”Helt nödvändigt att slå ihop regioner” | SvD Debatt

2022-01-06 12:57:00

Välfärdens problem kommer att fördjupas om vi inte tar tag i de strukturella bristerna. Bland annat är det nöd­vändigt att minska antalet regioner från dagens 21 till cirka 4–7 stycken. Det skriver Jonas Frycklund och Anders Morin, Svenskt Näringsliv.

Välfärdens problem kommer att fördjupas om vi inte tar tag i de strukturella bristerna. Bland annat är det nöd­vändigt att minska antalet regioner från dagens 21 till cirka 4–7 stycken. Det skriver Jonas Frycklund och Anders Morin, Svenskt Näringsliv.

DEBATT. Välfärdens problem kommer att fördjupas om vi inte tar tag i de strukturella bristerna. Bland annat är det nöd­vändigt att minska antalet regioner från dagens 21 till cirka 4–7 stycken. Det skriver Jonas Frycklund och Anders Morin, Svenskt Näringsliv.

”Helt nödvändigt att slå ihop regioner”Kvalitetsskillnaderna mellan regionerna är ofta stora till exempel när det gäller hur snabbt en cancerpatient kan få vård, skriver artikelförfattarna. Foto: Simon Rehnström

Välfärdens problem kommer att fördjupas om vi inte tar tag i de strukturella bristerna. Bland annat är det nöd­vändigt att minska antalet regioner från dagens 21 till cirka 4–7 stycken. Det skriver Jonas Frycklund och Anders Morin, Svenskt Näringsliv.

Läs mer:
SvD Debatt »

Skräcken är att ryssarna ska komma tillbaka

IZIUM-BALAKLIJA. Många är rädda för att ryssarna kommer tillbaka. Läs mer >>

Problem och utmaningar, ja. Centralisering på centralisering osv. Ständiga lösningen som aldrig räcker. Är det trovärdigt att man skall kunna leda verksamheten när den bara blir större och större. Kanske kan lösa problemet nära källan och samordna istället. ...och när ska vi på allvar ta itu med det allra största strukturella problemet för välfärden? D v s den ohållbara och okontrollerade befolkningsökningen?

Vården redovisar inte överlevnad, hälsa, funktion, sjukdomsgrad för någon diagnos, åtgärd, mottagning, klinik eller region inom psykiatri, primär-, diabetesvård el hormongynekologi. Höga insulinnivåer & passiviserande subjektiv sjukskrivning dödar & skadar flest av alla orsaker. Operation förbättrar inte prognosen vid cancer i bukspottkörteln. De flesta cancrar orsakas av den vård ekonomerna vill göra mer tillgänglig. Sponsrade förmånsföreningar styr myndighet, regioner (oberoende av antal regioner) så att insulin, östrogen & amfetamin maskeras & höjs.

”Strandskydds­förslaget löser inga problem” | SvD DebattDEBATT. Centerns och Miljöpartiets kompromiss om strand­skyddet lämnar mycket övrigt att önska. Den löser inga problem i den nuvarande lagstiftningen men skapar i stället nya, skriver Jakob Olofsgård (L). Inkonsekvent att skydda stränder som snart översvämmas för att samma partier är motståndare till kärnkraft & därmed orsakar mer växthuseffekter.

”Naturligt med högt ställda beviskrav” | SvD DebattDEBATT. Det ligger i sakens natur att den som ansöker om att Allmänna arvsfonden ska avstå från ett arv förväntas uppfylla högt ställda beviskrav för att vinna bifall. Det skriver företrädare för Kammar­kollegiet i en replik. Varför jag ska följa din krav , vem är du för mig ? Utanpå detta har vi de fall där Allmänna Arvsfonden tillstyrker bidrag till ytterst suspekta organisationer som inte på något vis verkar uppfylla regelverket. Vilka Aktivister sitter i Allm. Arvsf.? Skriv testamente!!!!

”Så räddar vi framtidens byggkompetens” | SvD DebattDEBATT. Skolsystemet avskräcker unga från yrkesprogrammen. Och storföretagen slår undan benen för våra lärlingar. Nu måste stat och kommun agera för att säkra framtidens byggkompetens, skriver flera debattörer.

DN Debatt. ”Kommunerna måste följa lagen för funktionshindrade”DN DEBATT 6/1 Funktionsrätts­forskaren Barbro Lewin och Leif Lewin, professor emeritus i statskunskap: ”Kommunerna måste följa lagen för funktionshindrade” Inför reellt tjänstemannaansvar. Om en lag eller ett domstolsutslag inte följs så får ansvarige tjänsteman (som i det kommunala fallet även kan vara politiker) ett löneavdrag eller något som motsvarar en betalningsanmärkning. Om budget inte ändras får politikern göra jobbet själv Vilken lag tillåter att psykiskt funktionsnedsatta systematiskt exponeras för insulinhöjande psykofarmaka som i snitt minskar livslängd med 20 år när ur den aspekten helt biverkningsfria psykeffektivt likvärdiga alternativ finns? Patientsäkerhetslagen respekteras inte. Glöm för allt i världen inte SoL som funkisar också har rätt att söka stöd enligt, dess intention är ju närmast bortförhandlad i en massa ändringar och nya paragrafer som talar emot lagens huvudsyfte - att försäkra alla en skälig levnadsnivå.

Agrell: Väntar ett storkrig runt hörnet? | SvD DebattDEBATT. När Ryssland nu uttryckligen kräver en återgång till Stalins och Peter den stores buffert­zoner upprepas ett olycks­bådande mönster från historien. Det skriver Wilhelm Agrell. Vem bryr sig om Ryssland ? Till det finns Putin att bryr sig om det ! Alla har sina bekymmer att tänka på Chamberlain sa 'I believe it is peace FOR our time' Märkligt att en historiker med inriktning mot freds- och konfliktforskning inte vet hur han formulerade sig.

DN Debatt. ”Gör en hedervärd reträtt från förbudslinjen mot knark”DN DEBATT 5/1 Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi: ”Gör en hedersvärd reträtt från förbudslinjen mot knark” dagensnyheter Dags för en modernisering av narkotikapolitiken, helt klart Vi får väl se om något parti hakar på inför valet i sommar och faktiskt gör en vändning i frågan. Skulle gissa på att något av gränspartierna kan göra det. De har min röst i så fall.

Scrolla ner till SvD ”Helt nödvändigt att slå ihop regioner” Kvalitetsskillnaderna mellan regionerna är ofta stora till exempel när det gäller hur snabbt en cancerpatient kan få vård, skriver artikelförfattarna.Stäng Annons Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.Stäng Annons Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.Foto: Terese Perman, Privat Annons Det här är en argumenterande text med syfte att påverka.

Foto: Simon Rehnström Välfärdens problem kommer att fördjupas om vi inte tar tag i de strukturella bristerna. Bland annat är det nöd­vändigt att minska antalet regioner från dagens 21 till cirka 4–7 stycken. Lagrådet framför massiv kritik mot Center­partiets uppgörelse med Miljö­partiet (och Social­demokraterna) om strand­skyddet. Det skriver Jonas Frycklund och Anders Morin, Svenskt Näringsliv. Arwidson jämför med de regler som gäller för tolkning av testamenten, och konstaterar att kravet på utredning kring den avlidnes vilja ställs mycket högre vid prövningen av en begäran om att Allmänna arvsfonden ska avstå från ett arv som tillfallit fonden. Publicerad . Lagrådets yttrande ger bilden av ett förslag som, om det skulle bli verklighet, riskerar att leda till ett försämrat skydd av miljön samtidigt som det ytterligare skulle försvåra för dem som lever på landsbygden.