Erkänn kulturens roll i kristider - Dagens Arena

Det är anmärkningsvärt att det inte finns någon övergripande nationell krisplan för hur kultursektorns arbete ska fortgå även under extraordinära omständigheter, skriver fackförbundet DIKs ordförande Anna Troberg.

2022-01-10 11:45:00

DEBATT | Det är anmärkningsvärt att det inte finns någon övergripande nationell krisplan för hur kultursektorns arbete ska fortgå även under extraordinära omständigheter, skriver annatroberg, ordförande för facketDIK.

Det är anmärkningsvärt att det inte finns någon övergripande nationell krisplan för hur kultursektorns arbete ska fortgå även under extraordinära omständigheter, skriver fackförbundet DIKs ordförande Anna Troberg.

Kultur bidrar till bättre psykiskt och fysiskt välbefinnande. För människor i ett samhälle i kris kan kulturen vara oumbärlig. Under pandemin har många kultursammanhang varit saknade, men tillgången till kultur om än på nya sätt – hemkörda bokpåsar, digitala museivisningar, strömmad teater – har också gjort livet mer drägligt för många människor under långa perioder av isolering och social distansering.

Läs mer: Dagens Arena »

annatroberg facketDIK Mänskliga Rättigheter KulturdepSv

Säg som det är, det finns inget säkert slutförvarAtt ens låtsas begripa hur koppar, lera och berg påverkas under 100 000 år är fånigt och krystat. JohanEhrenberg Pinsamt resonemang. Med den hållningen kan vi inte fatta beslut om något alls eftersom vi inte kan veta något om hur framtiden ser ut med absolut säkerhet. Det finns aldrig lösningar, bara trade-offs. Vi slutförvarar redan idag betydligt farligare ämnen så inget konstigt i sig. Räcker inte ett 'slutförvar' som håller i 100.000 år? Om inte tekniken har utvecklats för att hantera avfallet därefter eller långt dessförinnan, så kanske vi ändå är körda när nästa stora asteroid slår till.

Säpo: Ska se om det finns behov av regeländringarNu öppnar Säkerhetspolisen för att se om det finns ”behov av regeländringar”, uppger Säpo-chefen Charlotte von Essen. Jag ser behov av ny chef. Skatteverket har regler som inte hjälper att bortförklara: 'Du som anlitar svart arbetskraft kan anses vara arbetsgivare och med det följer skyldigheter att till exempel redovisa och betala arbetsgivaravgift. Att inte sköta sina skyldigheter som arbetsgivare kan vara brottsligt' Klart att det behövs. Överallt.

Carola om utländske mannen: ”Det blev en lunch”Carola har hintat om att det finns en utländsk man som hon är nyfiken på. Nu berättar artisten att det inte blev någon r Vi är alltså ett land som inte har koll på vem som städar hemma hos statsministern? Har jag förstått det rätt då? För att städa upp själv med gruset och stenarna kan hon inte?! det är bevisat nu! smekmånaden är över nu. Tänka sig, statsminister Magdalena Andersson vill inte ta ansvar för vilka hon anställer svart, utan kollektivavtal med invandrare som inte ska vara här?! för städning i privatbostaden. Hänvisar då och skyller på Säpo ? Men de tillbakavisar att de skulle ha det ansvaret. Städ fiaskot

Moderna museets chef i Malmö slutar: ”Det har varit fantastiska år”Iris Müller-Westermann om höjdpunkter, kritik och framtiden.

Nästa gång är det Putins plattsättare | Peter Wennblad | SvD LedareLEDARE. Socialdemokrater ser inte problemen komma, förrän de bokstavligen står i deras egen farstu. Och statsministerns stab och säkerhetspolisen ser dem uppenbarligen inte ens då. Och det som pågår i Sverige är att folk som vistas illegalt i landet o kriminella jobbar i Skummastädfirmor som anlitas av välbärgade. RUT-& ROTpersonal snokar i deras hem o kmr o rånar sen hemmet gödaKriminaliteten RUT&ROT är en gömma för skattefusk Ja, Ygeman och Maggans nya statssekreterare Lennartsson lejde ju ut hemliga register till de forna öststaterna. 'Man kan också se händelsen som en bekräftelse på Magdalena Anderssons och Socialdemokraternas politiska ansvar för att skuggsamhället i Sverige vuxit sig så stort, att det nu tagit sig in i statsministerns eget vardagsrum.' Väl talat!

Säkerhetsexpertens kritik mot Säpo: ”Skandal” • Säpo ”tittar på det inträffade”Expressens avslöjande att en efterlyst kvinna utan uppehållstillstånd städade hemma hos statsminister Magdalena Andersson har väckt en diskussion om ansvaret för statsrådens säkerhet. Nu meddelar Säpo att de kan komma att ändra sina rutiner. – Beträffande den händelse som rapporterats om i media, så omhändertar Säkerhetspolisen givetvis den utifrån faktiska omständigheter. Vi kommer också att se över om det finns behov av regeländringar som vi i så fall kommer att återkomma med, säger Charlotte von Essen, säkerhetspolischef, i ett pressmeddelande. Det finns redan regler om du ska fakturera företag. Men det gäller icke Socialdemokrater. Klåpare, överallt. Hela tiden.

DIK – facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor är sedan ett år tillbaka medlem i den partipolitiskt obundna organisationen Folk och Försvar.Hur kommer berggrunden att se ut efter nästa istid? Vilka varelser kommer att bosätta sig vid Forsmark efter nästa istid? Troligen inte ättlingar till oss som bor i Sverige nu.Uppdaterad Publicerad idag 17:05 Säkerhetspolisen öppnar nu för att se om det finns ”behov av regeländringar”, uppger Säpo-chefen Charlotte von Essen.som bodde utomlands, som inte är svensk, som hon var nyfiken och ville titta närmre på.

Just nu pågår deras årliga rikskonferens där säkerhetspolitik, krisberedskap och totalförsvar diskuteras. Av de drygt hundra medlemmarna är DIK de enda med ett tydligt kulturellt fokus. Ändå hanterar vi avfallet som om vi visste något, hela kärnkraftscykeln grundas på denna uppfattning som förmodligen alla inser är på låtsas. Vi hoppas att fler ansluter sig. En kvinna utan uppehållstillstånd frihetsberövades efter att en städfirma utlöst ett larm i Magdalena Anderssons (S) bostad. Kultursektorns bidrag till Sveriges totalförsvar bör nämligen få det erkännande och de resurser det förtjänar. Men omoralen är så enorm att vi hellre bedrar oss själva. Efter snart två års pandemi och med de erfarenheter vi gjort under den tiden borde det vara självklart att inkludera kultursektorn i landets beredskapsarbete och totalförsvar. Det blev en lunch, och det var det.

Kultur bidrar till bättre psykiskt och fysiskt välbefinnande. En av talarna var biskop Martin Lönnebo. ”Jag kan förstå att så som det har rapporterats om händelsen väcker det frågor. För människor i ett samhälle i kris kan kulturen vara oumbärlig. Under pandemin har många kultursammanhang varit saknade, men tillgången till kultur om än på nya sätt – hemkörda bokpåsar, digitala museivisningar, strömmad teater – har också gjort livet mer drägligt för många människor under långa perioder av isolering och social distansering. Det är den enklaste metoden. Där kultursektorn borde ha kunnat luta sig mot krisplaner och ett tydligt ledarskap har i stället tvingats till ad hoc-lösningar. Ägaren hävdar att den efterlysa kvinnan inte befann sig i bostaden utan i en bil utanför tomten när hon greps. I kultursektorn finns kompetens som kan ge både enskilda individer och samhället extra skydd. Som icke-troende ansåg jag det vara värt att anteckna. Carola svarar därför: – Det är faktiskt ett dygn kvar! Jag träffade faktiskt en jättetrevlig snubbe i dag här i Spanien, det gjorde jag.

Bibliotekarier är informationsexperter. De kan hitta, verifiera och värdera information, och stärka befolkningens källkritiska kunskap. När jag engagerade mig politiskt så hade jag föreställningen att långsiktighet handlar om tusentals, eller åtminstone hundratals, år. Andersson ska vid tillfället inte varit boende i bostaden utan flyttade till statsministerbostaden Sagerska huset den 18 december, meddelar Anderssons tillfälliga pressekreterare Toni Eriksson. Det är ovärderligt i en värld där tillgången till korrekt information kan vara skillnaden mellan liv och död. Desinformation dödar, det visar om inte annat den sorgliga vaccinationsdebatten. Nu har vi avfallet och paniken är uppenbar och orden om att ”bästa metod ska användas” för att på ”bästa plats” slutförvara kärnavfallet ”helt säkert” är bara smink. Dessutom bevarar kultursektorn vårt gemensamma minne. ”Vi kommer också att se över om det finns behov av regeländringar som vi i så fall kommer att återkomma med” säger Charlotte von Essen. Under året ska hon skriva en självbiografi, och också jobba fram nya poplåtar inför 2023, när hon firar 40 år som artist.

Arkiv och museer runt om i landet tillgängliggör information och har kunskap om hur samhället löst liknande kriser tidigare. I själva verket är det så att den grundläggande principen för kärnkraftens hantering bygger på en orimlighet. Under pandemin har ny information om just den här krisen samlats in för att stärka kommande generationer i de prövningar de kommer att möta. Kultursektorn bidrar redan till Sveriges totalförsvar, men utan erkännande och de särskilda resurser som krävs för att tryggt kunna bidra fullt ut.” Detta omfattar också att ”ekonomiska medel” ska ställas till förfogande för hela den ”slutgiltiga hanteringen”, allt enligt det som blev kärntekniklagen. Relaterat. Under pandemin har det blivit uppenbart att sektorn ofta tas för given och att exkluderingen ur beredskapsarbetet fått negativa konsekvenser. Allmänhetens tillgång till kultur och information har drabbats, liksom arbetsmiljön för de som arbetar inom sektorn. När högerblocket nu står på barrikaderna med plakat för att tvinga fram beslut om ”slutförvar” så är det stilenligt för de som ideologiskt vilar på egoismens evangelium. Det kommer att vara förklarande och på ett respektfullt sätt, jag kommer inte att hänga ut någon för egen vinnings skull.

Där kultursektorn tryggt borde ha kunnat luta sig tillbaka mot krisplaner och ett tydligt ledarskap från politiker och arbetsgivare har personalen i stället tvingats till ad hoc-lösningar. I många fall har man trots usla förutsättningar kortsiktigt lyckats ställa om verksamheten förvånansvärt väl, men bristen på beredskap har bidragit till stress och otrygghet som ingen ska tvingas uppleva på jobbet. När högerblocket vill etikettera kärnkraft som ”hållbar” bygger det på samma nu-generation-egoism. Det är anmärkningsvärt att det inte finns någon övergripande nationell krisplan för hur kultursektorns arbete ska fortgå även under extraordinära omständigheter. Det är politikernas ansvar. Vad var det han sa? Biskopen. Lika anmärkningsvärt är att många arbetsplatser saknar beredskapsplaner.

Det är arbetsgivarnas ansvar. Det är den enklaste metoden. Det är dags att erkänna kulturens centrala roll i kristider – inte med ord, utan i handling. Regeringen måste ge ansvariga myndigheter tydliga uppdrag att inkludera kultursektorn i Sveriges beredskapsarbete och säkerställa att det på alla nivåer finns både krisplaner och adekvata resurser för detta. Som icke-troende ansåg jag det vara värt att anteckna. Detta handlar inte om en instrumentalisering av kulturen, utan om att skapa reella möjligheter för sektorn att kunna verka tryggt, bidra till människors välbefinnande och stärka det demokratiska samhället – göra det den alltid gör bäst – även i kristider. ..