Hedra Fadimes minne – förbjud kusinäktenskap

ANNA DAHLBERG: Hedra Fadimes minne – förbjud kusinäktenskap

2022-01-22 17:10:00

ANNA DAHLBERG: Hedra Fadimes minne – förbjud kusinäktenskap

Fadime hedersmördades för att hon valde att gå sin egen väg i stället för att gifta sig med en kusin i Turkiet. 20 år senare utsätts nya ungdomar för samma press. Det är horribelt.

staten in hedersutsatta flickor på SiS-hem för att skydda dem från sina familjer.rapport– Tyvärr finns det en stor osäkerhet bland förskolepersonal kring hur man ska bemöta sådana önskemål och man har inget ordentligt stöd i läroplanen heller. Men här måste man sätta ner foten och vara tydlig. Ser man exempelvis tendenser på att pojkar övervakar sina systrar måste man omedelbart agera och separera syskonen.

Läs mer: Expressen Ledare »

Lilla Uvalde blir för alltid en symbol för vapenvåldet i USA

Karin Eriksson på plats i lilla staden Uvalde i västra Texas som blir en ny symbol för vapenvåldet och de besinningslösa skolskjutningarna i USA Läs mer >>

Det handlar också om flickor ska börja med p-piller på högstadiet. Den frågan är lika polariserad. Det finns ett förtryck från andra hållet också mot promiskuitet. Ett slags tvärtom förtryck. Flickor måste hitta en väg i mitten som är allmänt accepterat. Väldigt tråkigt att miljopartiet , vansterpartiet och fjantpartiet Feministerna ignorerar hedersproblematiken.

Varför inte hedra hennes minne genom att sparka ut allt importerat hedersförtryckande pack istället? Dessutom kunde msm VANhedra de politiker och andra som förnekat detta barbariska kulturella fenomen istället för att, som SVT i fallet Mona Sahlin, låtsas som ingenting. 🙄 Väl formulerat. Politiker på kommunal- och riksnivå underskattar vad det krävs i engagemang och kraft hos lärare, förskolelärare, skolpersonal (vardagshjältar) för att stå emot antika värderingar och integrera elever och deras föräldrar.

Jättebra men hur gör då alla muslimer från Mellanöstern o Afrika som filter sig med kusiner sjunnedotcom Varför finns det ingen gata med hennes namn? Kan inte alla gator där det finns en moské byta namn till Fadime Sahindals gata? Är väl vara ganska ofarligt med kusinäktenskap så länge de sker inom KD.

AbaturRama Men kvinnoorganisationer är tysta, eftersom förövarna inte är vita svenska män ! sjunnedotcom Men då blir ju Sossarnas valboskap, den som vi betalar, förbannade och röstar inte på S. Då är det billigt för S att förneka hedersvåld och Kusingiftemål. Har ni så svårt att förstå detta Expressen?

Var inte kusinäktenskap olagligt innan 90-talet då skitnödiga politiker var tvungna att lätta på lagarna för att anpassa Svenska lagar till den stora invandringen!

Vesna Prekopic: Fadime visste att hon inte felat, för hur kan kärlek och frihet vara fel?I juni träder den nya brottsrubriceringen för hedersförtryck i kraft, den är efterlängtad. Ändå måste vi fortsätta att berätta om Fadime, och alla som Fadime, om och om igen, skriver Vesna Prekopic. VesnaPrekopic En kristen flicka som mördades av sin lika kristne far men målad och såld som Muslim sedan 2002 GAPF Sverigesriksdag Nu sitter Muslimer i husarrest, medan judar får hjälp att flytta & ockupera Palestinsk land, mark, hus och hem.

Men svensk incest går det väl bra _annadahlberg ? PatrikKronqvist Bra! Bort med denna vidriga inavel. Avkommorna blir dessutom svagbegåvade då arvsmassan blir en enda rörig sörja. PatrikKronqvist I en amerikansk antropologi lärobok jag läste från 1960-talet så stod något i stil med 'här i USA kan vi tycka det är väldigt konstigt med kusinäktenskap och att det nästan är incest, men i delar av Europa som i norra Sverige har det historiskt varit vanligt'.

Riktigt bra av _annadahlberg ! Håller helt med. Men förbud utan preventiva åtgärder och utan seriösa konsekvenser för de som bryter mot lagen är meningslösa. Sverige är tyvärr landet som publicerade skriften 'Till dig som är gift med ett barn' 👏👏👏

Vesna Prekopic: Fadime visste att hon inte felat, för hur kan kärlek och frihet vara fel?I juni träder den nya brottsrubriceringen för hedersförtryck i kraft, den är efterlängtad. Ändå måste vi fortsätta att berätta om Fadime, och alla som Fadime, om och om igen, skriver Vesna Prekopic. VesnaPrekopic En kristen flicka som mördades av sin lika kristne far men målad och såld som Muslim sedan 2002 GAPF Sverigesriksdag Nu sitter Muslimer i husarrest, medan judar får hjälp att flytta & ockupera Palestinsk land, mark, hus och hem.

DN Debatt. ”Mycket har hänt – men hedersförtrycket frodas än”DN DEBATT 21/1. Azam Qarai för Kvinnors nätverk: ”20 år efter mordet på Fadime Sahindal har mycket hänt – men hedersförtrycket frodas än.”

Helena Gissén: När ska Sverige stå upp för alla flickors rättigheter?Fadime dog inte förgäves, har det hetat i debatten om hedersvåldet. Ingen skulle längre kunna säga att vi inte vet eller förstår. Men än i dag, två decennier senare, verkar det fullt möjligt att veta och förstå, och ändå inte bry sig. pudeltanten När ska vi slippa se småflickor i slöja? När ska det bli ett slut på kvinnor som slängs ut från balkonger ? Små flickor som får sina underliv sönderskurna ? Kvinnor och flickor som tvingas bära hijab ? Ja när Sverige ser till att föräldrarna till dessa flickor men även pojkar återvandrar till sina hemländer. Börja med att utvisa dessa föräldrar så deras barn kan leva lugna här. Så länge man daltar och lallar så blir inget löst. Sätt hårt mot hårt då får ni se bättring.

Nalin Pekgul: Dödad för tron på värdigt liv - Fokus'Då, 2002, fanns fortfarande vissa debattörer, inte minst från vänstern, som Jan Guillou och Liza Marklund, som förnekade att mordet på Fadime Sahindal var ett hedersmord'. Nalin Pekgul blickar tillbaka på de 20 år som har gått.

från Uppsala universitet – ”Ung 018” – visar att 66 procent av flickorna i 9:an med föräldrar födda utanför Norden lever med oskuldskrav. Nästan lika många – 61 procent – får inte på egen hand bestämma vem de ska gifta sig med. I Sverige år 2022 låser staten in hedersutsatta flickor på SiS-hem för att skydda dem från sina familjer. Barn förs utomlands för att bli bortgifta. Till skillnad från IS-barnen leder det inte till någon större debatt när klassbänkar gapar tomma vid skolstarten. En rapport om läget i Malmös förskolor visar på utbredda problem med heder redan bland dagisbarnen. Det berättas om flickor som inte får klättra i träd, spela fotboll eller visa benen. Enligt Devin Rexvid måste vi inse att hjärntvätten – socialiseringen in i hedersnormer – börjar redan från barnsben. Vårdnadshavare ställer krav på förskolorna att deras döttrar inte får leka vissa lekar, cykla, dansa eller sitta i knäet på manliga pedagoger. Pojkarna blir familjens förlängda arm, som får i uppgift att kontrollera sina systrar: ”Sitt inte med öppna ben!” ”Du måste på med sjalen!” – Tyvärr finns det en stor osäkerhet bland förskolepersonal kring hur man ska bemöta sådana önskemål och man har inget ordentligt stöd i läroplanen heller. Men här måste man sätta ner foten och vara tydlig. Ser man exempelvis tendenser på att pojkar övervakar sina systrar måste man omedelbart agera och separera syskonen. Det är i förskolan som slaget om värderingarna står, menar Rexvid. Om inte samhället lyckas med sitt förebyggande arbete där kommer vi att förlora ännu en generation: – När barnen har passerat förskolestadiet är det svårt att bedriva attitydförändringsarbete. Då har barnen redan anammat normerna. Just synen på sådant som rör kvinnors självbestämmande, sexualitet och skilsmässa har visat sig mycket svårare att påverka än andra värderingar från migranternas hemländer. Devin Rexvid lyfter även ”det interna hotet” som ett växande problem. Det finns numera gott om lärare, läkare, socialsekreterare med flera som själva är bärare av hedersnormer. Det säger något om den enorma utmaning som Sverige står inför. Antingen kan vi vända bort blicken och fortsätta fila på vårt världsledande jämställdhetsbygge med fokus på att ”mainstreama” alla politiska förslag, förändra mansnormer, ge tillgång till gratis mensskydd och annat. Eller så inser vi att detta är en existentiell kamp och bestämmer oss för att konfrontera hedersförtrycket med full kraft. Då räcker det inte med nya lagförslag om att införa ett särskilt hedersbrott och utreseförbud, även om de är nog så viktiga. Den verkliga kampen måste tas ute i vardagen – på varje förskola, skola, socialkontor, vårdinrättning, myndighet och så vidare. De olika yrkesgrupperna måste rustas med kunskap och tydliga mandat kring hur de ska agera i olika situationer. Det är lättare sagt än gjort. Det kan finnas en rädsla för att fatta tuffa beslut om man möts av aggressivitet och hot, vilket exempelvis en rapport från Göteborgs kommun vittnat om. Devin Rexvid lyfter även ”det interna hotet” som ett växande problem. Det finns numera gott om lärare, läkare, socialsekreterare med flera som själva är bärare av hedersnormer. Förekomsten av parallellsamhällen, religiösa friskolor med mera har dessutom gjort det enklare att slå vakt om ursprungslandets värderingar. Slutligen finns det ett motstånd som grundar sig i kulturrelativism eller missriktade försök att inte vilja stöta sig med någon. Rexvid tar som exempel Skolverket, som kallade till ett samråd om hedersförtrycket, där man bland annat bjöd in religiösa aktörer som ifrågasatte regeringens definition av problemet. (Efter kritik har dock Skolverket backat.) Det är just den sortens anpasslighet som vi måste göra upp med. Det är dags att se verkligheten som den är. Sverige är numera ett land som präglas av ett utbrett hedersförtryck i delar av samhället. Det är vårt problem nu – ingen annans. Det är Sveriges ansvar att det finns förskolebarn som inte får ägna sig åt vattenlek för att flickor inte ska visa upp naken hud. Det är vårt ansvar att det finns barn som inte får ta del av all undervisning för att den anses krocka med hedersnormer. Om vi på allvar ska bekämpa hedersförtrycket krävs en helt ny kompromisslöshet. Nolltoleransen måste inpräntas direkt hos nyanlända, på BVC, i mötet med förskola och skola, via upplysningskampanjer och så vidare. Och vi måste rusta alla praktiker som står i första linjen. I dag ingår inte ens hedersförtrycket i den obligatoriska utbildningen för blivande socialsekreterare, påpekar Devin Rexvid. Enligt traditionen ska familjefadern vända sig till sin bror först och erbjuda sina döttrar till hans söner. En del barn blir bortlovade redan vid födseln. Ett sätt att bygga en skyddsmur kring utsatta flickor och pojkar vore att förbjuda kusingiften. Ingen vet med säkerhet hur vanligt det är i Sverige, men företeelsen är utbredd i Mellanöstern och Nordafrika, där många med invandrarbakgrund har sina rötter. Devin Rexvid påpekar att kusinäktenskapen syftar till att stärka släktens sammanhållning genom att säkra familjens heder och egendom. Enligt traditionen ska familjefadern vända sig till sin bror först och erbjuda sina döttrar till hans söner. En del barn blir bortlovade redan vid födseln. Rexvid framhåller att kusinäktenskap dessutom är extra svåra att ta sig ur, eftersom man då utmanar hela släkten. Fadime Sahindals pappa krävde att hon skulle gifta sig med en kusin i Turkiet precis som hennes äldre systrar hade gjort före henne. Hon vägrade och valde i stället kärleken – ett val som kostade henne livet. Ett sätt att hedra Fadimes minne – och hörsamma hennes vädjan om att inte vända invandrartjejer ryggen – vore att följa Norges exempel och förbjuda kusinäktenskap. LÄS MER: