Forskaren: Därför gör fler kvinnor i politik skillnad

2022-01-15 13:49:00

Forskaren: Därför gör fler kvinnor i politiken skillnad

Forskaren: Därför gör fler kvinnor i politiken skillnad

Lägre spädbarnsdödlighet – mer pengar till vården. Forskaren Valeriya Mechkova visar att fler kvinnor i politiken gör verklig skillnad.

– Det är något som kvinnor bryr sig om i högre utsträckning än män. Sociala strukturer har gjort att kvinnor behövt hantera vårdfrågor mer och de vårdar också anhöriga. När kvinnor får välja prioriteras vården därför upp. Det påverkar i sin tur i förlängningen spädbarnsdödlighet och förväntad livslängd positivt, säger hon. 

Korruption bromsarDen största barriären är korruption. Om de kvinnliga politikerna står nära eliten saknar de ofta stöd från väljare och har snarare fått hjälp till toppen via män med makt, som de inte vänder sig emot.  

Läs mer: Dagens ETC »

Därför ökar inte antalet Iva-platser - Dagens ArenaNYHET | Hårdare restriktioner gör att många ifrågasätter sjukvårdens beredskap. Läget är ansträngt och annan vård får skjutas upp. Men för att öka antalet vårdplatser krävs nya politiska prioriteringar och långsiktiga åtgärder.

M: Gör fler lokaler och ytor tobaksfria i arbetet för ett Rökfritt SverigeÅr 2025 ska andelen dagligrökare vara mindre än fem procent i alla befolkningsgrupper, enligt visionen ett Rökfritt Sverige. Vi kan bara nå dit genom en tydligare samverkan mellan kommuner och regioner, skriver regionrådet Lars Holmin (M).

Här är sanningarna om elkrisen – och elprisernaKommentar/Tomas Kåberger: Därför är elen tio gånger dyrare i Europas kärnkraftstätaste land

Nu då, Djokovic? - FokusVärldsettan i tennis har blivit en galjonsfigur för vaccinmotståndarna – och den australiensiska regeringens största fiende.

Statsministerns säkerhetspolitiska otydlighet | Fredrik Johansson | SvD LedareMed sina uttalanden beskär statsministern Sveriges säkerhetspolitiska handlingsutrymme – FrHaJo om otydlighet som gör skada via SvDledare FrHaJo Ok FrHaJo Ponera: Ukraina invaderas. NATO flyttar mer militär till Baltikum o Polen. Ryssland börjar kränka svenskt luft & vatten. Tänker Sverige skjuta skarpt? Det är en fälla. Gotland kan ockuperas fort, utan särsk. mycket våld. Då blir Sverige varse om att PFF är ej lika med Artikel 5. FrHaJo M får väl diskutera Nato-medlemskap med Putinvänliga SD. Sedan kan SvD återkomma med sina reflektioner om säkerhetspolitik...

Tegnell: Så kan karantänsreglerna ändrasSmittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt efter jul och nyår och enligt Folkhälsomyndigheten har vi inte sett smittkurvans topp än. Samtidigt varnar viktiga samhällsfunktioner för personalbrist när allt fler tvingas sitta i karantän. Sluta vaccinera alla och börja med behandling istället

Följ skribent Publicerad idag 11:30 Statsvetaren Valeriya Mechkova har med hjälp av internationella data från åren 2000 till 2016 kommit fram till att områden som kvinnor traditionellt sett bryr sig mer om prioriteras i takt med jämlikheten i den beslutande toppen.vårdplatser per 1 000 invånare.Plast Det behövs ett samlat grepp i det fortsatta arbetet för att nå målet om ett rökfritt Sverige som både regering och SKR har ställt sig bakom.Följ skribent Publicerad idag 15:00 Idag, torsdag, kostar elen mer än tio gånger så mycket i Frankrike som i Sverige.

Framförallt har hon tittat på finansiering av vården.   – Det är något som kvinnor bryr sig om i högre utsträckning än män. Idén om att vårdplatser, sluten vård på sjukhuset, det är gammalmodigt och omodernt. Sociala strukturer har gjort att kvinnor behövt hantera vårdfrågor mer och de vårdar också anhöriga. Det handlar inte om att skuldbelägga svårt drabbade personer, i stället handlar det om de positiva hälsoeffekter som den enskilda personen får genom att sluta röka inför exempelvis operationer och cancerbehandlingar. När kvinnor får välja prioriteras vården därför upp. – Det är helt orealistiskt, vi måste ha sjukhus och ett tillräckligt antal vårdplatser. Det påverkar i sin tur i förlängningen spädbarnsdödlighet och förväntad livslängd positivt, säger hon. Varför är det så just nu? Det beror på att det blåser i hela Sverige.

  Det är inte så många decennier sedan spädbarnsdödligheten var högre i Sverige, vaccinerna förändrade situationen så sent som på 1900-talets mitt. Man har sagt sen länge att minska vårdplatser inklusive Iva, är ett tecken på att vi har en bra vård. Men vi kan göra mer. Men att tekniken finns där räcker inte. Det måste också till en vilja att göra tekniken tillgänglig för alla och det måste till prioriteringar. Den gränsen har vi passerat sedan många år säger hon och tillägger: – Vi har en usel beredskap och det finns ingen marginal över huvud taget, alla har gått på knäna jättelänge.  – Jag var inte överraskad över det jag kom fram till, det är klart att det gör skillnad när man ändrar sammansättningen i parlamentet. 30-åringen som slutar röka för gott vinner 10 år, 50-åringen vinner i snitt 5–6 levnadsår. Och när man tar in all tidigare forskning, vet vi att kvinnor bryr sig mer om de här frågorna, agerar mer för dem. Iva-flyttar på grund av resursbrist har, enligt deras granskning, mer än fördubblats på tio år. Räcker det om det är kallt och vindstilla samtidigt? Inte alltid.

När de får möjlighet att agera så gör de skillnad, säger hon.    Korruption bromsar En källkritisk blick vill ­gärna hitta hålen, hur kan man jämföra 155 länder? Valeriya Mechkova har svar. Avdelningschefer på sjukhusen som får starkare mandat att leda och utveckla verksamheten. Tiden är inne för en gemensam kraftsamling där målet är att utrota tobaksorsakad cancer. Hon flyttade från Bulgarien till Sverige för sina studier för nio år sedan och har därefter arbetat med V-dem, det datainsamlingsinstitut vars data statistiken nu i huvudsak baserats på. För att få fram relevanta jämförelser har hon lagt in variabler såsom BNP, urbanisering, nivån av demokrati genom fria val och regional utveckling såsom tillgång till vacciner. Visst behövs det kontinuerligt utbildas Iva-sjuksköterskor, men man måste också kunna locka tillbaka den kompetens som redan finns ute i landet. I vissa fall har hon också jämfört med liknande länder, det går inte att jämföra jämställdhet i till exempel Sverige och Turkiet. Ett rökfritt Sverige är ingen utopi och ska inte behandlas som om det vore det heller. Reaktorerna kan inte öka produktionen bara för att priset går upp.

Mest effekt ger fler kvinnliga riksdagspolitiker om landet också har starka gräsrotsorganisationer och ett välfungerande civilsamhälle. – Du behöver ofta Iva bara några timmar efter en operation. Den största barriären är korruption. Om de kvinnliga politikerna står nära eliten saknar de ofta stöd från väljare och har snarare fått hjälp till toppen via män med makt, som de inte vänder sig emot. Stressen för all personal skapar en ond cirkel. Närmare 200 000 hektar skog skövlas för att ge plats åt tobaksfält och för att få ved som används för att torka tobaksbladen.   – Man kan se att när Ryssland avkriminaliserade våld i hemmet så fanns det kvinnor i beslutsposition. Men när man tittar närmare på dem ser man att det är människor ur eliten, inte kvinnor som kommer ur kvinnorörelsen eller dylikt, de är en förlängning av den manliga eliten, säger Valeriya Mechkova. Det är ett tecken på att vi har en bra vård, och man ska inte ligga inne för länge eftersom det är bra att mobiliseras och finns risk för infektioner. Enligt den senaste planen ska reaktor Olkiluoto-3, som är mer än tio år försenad, starta om några veckor.

  Därtill har korrupta samhällen ofta har en stark patriarkal struktur. Om man vill minska det egna klimatavtrycket är det lämpligt att sluta helt med tobak. En kvinna som höjer rösten är normbrytande och där män i samma position uppfattats som goda ledare ses kvinnor som aggressiva. – Det är helt korrekt, det finns inget värde i att ligga på sjukhus i onödan. En av de fem delar som ingår i avhandlingen handlar om Afrika söder om Sahara. Där har åren mellan 1960 till 2015 under­sökts. Akuta patienter måste också alltid kunna få en plats, säger Karin Båtelson. Vi vill att regionen ska bli en föregångsregion, att vi ska gå före och visa att det är möjligt att nå målet om Ett rökfritt Sverige 2025! Regionen har många kanaler och resurser i sina egna verksamheter som står till buds och som kan vara verktyg på vägen att skapa ett rökfritt samhälle. Korrelationen mellan ökad andel kvinnliga parlaments­ledamöter och minskad spädbarnsdödlighet är slående. Exporten till Danmark och södra Norge kan däremot öka en del under våren.

Även de länder som har hög korruption följer den dalande kurvan om fler kvinnor tar plats i parlamenten. Det är skillnad på högspecialiserade vårdplatser som Iva och platser där man ska ge utrymme att operera och vanliga vårdplatser.   Så om parlamentsledamöterna till 70 procent utgjordes av kvinnor så skulle all spädbarnsdödlighet, utöver den som är medicinskt oundviklig, upphöra? – Ja, exakt. Ämnen i artikeln:. När du får in fler kvinnor i parlamenten så är det vad som händer. På 90-talet blev kommunerna huvudmän och hälso- och sjukvård i och med Ädelreformen 1992.    Det andra området där hennes forskning är banbrytande är den om effekten av en kvinnlig ledare i den absoluta beslutande toppen, såsom premiärminister, statsminister eller president. Där kan hon visa att sjukvårdsfinanserna ökar, oavsett om ledaren kommer från höger eller vänster. Enligt Emma Spak räknas den avancerade hemsjukvården inte in i statistiken för vårdplatser.

I Norge såväl som i Sydkorea och Argentina. Framöver hoppas Valeriya Mechkova få studera Sverige närmare. – Det som är viktigt, tänker jag, är att skilja på de vårdplatser som inte finns för att man tagit bort dem tack vare medicinska framsteg. Det hon disputerar med den 28 januari är unikt, det sammanställer statistik på nivåer som inte tidigare studerats. – Kvinnor har exkluderats under så lång tid bara för att de är kvinnor och jag tycker att de borde inkluderas i parlamenten av normativa anledningar. Där har vi utmaning i att det i delar i landet är svårt att bemanna. Men det är inte bara därför, det gör också skillnad i vilken typ av politik som lyfts medan de är där.

  Valeriya Mechkova konstaterar att det finns uppseende­väckande få större studier inom området och än färre som använt nutida data som finns tillgänglig. Hon menar också att pandemin visat på att vården behöver ställa om arbetssätten. – Inom det större fältet politik så har fältet genus inom politiken drivits av kvinnor och ansetts ”bara” handla om kvinnor och ”bara” om kön, säger hon.   Kvinnor har lämnats utanför forskning under århundraden, men det har onekligen börjat bubbla inom forskarvärlden. – Att man jobbar med utveckling av primärvården så att man i så stor utsträckning som möjligt undviker behovet av sjukhusvård. Nya tidskrifter och gamla kommer med nya mer representativa rön. – Jag känner absolut att det börjat röra på sig, det pågår en fantastisk konferens nu som heter European Conference on Politics and Gender, nätverken växer och och allt fler på vår institution är intresserade. Emma Spak berättar att det sedan pandemin finns Iva-samordnare i regionerna som har koll på var någonstans det finns ledig kapacitet och vart man, om det behövs, kan flytta Iva-patienter.

Ämnet får mer uppmärksamhet och det samma gäller minoriteter, saker håller på att förändras. Samtidigt vill jag inte vara för positiv för det finns fortfarande många problem och manliga nätverk och så vidare. – Det handlar om att minska ner på planerad kirurgi, nyttja lokaler och personal på samma sätt som man gjorde under första delen av pandemin. Men bara det att du är här och är ­intresserad av mina data, hur coolt är inte det! Vill du fortsätta läsa? Bli prenumerant på Dagens ETC! Om du redan är det .