det som fotogragfen lyckats fånga? Jag fattar inte. Hon hade ju redan gått förbi honom på bilden. Vid det tillfället då bilden togs var det ju omöjligt för Baerbock att 'bevärdiga' Lavrov med en blick.

ÖB: ”Nu är det tillväxt som gäller för att möta de hot vi ställs inför”ÖB: ”Nu är det tillväxt som gäller för att möta de hot vi ställs inför” • Micael Bydén leder Sveriges väg tillbaka till invasionsförsvaret Tillväxt genom att förnedra och uppröra en stor del av de anställda inom FM. Lägg där till att göra samma sak mot de eventuella sökande vilka hade kunnat bidraga med mycket inom FM. För att kriga krävs det mer än en tredagars kapitulation. Kolla in Kurderna de har krigat mot tre länder i över 40 år. Ni har något att lära er genom att kolla in Ukrainas rebell styrkor som slogs mot Ryssland för några år sedan. Vet hut.

Förvaltarnas sex aktier att köpa nu: ”Då har vi åtminstone en dubblering”Två bolag med potential att dubblera aktiekursen. Det finns bland köptipsen när förvaltarna Helen Groth och Anders Wright delar med sig av sina sex favoritaktier just nu.”Då har vi åtminstone en dubblering, men det skulle kunna bli mycket mer än så”, säger Anders Wright om ett av sina tips.

, professor i komparativ ekonomi vid universitet i Bremen, presenterade vid årsskiftet. Hans tes är att den nationella utformningen av välfärdsstaten i kombination med ekonomins förhållande till internationell handel är avgörande för populismens karaktär och slagkraft. Under samtalet med , professor i nationalekonomi vid Harvarduniversitetet, och Sheri Berman , professor i statsvetenskap vid Columbiauniversitetet, dissekerades frågan om vad som göder och gynnar högerpopulistiska partier. En av orsakerna, enligt Rodrik, är att ytterhögern kunnat dra nytta av ekonomiska chocker. Genom att slå in kulturella och sociala kilar mellan tidigare väljarblock har det traditionella politiska landskapet sönderdelats. Sheri Bermans slutsats är att partier till vänster om mitten, i stället för att vara kritiker av nyliberalism och större klassklyftor, snarare varit bärare och utförare av en ekonomisk politik med högerprofil. Konsekvensen blir att när ekonomiska chocker klär av kapitalismens inneboende konflikter – och nyliberalismens destruktivitet – uppstår ett politiskt tomrum. Och i stället för att fyllas av socialdemokratiska partier som kräver reformer för att reglera marknader och öka jämlikheten kan högerpopulistiska partier skriva om berättelsen. Inspelen från seminariet ringar in något viktigt. Så länge partier till vänster om mitten inte förmår skärskåda marknadsmisslyckanden och egna blindskär uteblir förmågan till systematiska reformer. Fastän Sverige, Danmark, Norge och Finland styrs av socialdemokratiska partier är förmågan att regera ofta vingklippt. Antingen för att, som i fallet Danmark, internationalism och solidaritet kastats ut till förmån för reaktionär och nationalistisk politik som efterliknar ytterhögerns program. Eller, som i fallet Sverige, för att det parlamentariska underlaget är så fladdrigt att Socialdemokraterna tvingas regera med högerns budget. Så hur ska svaret formuleras, vilket är receptet för att mota högerpopulismen i grind? En del handlar om att förstå ytterhögerns segertåg som resultatet av förändringar i ekonomiska strukturer. Med andra ord: det är den materiella basen – ägandet, fördelningen och maktförhållanden – som styr människors liv och frihet. Men en minst lika viktig del handlar om att förstå utbudssidan av politiken. Förblir högerpopulismens svar på nyliberalismen en oemotsagd sanning, fattas intellektuell moteld från vänster, är utgången given. Socialdemokratin blir i bästa fall en skadeskjuten politisk kraft, i värsta fall utraderad. Att som många partier närma sig högerpopulismens politiska program – med stängda gränser och sträng välfärdschauvinism – är inte bara ett historiskt svek. Det eldar också upp det egna ideologiska existensberättigandet. Svaret måste i stället finnas i att knyta samman hållbar och rättssäker migration med ett långsiktigt mål om solidaritet mellan infödda och invandrade medborgare. Det kräver en allians mellan arbetar- och medelklassen. Men också ömsesidigt beroende mellan den som föds i och den som kommer till ett land. Helt enkelt: politiken måste förankras och förfolkligas med ett återupprättat samhällskontrakt. En politisk analys som inte ser samhällsproblem i relation till strukturella, materiella villkor förblir ihålig och svarslös. De senaste årens utveckling är bördig jord för en progressiv renässans. Arbetarklassens andel av lönekakan har krympt. De rikaste har dragit ifrån. Nyliberalismens löften och profetior har inte bara slagit fel – de har slitit itu samhällen och skärpt motsättningarna. I fallet Europa har glappet mellan rörlighet för företag och kapital, utan gränsöverskridande sociala rättigheter och välfärd, skapat en ohållbar situation. Vänsterns vägval kan liknas vid guden Janus i romersk mytologi. Genom dubbla ansikten, ett som blickar mot framtiden och ett som ser tillbaka till det förflutna, har han förmågan att både öppna och stänga himlens portar. Så länge partier till vänster är fastlåsta i gårdagen, vare sig det är nittiotalets irrfärder eller nostalgi inför efterkrigstidens guldår, är de dömda att misslyckas. Det håller inte, det räcker inte. Svaret finns i politiska rörelser som är motkrafter till kapitalets koncentration av makt. Som erbjuder intellektuell moteld till en politisk hegemoni på högernationalismens premisser. Men svaret måste också rymma en formulerad längtan efter ett annat samhälle. Först då kan vi både greppa dagens rädslor och problem – och pensla morgondagens förhoppningar i klarare konturer. Följ Dagens Arena på